[Kaupunkitutkimus] FW: [UniPID] Haku auki: kehitysmaissa toteutettavat kulttuurihankkeet, DL 5.9.2012

Titiana Moldovan tpmold at utu.fi
Wed Jun 20 10:42:21 EEST 2012


Tiedoksi,
Titi

Haku auki: tuki kehitysmaissa toteutettaviin kulttuurihankkeisiin kesällä 2012

Ulkoasiainministeriö myöntää vuosittain tukea kehitysyhteistyömaissa toteutettaviin kulttuurialan hankkeisiin, joiden tavoitteena on edistää kehitysmaiden ja Suomen kulttuurialan toimijoiden yhteistyötä sekä tukea moniarvoisen kulttuurin kehittämistä. Hakuaika päättyy 5.9.2012.

Hankkeiden toteuttajina ja aloitteentekijöinä voi olla kulttuurivaikuttajia tai -järjestöjä sekä paikallisia tai kansallisia kulttuurielimiä ja oppilaitoksia niin kohdemaassa kuin Suomessa. Tuki kohdennetaan pääasiassa Suomen kehitysyhteistyön pääkumppanimaihin sekä muihin Suomen kehitysyhteistyön kannalta tärkeisiin maihin.

Hakemukset tulee lähettää 5. syyskuuta 2012 klo 16.15 mennessä osoitteella:
Ulkoasiainministeriö, Viestintä- ja kulttuuriosasto, VKO-10, PL 480, 00023 Valtioneuvosto
tai
Ulkoasiainministeriö, Viestintä- ja kulttuuriosasto, VKO-10, Kanavakatu 3 C, 00160 Helsinki.

Lisätietoja hakumenettelystä puhelimitse Inkeri Aalto (09)160 55826 tai
sähköpostilla etunimi.sukunimi at formin.fi<mailto:etunimi.sukunimi at formin.fi>

Lisätietoa
http://www.formin.fi/public/default.aspx?contentid=250957&culture=fi-FI

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.utu.fi/pipermail/kaupunkitutkimus/attachments/20120620/f72e7055/attachment.html 
-------------- next part --------------
An embedded and charset-unspecified text was scrubbed...
Name: ATT00001.txt
Url: https://lists.utu.fi/pipermail/kaupunkitutkimus/attachments/20120620/f72e7055/attachment.txt 


More information about the Kaupunkitutkimus mailing list