[H-verkko] Arvosteltavaksi: Warelian ja Readmen kevään 2021 kirjoja

Tapio Onnela tapio.onnela at utu.fi
Ma Maalis 15 14:12:55 EET 2021


Agricola - Suomen humanistiverkko tarjoaa kirjoja arvosteltavaksi Agricolan kirja-arvostelujulkaisuun (ISSN 1796-704X). Jos haluat arvostelukappaleen lähetä sähköpostia osoitteeseen: <agricolan.arvostelut at gmail.com<https://lists.utu.fi/mailman/listinfo/h-verkko>> ilmoita kirjan nimi ja kustantaja sekä oma postiosoitteesi ja puhelinnumerosi. Tiedot toimitetaan kustantajalle, joka lähettää sinulle kirjan. Perustele lyhyesti miksi juuri sinä haluaisit arvostella kyseisen kirjan.
***
Warelian kevään 2021 kirjoja

RAIMO SEPPÄLÄ
KOLMEN SOTILAAN TARINA

Sodalla on kahdet kasvot – riippuen siitä, kuinka läheltä tai kaukaa sen kokee. Frans Veirola, Frans Suominen ja Leo Takala kokivat sen etulinjassa, kuolema vierellään. Frans Veirola sen ilmaisi kirjeessään: Saa aina katsoa totuutta ja kuolemaa silmiin.
Juhlapuheissa henkensä menettäneet, kranaattien silpomat, miinojen murjomat ovat sankareita. Kyllä, mutta sankaruuden sädekehä on langennut kärsimysten, pelkojen, kipujen myötä.
Kolmen sotilaan tarinassa Seppälä kertoo kolmen rivimiehen kautta talvi- ja jatkoso- dan uhrauksista ja niiden merkityksestä.
Kirja on Seppälän kiitos sille sukupolvelle, joka pelasti meille kaikille jälkeentuleville suomalaisille itsenäisyytemme ja sanan- vapautemme.
***
EEVA KORPI-HYÖVÄLTI KONTRAHTI
Torppari Mikki Mikinpojan puumerkki on M-kirjain ja pisteet sen päällä. Sillä hän si- toutuu tekemään torpparikontrahtiin kirjoi- tetut asiat.
Erilaiset sopimukset velvoittavat Mikki Mikinpoikaa ja hänen perhettään, eikä mies itse voi määritellä oman elämänsä ääriviivoja.
Torpparilla kaikki kiertyy tekemisen ympärille. Suoritetaan talon töitä, venytetään päivää ja tehdään omia torpan askareita kuun valossa, rakastetaan konkreettisella tavalla huolenpidon kautta.
Kontrahti on kertomus Eeva Korpi-Hyövältin isoisän isästä. Se perustuu kirjailijan löytämiin oikeuden pöytäkirjoihin 1850–1870-luvuilta, Pöytäkirjoista ilmenee, miten monen- kirjavista asioista oikeutta käytiin. Näiden dokumenttien ja kirkonkirjoista löydettyjen tiedonjyvien ympärille Kor- pi-Hyövälti on rakentanut tarinan suurten nälkävuosien ajasta ja sen ajan ihmisistä.

***
JARI OLAVI HILTUNEN
THESEUKSEN HENKI
Galaktista runousoppia antiikin kreikkalaisten tähtipoluilla

Martin, Eco, Machiavelli, Tolkien, Nietzsche, Tolstoi, Russell, Whitman, Platon.
Mitä kirjallisuuden suuret tähdet ovat oppineet muinai- silta kreikkalaisilta?
Theseuksen henki seuraa yhdeksän klassikkokirjailijan kautta kirjallisia tähtipolkuja, jotka johtavat lopulta kreik- kalaisen kirjallisuushistorian syväavaruuteen.
Innostava esseekokoelma johdattelee lukijansa muinais- ten kreikkalaisten hengentuotteiden äärelle.

