[Kaupunkitutkimus] Suurtori-tilaisuus / Davide Ponzini esitelmöi Turussa 6.5.

Ruoppila Sampo sampo.ruoppila at turku.fi
Tue Apr 28 09:16:43 EEST 2015


Hei,

Davide Ponzini (Politecnico di Milano, arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun laitos) esitelmöi 6.5. klo 18 aiheesta "Cultural Heritage and Urban Regeneration: Turku's Suurtori in International Perspective”. Esitelmä on osa asukasjärjestöjen aloitteesta järjestettyä Suurtorin elävöittämistä käsittelevää tilaisuutta. Daviden kutsui Turun kaupunkitutkimusohjelma. 6.5. tilaisuudessa esitelmöivät myös emeritusprofessori Harri Andersson (Turun yliopisto) ja yliopistonlehtori Kai Lehikoinen (Taideyliopisto). Tervetuloa!
http://www.turku.fi/Public/default.aspx?contentid=583560&nodeid=4910

Sampo


More information about the Kaupunkitutkimus mailing list