[H-verkko] Työpaikkailmoitus: Yliopistonlehtori, kuvataide

Agricola - Suomen humanistiverkko no-reply at agricolaverkko.fi
Ma Helmi 7 09:53:46 EET 2022


Agricolan ilmoituksiin on lähetetty uusi työpaikkailmoitus: 
--------------------------------------------
Yliopistonlehtori, kuvataide
--------------------------------------------
Yliopistonlehtori, kuvataide
Opettajankoulutuslaitoksessa on haettavana yliopistonlehtori, kuvataidekasvatus, toistaiseksi täytettävä tehtävä alkaen 1.8.2022- (aloitus sopimuksen mukaan)

Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän innostava ja kansainvälinen akateeminen yhteisö. Rakennamme kestävää tulevaisuutta monitieteisellä tutkimuksella, koulutuksella ja yhteistyöllä. Tarjoamme mielenkiintoisia urapolkuja, kannustamme jatkuvaan oppimiseen ja panostamme yhteisömme hyvinvointiin. Tule meille tekemään työtä, jolla on merkitystä muuttuvassa maailmassa!

Opettajankoulutuslaitoksessa koulutetaan laaja-alaisesti päteviä ja monipuolisesti ammattitaitoisia opettajia. Opetus perustuu opettajankoulutusta ja opettajuuteen kouluttautumista vahvistavaan tutkimukseen. Laitos toimii kahdella paikkakunnalla kouluttaen opettajia sekä Turun että Rauman kampuksilla. Varhaiskasvatuksen opettajan koulutusta toteutetaan vain Raumalla.

Haettavana olevan tehtävän ensisijainen työntekopaikka on Rauma ja toissijainen työntekopaikka Turku. Tutkimuksen painopistealueet Rauman kampuksella kohdentuvat opetuksen ja oppimisen kysymyksiin kasvatustieteessä ja käsityökasvatuksessa sekä varhaiskasvatuksen, erityisopetuksen ja liikuntakasvatuksen alueella.

Lue lisää Turun yliopistosta työnantajana: https://www.utu.fi/fi/yliopisto/tule-meille-toihin

Tehtävänkuvaus

Kuvataidekasvatuksen yliopistonlehtorin tehtävänä on opettaa ja tehdä tutkimusta, kehittää tutkimukseen perustuvaa opetusta ja oppimista sekä ohjata opetusharjoittelua luokanopettajakoulutuksen ja varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-ohjelmissa. Yliopistonlehtori opettaa opettajankoulutuslaitoksen kandidaatti- ja maisteriohjelmissa ja tarvittaessa ohjaa ja/tai arvioi opinnäytetöitä. Lisäksi yliopistonlehtorille kuuluvat opetukseen liittyvät hallinnolliset tehtävät. Yliopistonlehtori osallistuu tutkimusintressiensä ja tieteenalansa mukaisesti tiedekunnan tutkimusyhteisöjen toimintaan, toimii aktiivisesti alan kansainvälisissä ja kotimaisissa asiantuntijayhteisöissä sekä hakee aktiivisesti tutkimusrahoitusta niin kotimaisistakin kuin ulkomaisistakin rahoituslähteistä. Tehtävässä edellytetään valmiutta osallistua englannin kielellä kansainvälisen opetuksen ja koulutusviennin tehtäviin niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

 

Edellytämme sinulta

Yliopiston johtosäännön (§33) mukaan yliopistonlehtorin tehtävään otettavalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa sekä kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä. Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteellinen työ, tarvittaessa käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot ja opetusnäyte.

Hakijalta edellytetään laaja-alaista visuaalisen kulttuurin sekä kuvataiteen didaktiikan ja kuvataideopetuksen alan tuntemusta ja hallintaa, sekä kykyä luoda, tutkia ja kehittää alan uusia käytäntöjä ja teoriaa. Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon työelämätaitojen hyvä hallinta, vahva etäopetusosaaminen, yhteistyökykyisyys ja muutosvalmius. Harjoittelua ohjaavalta opettajalta edellytetään opettajan pedagogiset opinnot 60op. Lisäksi hakijalta edellytetään kuvataidekasvatuksen syventävät opinnot.

 

Katsomme eduksi

Eduksi katsotaan tehtävänkuvauksessa mainittujen tehtävien ja opetuksen painopistealueiden hyvä tuntemus, perehtyneisyys luokanopettajakoulutusten ja varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-ohjelmiin ja opetusharjoittelun ohjaukseen.

 

Palkkaus ja koeaika

Tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasojen 5-7 mukaisesti, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 3000,49 - 4033,80 euroa kuukaudessa. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on työsuhteen alussa tyypillisesti 6-17 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävässä on 6 kuukauden koeaika.

 

Hakuohjeet

Hakemukset tulee jättää viimeistään 25.2.2022 (klo 23:59) yliopiston sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksiin tulee liittää sähköisessä hakulomakkeessa mainitut cv, julkaisuluettelo, akateeminen portfolio sekä muut hakijan pätevyyttä ja kelpoisuutta osoittavat asiakirjat, jotka voivat vaikuttaa tehtävän täyttöön.

Julkaisuluettelon ohjeet löytyvät osoitteesta https://www.aka.fi/julkaisuluettelo/

Akateemista portfoliota koskevat ohjeet löytyvät osoitteesta https://www.utu.fi/fi/yliopisto/tule-meille-t%C3%B6ihin/akateeminen-portfolio

Linkki sähköiseen hakulomakkeeseen löytyy tämän ilmoituksen yläosasta kohdasta ”Täytä hakemus”

 

Lisätiedot

Lisätietoja tehtävästä antaa opettajankoulutuslaitoksen varajohtaja Jaana Lepistö, puh. 040 505 8252, jaana.lepisto at utu.fi

Tiedusteluihin eRekry -järjestelmästä ja hakuprosessista vastaa henkilöstöasiantuntija Laura Nieminen, puh. 029 450 2990, laura.nieminen at utu.fi.
--------------------------------------------
Lisätietoja:
Jaana Lepistö,
jaana.lepisto at utu.fi


Ilmoitus vanhenee: 25.2.2022 klo 23:59

Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa https://agricolaverkko.fi/announcement/yliopistonlehtori-kuvataide/
--------------------------------------------
H-verkko - sähköpostilistaH-verkko at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/h-verkko
--------------------------------------------
Agricolan ylläpitoAgricola at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/agricolaLisätietoja postituslistasta H-verkko