***
HANNU RAISKIO KESTÄVYYSLAJI Lamapäiväkirjat 1990–1995

Hannu Raiskion Kestävyyslaji piirtää lukijan eteen kuvia syksystä 1990 vuoden 1995 lop- puun eli ajasta, jolloin lama vaikutti voimak- kaasti kaikkeen Suomen taloudessa, politii- kassa ja kulttuurissa. Tapahtumien keskeinen näyttämö on monialayritys, jonka hallinto- johtajana Raiskio toimi vuosina 1985–2011.
Lukuisille yrityksille lama oli kohtalokas ajanjakso. Viiden vuoden hengästyttävällä aikamatkalla Raiskio tarkkailee yrityksen liikkeitä ajan aaltojen pohjilla ja harjanteilla uppoamista peläten. Nuori hallintojohtaja hoitaa oman tonttinsa pukumiehen haarniska yllään. Työnsä aiheutta- maa painetta hän tasaa maratontreenillä ja hiihtoladuilla.
Raiskio myös seuraa herkeämättä Suomen EU-jäsenyys- neuvotteluja kansanäänestykseen saakka ja kommentoi ajan maailmanpolitiikkaa, kuten Persianlahden kriisiä ja Baltian maiden itsenäistymispyrkimyksiä.
***
TIMO ENSIO MALMI
TAMPEREEN SOTAKIRJA II Kalevankankaan rakkauksia

Tampereen sotakirja II – Kalevankankaan rakkauksia on sodan ajan ihmisten tunteiden kirja. Se on pari vuonna 2020 ilmestyneelle teokselle Tampereen sotakirja – Ka- levankankaan unelmia.
Timo Ensio Malmi palaa Kalevankankaalle ja kertoo van- kileirillä vankien välille syttyneistä rakkauksista, mutta myös vankeja auttamassa olleesta sairaanhoitajasta ja papista, joille toivotettiin kortein Onnen kahleita.
Myös Tampereen taistelun sankarilapset nousevat kerto- maan tarinansa. Sotaorvot kertovat, millaista vääryyttä he ovat kokeneet niin koulussa kuin uusien isien toimesta.
Teos on jaettu osiin Vanhan testamentin tapaan. Kirjaili- japrofeetat, kertojat, todistajat vastaavat kysymykseen: Miten Tampereen sodat koskettivat heitä ja heidän rak- kauksiaan?

***
ARI JÄRVELÄ
IDMAN – VALOA VAIETTUUN HÄPEÄÄN
– Nils ja Anna Idmanin yhteinen matka 1885–1944

Vuoden 1912 joulukuussa Tampereella paljastunut rikosvyyhti on vaikutuksiltaan ja seu- rauksiltaan edelleen Suomen historian suurin talousrikos. Suomen Yhdyspankin Tampereen konttorin johtaja, Hatanpään kartanossa varttunut Nils Idman tuomittiin keväällä 1913 lukuisista kavalluksista, petoksista ja väärennöksistä – kaikkiaan 72 rikoksesta. Lopullinen tuomio oli 15 vuotta kuritushuonetta.
Idman tunnusti heti rikoksensa, kärsi tuomionsa ja va- pautui presidentti K. J. Ståhlbergin armahduksella huh- tikuussa 1920. Sen jälkeen hänellä oli elämää edessään vielä 24 vuotta.
Nils Idmanin rinnalla loppuun asti pysynyt puoliso Anna Idman kirjoitti muistiin 33 vuoden ajan tarkkanäköisiä havaintoja perheen vaiheista ja ympäröivästä yhteiskun- nasta. Päiväkirjoja säilytettiin hänen kuolemansa jälkeen vuosikymmenien ajan suvun hallussa Hollannissa. Päivä- kirjalainausten välityksellä lukija saa tutustua 1900-luvun alun yläluokkaiseen elämään. Idmanin perhe näki niin loiston päivät kuin äkillisen konkurssin ja sitä seuranneet ankaran työnteon vuodet.
Idmanin rikosten valtavat mittasuhteet ja niiden surulliset seuraukset ovat rakentaneet hänen nimensä ympärille vahvan ja mustan häpeän kuoren, ja sen alle on jäänyt merkittävä määrä tuntematonta ja tärkeää henkilö- ja tapahtumahistoriaa niin Tampereelta kuin Helsingistäkin.
Idman – Valoa vaiettuun häpeään näyttää Nils Idmanin elämäntarinan uudessa valossa.
***
Aimo Ruusunen: Punakankaan suomalaiset. Teloitus- ja hautapaikka Krasnyi bor 1937–1938. Warelia.

