[H-verkko] Työpaikkailmoitus: Sukupuolentutkimuksen yliopistonlehtorin tehtävä

Agricola - Suomen humanistiverkko no-reply at agricolaverkko.fi
Ma Helmi 7 09:37:19 EET 2022


Agricolan ilmoituksiin on lähetetty uusi työpaikkailmoitus: 
--------------------------------------------
Sukupuolentutkimuksen yliopistonlehtorin tehtävä
--------------------------------------------
Yliopistonlehtorin (sukupuolentutkimus) toistaiseksi täytettävä tehtävä
Sukupuolentutkimuksen yliopistonlehtorin tehtävä

Turun yliopisto on maailmanluokan monialainen tutkimusyliopisto, joka tarjoaa haasteellisia työtehtäviä ja ainutlaatuisen näköalapaikan suomalaiseen ja kansainväliseen tiede- ja koulutusmaailmaan.

Haemme humanistisen tiedekunnan historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitokselle sukupuolentutkimuksen yliopistonlehtoria 1.8.2022 alkaen toistaiseksi.

Sijoitusyksikön kuvaus

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos on monitieteinen, uusiin avauksiin valmis ja tieteellisesti utelias Turussa ja Porissa aktiivisesti toimiva yksikkö. Laitoksemme ammentaa humanistisen tutkimuksen ja opetuksen parhaista perinteistä. Koulutamme kriittisiä, eettisiä ja monitaitoisia akateemisia toimijoita. Osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun ja vaikutamme ympäristöömme sekä paikallisesti että globaalisti. Olemme luova, ketterä ja asiantunteva yhteistyökumppani. Puolustamme humanistiseen tutkimukseen perustuvaa tietoa.

Laitoksemme painopistealueita ovat keskiajan ja uuden ajan alun, monikulttuurisuuden ja kulttuuristen vuorovaikutusprosessien, taiteiden ja populaarikulttuurin, kokemuksen, kertomuksen ja muistin tutkimus sekä digitaalisuuteen liittyvä humanistinen tutkimus. Laitoksella on monet  oppiaineet läpäisevä vahva sukupuolentutkimuksellinen painotus, ja se on edelläkävijä posthumanistisessa tutkimuksessa.

Sukupuolentutkimuksen ydinkysymyksiä ovat keskustelut sukupuolen historiallisista, kulttuurisista ja sosiaalisista suhteista. Sukupuolta tarkastellaan suhteessa muihin identiteettiä määrittäviin eroihin, esimerkiksi seksuaalisuuteen, kansallisuuteen, etnisyyteen, rotuun, ikään, vammaisuuteen ja ruumiin kokoon. Lisätietoja oppiaineen verkkosivuilla.

Yliopistonlehtorin tehtävä

Sukupuolentutkimuksen yliopistonlehtorin tehtävä on historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen itsenäinen opetustehtävä, johon kuuluu ensisijaisesti perus- ja aineopintotasoista opetusta mutta myös kansainväliseen maisteriohjelmaan kuuluvaa opetusta.

Tehtävään sisältyy:

opetustyötä, opiskelijoiden ohjausta, tenttien ja esseiden vastaanottamista
opetuksen ja opintokokonaisuuksien suunnittelua ja kehittämistä
osallistuminen oppiaineen ja laitoksen toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen sekä hallintotehtäviin
itsenäistä tieteellistä tutkimustyötä
osallistuminen tutkimusintressien ja tieteenalan mukaisesti yliopiston tutkimusyhteisöjen toimintaan
aktiivisesti alan kansainvälisissä ja kotimaisissa asiantuntijayhteisöissä toimiminen.
Mitä edellytämme sinulta?

Yliopistonlehtorin kelpoisuusvaatimusten mukaan edellytämme:

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen alaan soveltuvaa tohtorin tutkintoa
kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta
kykyä ohjata opinnäytteitä
hyvää suomen kielen taitoa
Ansioitasi arvioidessamme otamme huomioon

tieteellisen työn
käytännöllisen perehtyneisyyden tehtäväalaan
opetuskokemuksen
pedagoginen koulutuksen
taidon tuottaa oppimateriaalia
muut opetustoimessa saavutetut ansiot
opetusnäytteen
Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää

laajaa tehtäväalueen osaamista
oppiaineen tutkimuksen ja opetuksen hyvää tuntemusta.
Tarjoamme sinulle

vastuullisia ja mielenkiintoisia työtehtäviä sekä mahdollisuuden kehittää ammattiosaamistasi monipuolisessa toimintaympäristössä.
ajanmukaiset ja viihtyisät työskentelytilat
Palkkaus

Tehtävässä maksettava palkka määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Tehtävän vaativuustaso on 5-7. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on työsuhteen alussa tyypillisesti 11–17% tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Palkkaus aiemmasta kokemuksesta ja osaamisesta riippuen on tehtävän alussa noin 3883,87–4719,55 euroa /kk.

Koeaika

Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakuohjeet

Hakemukseen liitetään seuraavat asiakirjat:

CV eli ansioluettelo
akateeminen portfolio
julkaisuluettelo
viiden sivun pituinen tutkimussuunnitelma
Ohjeet cv:n, akateemisen portfolion ja julkaisuluettelon laatimiseksi ovat osoitteessa https://www.utu.fi/fi/yliopisto/humanistinen-tiedekunta/ura-tiedekunnassa/opetus-ja-tutkimustehtavat

Hakemukset jätetään sähköisen eRekry-rekrytointijärjestelmän kautta viimeistään torstaina 24.2.2022 kello 23.59.

Linkki järjestelmään on tämän ilmoituksen alussa (Täytä hakemus) ja sivulla www.utu.fi/avoimet.

Lisätietoja

Lisätietoja tehtävästä antaa Lisätietoja tehtävästä antaa laitoksen johtaja Marjo Kaartinen, marjo.kaartinen at utu.fi,
puh. 029 450 3414

Lisätietoja rekrytointiprosessista antaa henkilöstöasiantuntija Katariina Teräs, katariina.teras at utu.fi, puh 029 450 2813.
--------------------------------------------
Lisätietoja:
marjo.kaartinen at utu.fi


Ilmoitus vanhenee: 24.2.2022 klo 23:59

Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa https://agricolaverkko.fi/announcement/sukupuolentutkimuksen-yliopistonlehtorin-tehtava/
--------------------------------------------
H-verkko - sähköpostilistaH-verkko at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/h-verkko
--------------------------------------------
Agricolan ylläpitoAgricola at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/agricolaLisätietoja postituslistasta H-verkko