[Kaupunkitutkimus] Yhdyskuntasuunnittelijat managerialismin palveluksessa -seminaari 8. – 9.3. / Aalto-yliopisto

Söderholm Maria maria.soderholm at aalto.fi
Wed Feb 1 14:04:28 EET 2012


Hei!

Viestiä saa mieluusti levittää, että tieto seminaarista saavuttaisi mahdollisimman laajan joukon kiinnostuneita.


----------------------------

Yhdyskuntasuunnittelijat managerialismin palveluksessa -seminaari

Seminar on Urban planners Serving ManagerialismAika: Torstai 8.3. klo 9.00 – 16.00; Perjantai 9.3. klo klo 11 – 12 ja 13 – 16

Paikka: Teknillisen fysiikan Auditorio, Otakaari 3, Otaniemi, Espoo (http://ytk.tkk.fi/fi/kuva/ytk_sijaintikartta.pdf)Seminaarissa pohditaan suomalaisen yhdyskuntasuunnittelun toimintaympäristön muuttumista tulostavoitteiseksi ja taloudellisin perustein kontrolloiduksi, sekä managerialistisesti johdetuksi. Tässä tilanteessa arkkitehtien ja kaavoittajien perinteiset professionaaliset arvot, peruskäsitteet kuten yleinen etu ja ammattikunnan mahdollisuus kontrolloida omaa työtään tulevat kyseenalaistetuiksi organisaatioiden sisältä tulevien vaatimusten kautta. Kyseessä on rakennetun ympäristön suunnittelua koskevan ammattilaisuuden suuri sisällöllinen murros, joka on havaittavissa useissa maissa. Ulkomaiset luennoitsijat valottavat tilannetta muissa Pohjoismaissa.Seminaarin järjestää professori Raine Mäntysalon johtama Suomen Akatemian rahoittama tutkimushanke “Architects, New Public Management and Public Interest in Finnish Urban and Regional Planning. Hankkeessa tutkijoina toimivat TkT, VTM Sari Puustinen, YTT Terttu Nupponen, TkL Hanna Mattila, KM Jonna Kangasoja sekä VTM Karoliina Jarenko. Tarkemmin hankkeesta verkkosivulta http://ytk.aalto.fi/fi/tutkimus/hankkeet/npm_hanke/Torstain seminaarin lisäksi perjantaina 9.3. hankkeen pohjoismaiset yhteistyökumppanit pitävät kaksi luentoa. Seminaari ja perjantain luennot ovat osa YTK:n pitkän kurssin ohjelmaa ja kaikille avoimia ja maksuttomia tilaisuuksia.Pyydämme osallistujia ilmoittautumaan torstain seminaariin Eija Saarelle (eija.saari at aalto.fi<mailto:eija.saari at aalto.fi>) 2.3. mennessä kahvitarjoilun järjestämisen vuoksi. Perjantain luennoille ei tarvitse ilmoittautua.


OHJELMA

TORSTAI 8.3.

Aamupäivällä seminaarin esitysten ja keskustelun kieli on suomi; iltapäivällä esitykset ja keskustelu ovat englanniksi.

-     9.00 professori Raine Mäntysalo (Maankäyttötieteiden laitos/YTK): Seminaarin avaus

-     9.30 tutkimusprofessori Sakari Hänninen (THL): ”Demokratian kriisi” ja uusi julkisjohtamisen oppi ja käytäntö

-     10.30 Tauko

-     10.40 tutkija Terttu Nupponen (Maankäyttötieteiden laitos/YTK): Professionalismi managerialismin palveluksessa – tutkimuksen suuntaviivoja

-     11.20 tutkija Sari Puustinen (Maankäyttötieteet/YTK): kaavoittajien valtuutus ja yleinen etu eri teoriasuuntausten näkökulmasta
Lounas 12-13 (omakustanteinen)

-     13.00 koulutuspäällikkö Hanna Mattila (Maankäyttötieteiden laitos/YTK): Introduction

-     13.30 tutkija Karoliina Jarenko (Maankäyttötieteiden laitos/YTK): The Transforming Notion of Public Interest

-     14.10 Kahvi

-     14.30 tutkija Jonna Kangasoja (Maankäyttötieteiden laitos/YTK): From Occupational Professionalism to Organizational Professionalism: How has the work of Finnish Planners Changed?

-     15.10 professori Inger-Lise Saglie (Norvegian University of Life Sciences & NIBR): Urban planning and New Public Management: The Norwegian context

PERJANTAI 9.3.-     11.00 – 12.00 professori Kristina L. Nilsson (Luleå University): Urban planning and New Public Management: The Swedish context

-      13 – 16 professori Tore Sager (Norwegian University of Science and Technology): Contrasting values of communicative planning theory and neoliberalism: What is neoliberal urban planning, and how can planners serve the values of deliberative democracy instead?

Tiedustelut: Maria Söderholm, (maria.soderholm at aalto.fi<mailto:maria.soderholm at aalto.fi>), p. 050 514 4618.

! TERVETULOA !

----------------------------

Maria Söderholm
Informaatikko
Aalto-yliopisto
Maankäyttötieteiden laitos
YTK - Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmä
Tieto- ja kirjastopalvelut
PL 12200
00076 AALTO
Käyntiosoite: Rakentajanaukio 2 C, 4. krs.

p. 09-470 2 4083
email. maria.soderholm at aalto.fi<mailto:maria.soderholm at aalto.fi>
http://ytk.tkk.fi/fi/-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.utu.fi/pipermail/kaupunkitutkimus/attachments/20120201/c4d526e0/attachment.html 


More information about the Kaupunkitutkimus mailing list