Krasnyi bor sijaitsee Petroskoista Voznesenjeen vievän tien varrella muutama kilometri ennen Derevjannojen kylää. Krasnyi borin eli vapaasti suomennettuna Punakankaan männikkö oli yksi vuosien 1937 ja 1938 joukkoteloituspaikoista.
Punakankaan tekee meille muistettavaksi erityisesti se, että siellä teloitettujen ja sinne haudattujen suomalaisten suhteellinen osuus oli kaikkein suurin. Punakankaalla ammuttiin lähes 1 200 ihmistä, suomalaisia heistä oli noin 580. Paikallisia karjalaisia siellä teloitettiin noin 430.
Muut suomalaisten joukkoteloitus- ja/tai hautauspaikat ovat Sandarmoh Karjalan Karhumäessä, Levassova Pietarin lähellä, Petroskoin lähitienoot sekä Tšeljabinsk. Yhteensä näissä paikoissa lepää useita tuhansia suomalaisia.
Käyttäen lähtökohtana petroskoilaisen Juri Dmitrijevin ja muiden tutkijoiden keräämiä tietoja Aimo Ruusunen on etsinyt nimiluetteloissa oleville henkilöille elämäkertoja.
Punakankaan suomalaiset kuvaa myös heidän perheidensä vaiheita alkaen syntymästä Suomessa ja päätyen työhön ja toimintaan Neuvostoliitossa. Teos kuvaa parinkymmenen esimerkkitapauksen pohjalta sitä, miten usein työnhakuun perustunut muutto naapurimaahan muutti ihmisten elämän.***

Readme kevään 2021 kirjoja

Pete Poskiparta: Muisti - Mentalistin tehokurssi.

Muistin tehokurssi opettaa muistamisen taitoja, joilla on käyttöä niin töissä, opiskelussa kuin vapaa-aikana.

Kirjan testatut ja toimivat tekniikat ovat käytössä muistin maailmanmestareilla ja muistiguruilla ympäri maailmaa. Mikä parasta, kaikki tekniikat ovat helposti omaksuttavia ja heti valmiina käyttöön. Unohda tekosyyt ja myytit luontaisesti huonosta muistista. Muistaminen on taito ja taidot ovat kenen tahansa opittavissa. Kirjan opeilla pääset paitsi arjen muistimestariksi, opit myös halutessasi lähes yliluonnolliselta vaikuttavia taitoja, kuten sekoitetun korttipakan järjestyksen oppimisen parissa minuutissa tai piin likiarvojen muistamisen niin pitkälle kuin jaksat.

Pete Poskiparta on Suomen ainoa kansainvälisesti palkittu mentalisti, joka on viihdyttänyt yleisöään kymmenessä eri maassa esittämällä uskomattomia mielen ihmeitä. Hänen yksi erityisosaaminen ovat muistidemonstraatiot, joissa hän mm. esittää kuinka kykenee muistamaan ilmiömäisen nopeasti pinon sekoitettuja pelikortteja, sattumanvaraisesti valittuja esineitä sekä pitkiä lukuja. Poskiparta on kouluttanut ja luennoinut muistamisen taidosta niin alan ammattilaisille kuin yleisesti muistamisesta kiinnostuneille sekä Suomessa että ulkomailla.
***

Robert Brantberg: Stalin - Koko tarina

Mikä mies oli salaperäinen Stalin, joka rautaisella kädellä hallitsi Neuvostoliittoa lähes 30 vuotta? Miten hän nousi valtaan? Miten hän varmisti valtansa jatkumisen?

