[Kaupunkitutkimus] Kiinteistöalan koulutussäätiön tutkimusmääräraha- ja stipendihaku

Ruoppila Sampo sampo.ruoppila at turku.fi
Wed Jun 13 11:39:42 EEST 2012


Olenkohan muistanut lähettää tämän listalle? Tieteellisissä töissä deadline syyskuussa, AMKK:n lopputöille elokuussa.

Sampo
________________________________________
Lähettäjä: Kirsi Sirola [Kirsi.Sirola at kiinko.fi]
Lähetetty: 28. toukokuuta 2012 10:05
Vastaanottaja: Sampo Ruoppila; anne.haila at helsinki.fi; jussi.kulonpalo at helsinki.fi
Aihe: Tiedote, Tutkimusmääräraha- ja stipendihaku, Kiinteistöalan Koulutussäätiö

Hei!

Tämä tiedote koskee kaupunkitutkimusta ja rakennetun ympäristön tutkimusta. Mikäli viesti ei ole tavoittanut oikeaa henkilöä, otattehan yhteyttä tai välitätte viestin eteenpäin laitoksellanne tai verkostossanne.

Vuoden 2012 tutkimusmääräraha- ja stipendihakumme on käynnistynyt.

Stipendejä jaetaan kiinteistö- ja rakentamisalan maisteritason valmiisiin tai valmistuviin opinnäytetöihin.
Tutkimusmäärärahat on tarkoitettu tieteelliseen jatkotutkimuksen rahoittamiseen, kuten lisensiaatti- ja väitöskirjatöihin ja niiden jälkeisiin tieteellisiin tutkimushankkeisiin.

Liitteenä on tutkimusmäärärahahakumme tiedote, jonka toivomme laitettavan opiskelijoiden ja tutkijoiden nähtäville.
Tiedote sekä pdf- että tekstimuodossa.


Yhteistyöterveisin
Kirsi Sirola
hallintosuunnittelija
Kiinteistöalan Koulutussäätiö
Malmin asematie 6, 00700 Helsinki
puh. (09) 3509 2963 tai 0400 127 306
faksi (09) 3511 380
kirsi.sirola at kiinko.fi<mailto:kirsi.sirola at kiinko.fi>
www.kiinko.fi<http://www.kiinko.fi/>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Tutkimusrahoitustiedote_korkeakoulut_2012.pdf
Type: application/pdf
Size: 14318 bytes
Desc: Tutkimusrahoitustiedote_korkeakoulut_2012.pdf
Url : https://lists.utu.fi/pipermail/kaupunkitutkimus/attachments/20120613/c552ad3a/attachment-0001.pdf 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Tutkimusrahoitustiedote_korkeakoulut_2012.rtf
Type: application/rtf
Size: 3289681 bytes
Desc: Tutkimusrahoitustiedote_korkeakoulut_2012.rtf
Url : https://lists.utu.fi/pipermail/kaupunkitutkimus/attachments/20120613/c552ad3a/attachment-0001.rtf 


More information about the Kaupunkitutkimus mailing list