Georgialainen suutarin poika Josif Džugašvili oli lahjakas nuorukainen, josta piti tulla pappi. Hänet lähetettiin Tbilisin teologiseen seminaariin siitä huolimatta, että koulun maine oli kyseenalainen. Seminaari oli ollut välillä jopa suljettuna oppilaiden käytöksen vuoksi. Kuri oli kovaa. Täällä nuori Džugašvili radikalisoitui. ”Protestina törkeää vallankäyttöä ja jesuiittamaisia menetelmiä kohtaan minusta tuli vallankumouksellinen”, hän kertoi. ”Uskoin, että marxismi oli todellinen vallankumousoppi.”
***
Esa Seppänen: Venäjä ja minä - Näkemyksiä ja kokemuksia naapureiden sillalta


”Tällä kertaa olen kirjoittanut uuden kirjan, joka kertoo suhteestani Venäjään, venäläisyyteen ja venäläisiin koko elämäni ajalta pikkupojasta lähtien. Käytän tietenkin hyväkseni julkaistuja teoksiani ja niihin liittyvää aineistoa, mutta paljon on koossa muistissani ja paperilla kokonaan uuttakin materiaalia.

Poimin tämän uuden kirjan tekstiin ajatuksia ja kokemuksia syventäen ja ajantasaistaen mielipiteitä ja näkökulmia. Näillä eväillä lähdin rakentamaan tätä kirjaa asemoituen suuren Venäjän rinnalle pienenä, uteliaana yksilönä, mutta en koskaan Venäjään ja venäläisyyteen välinpitämättömästi suhtautuneena, kyllästyneenä tai pettyneenä minuna. Tämä kirja on siis omalla tavallaan koottu tarina kaikesta siitä, mitä Venäjä, venäläisyys, venäjän kieli ja kulttuuri on minulle elämässäni merkinnyt eikä lakkaa merkitsemästä – sen tässä Teille kaikille lukijoilleni lujasti vakuutan.”

Esa Seppänen (s. 1933 Helsinki), everstiluutnantti evp, valtiotieteiden tohtori, on Neuvostoliiton ja Venäjän asiantuntija, joka toimi Puolustusvoimien palveluksessa. Tuona aikana hän toimi mm. presidentti Urho Kekkosen adjutanttina. Hän on kirjoittanut useita teoksia Venäjästä ja venäläisyydestä eri teemojen pohjalta, pääasiassa historian, politiikan, kansan ja kansalaisten näkökulmasta: Avaran sielun anarkia. Voiko venäläisyyttä ymmärtää (2002); Venäjä – vanha tuttu vaan niin vieras. Suomen naapurikuvan todet, luulot ja harhat (2010; Venäjä – myyteille kyytiä! (2012) sekä Venäjä tienhaarassa (2014). Tämän vuosituhannen teoksista ensimmäinen, vuonna 2000 julkaistu Kuuma elokuu 1991, Musta lokakuu 1993 – Suomalaiset vallankaappausten melskeissä kertoo kokemuksistamme historiallisen mullistuksen keskellä, jolloin suuri ja mahtava sosialistinen Neuvostoliitto muuttui demokratiaan ja markkinatalouteen pyrkiväksi Venäjäksi.

Hän on myös kirjoittanut presidentti Urho Kekkosen ja neuvostojohtajien
henkilökohtaisia suhteita käsitteleviä kirjoja: Miekkailija vastaan Tulivuori. Urho Kekkonen ja Nikita Hruštšov 1955 – 1964, Itäsuhteiden kolmiodraama. Kekkonen – Brežnev – Kosygin 1960 – 1980 (2007) sekä UKK:n syvä jälki. Perintö vai painolasti? (2009) ja Idänkaupan isäntä (2011), jotka käsittelevät kaikki tavalla tai toisella Neuvostoliittoa, Venäjää, venäläisyyttä ja venäläisiä ihmisiä.
***

Tapio Saarelainen: Simo Häyhä - Talvisodan legendaarinen tarkka-ampuja - 2021 painos

Simo Häyhä (1905–2002) on maailman tunnetuin tarkka-ampuja. Hän on toiminnallaan viitoittanut myöhempien tarkka-ampujapolvien tien ja pitää edelleen hallussaan tarkka-ampujien maailmantilaston kiistatonta kärkipaikkaa.

Talvisodassa Kollaalla Simo teki oman merkittävän osansa rintamalinjan lujittamiseksi eliminoidessaan yli viisisataa vihollista. Hänet palkittiin lukuisin eri tavoin: Simo ylennettiin alikersantista vänrikiksi, hänelle myönnettiin Kollaan risti ja hänet palkittiin parhaana tarkka-ampujana SAKOn valmistamalla kunniakiväärillä mallia 28. Simo sai myös useita muita palkintoja sodan aikana ja sen jälkeen.

Simo Häyhä sai elää kaksi elämää: yhden ennen sotaa ja toisen sen jälkeen. Hän selvisi Ulismaisten korvessa vihollisen rynnäkössä ampumasta räjähtävästä luodista ja raskaasta evakuointimatkasta sotasairaalaan. Vakavasta haavoittumisesta toivuttuaan sai hän elää rauhallisen elämän.

Tämän teoksen tekijä, Puolustusvoimissa pitkään tarkka-ampujakoulutuksen parissa työskennellyt Tapio Saarelainen, pääsi haastattelemaan Simoa lukuisia kertoja tarkoituksenaan selvittää, mikä oli hänen menestyksensä salaisuus tarkka-ampujana. Tekijän ja Simon välille muodostui vuosien saatossa ystävyyssuhde, joka mahdollisti uuden ja tuoreen näkökulman löytämisen henkilöön talvisodan legendan takana. Teoksessa kerrotaan myös Simo Häyhän oppien merkityksestä ja niiden siirtämisestä nykypäivän Puolustusvoimien koulutukseen. Tarkka-ammunnalla on sijansa myös huomispäivän mekanisoituvissa, huipputeknologisissa armeijoissa. Yksi laukaus – yksi osuma on mottona edelleenkin. Siihen on pyrittävä nyt ja tulevaisuudessa.


***
HUOMIO! Uusia arvostelukappaleita toimitetaan vain niille jotka ovat vanhat arvostelunsa kirjoittaneet. Kirjoista on kova kysyntä, joten jos et saa arvosteluasi kirjoitettua lähetä saamasi arvostelukappale Agricolan toimitukseen, jotta sitä voitaisiin tarjota uudelleen arvosteltavaksi. Kirja-arvostelun voi julkaista myös muussakin julkaisussa – muualla julkaistun arvostelun voi julkaista myös Agricolassa.
Liitä valmis arvostelusi suoraan sitä varten tehtyyn lomakkeeseen Agricolan sivulle:https://agricolaverkko.fi/arvostelut/ josta se lähetetään ensin Agricolan toimittajalle, joka tarkistaa ja julkaisee arvostelun. Arvostelu lähtee sen jälkeen H-verkko ja Kultut- listan tilaajille sähköpostina sekä tallentuu "Agricolan kirja-arvostelut" julkaisun sivulle: https://agricolaverkko.fi/arvostelut/.<https://agricolaverkko.fi/arvostelut/>


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.utu.fi/pipermail/h-verkko/attachments/20210315/10dd52fa/attachment.html>


Lisätietoja postituslistasta H-verkko