[H-verkko] Artikkelipyyntö: Variantti-kollokvio 2019: TREKSTUAALISUUS – käännöstieteen ja tekstuaalitieteiden risteyksissä

Agricola - Suomen humanistiverkko no-reply at agricolaverkko.fi
Ma Huhti 8 17:06:10 EEST 2019


Agricolan ilmoituksiin on lähetetty uusi artikkelipyyntö: 
--------------------------------------------
Variantti-kollokvio 2019: TREKSTUAALISUUS – käännöstieteen ja tekstuaalitieteiden risteyksissä
--------------------------------------------
CfP:n määräpäivä 31.5.2019

#trextual

Variantti-verkoston kahdestoista vuosikollokvio järjestetään Turun yliopistossa perjantaina 4.10.2019 teemalla TREKSTUAALISUUS – käännöstieteen ja tekstuaalitieteiden risteyksissä. Monitieteiseen kollokvioon toivotaan esitelmiä, jotka liittyvät tekstuaalitieteiden ja käännöstieteen rajapinnalla tehtävään tutkimukseen. Tarkasteltavat aineistot voivat liittyä laajasti erilaisiin teksteihin – kaunokirjallisuudesta asiakirjoihin, käsikirjoituksista AV-aineistoihin ja tulkkauksesta ohjelmointikieliin.

Tulevassa kollokviossa on tarkoitus vertailla käännös- ja tekstuaalitieteiden tutkimuskysymyksiä, metodeja ja aineistoja sekä miettiä, mitä annettavaa näillä kahdella tieteenalalla on toisilleen. Miten esimerkiksi tekstuaalitieteet hahmottavat tekstien välittymisen kielirajojen ylittyessä? Miten käännöstieteellinen tutkimus ulotetaan lähtö- ja tulotekstiparia laajemmalle? Tieteenalojen avainkäsitteitä (text, transmission, translation) yhdistäen kutsumme tätä kollokvion lähestymistapaa trekstuaaliseksi (trextual).

Trekstuaalisen tarkastelun kohteena voivat olla esimerkiksi:

 	tekstien monikieliset syntyprosessit
 	monikieliset tekstit
 	tekstien monimuotoistuminen uusissa konteksteissa kieli-, modaliteetti- ja mediumrajojen ylittyessä.

Variantti-kollokvio TREKSTUAALISUUS – käännöstieteen ja tekstuaalitieteiden risteyksissä pyrkii kokoamaan tekstuaali- ja käännöstieteestä kiinnostuneita tutkijoita eri tieteiden piiristä. Kollokvioon tarjottavien esitelmien aiheet voivat liittyä esimerkiksi
Työprosesseihin ja tekijyyden kysymyksiin 	kääntäjien työprosesseihin
 	monilla kielillä toimivien kirjailijoiden ja muiden tekijöiden tuotantoon
 	tekstien toimittajien rooliin kääntäjinä
 	kääntäjien rooliin käännettävien tekstien toimittajina
 	yhteiskirjoittamiseen ja -kääntämiseen
 	konekääntämiseen, käännösmuistin käyttöön ja posteditointiin
 	arkistonmuodostukseen

Teksti(tyyppi)en erityispiirteisiin 	tekstien multimodaalisuuteen
 	tekstien rinnakkaisiin kieliversioihin
 	audiovisuaalisiin aineistoihin
 	monikielisiin verkkoteksteihin

Tieteenalojen teorioihin ja metodeihin 	käännöstieteen teorioiden ja metodien soveltamiseen tekstuaalitieteissä
 	tekstuaalitieteiden teorioiden ja metodien soveltamiseen käännöstieteessä
 	käännös- ja tekstuaalitieteiden yhteneväisyyksiin ja eroavaisuuksiin
 	lähtötekstien/-teosten tunnistamiseen ja vertailuun
 	transkriboinnin ja translitteroinnin ongelmiin
 	kollaatioon

Editointiin 	kaksikielisiin editioihin ja rinnakkaiseen monikielisyyteen
 	monikielisten aineistojen editointiin
 	käännösten editointiin

TARJOA ESITELMÄÄ KOLLOKVIOON

Variantti-kollokvio pidetään perjantaina 4.10.2019 Turun yliopiston Kieli- ja käännöstieteen laitoksella, Maaherran makasiinin Porthan-salissa (Henrikinkatu 10).

Jos olet kiinnostunut pitämään kollokviossa 20 minuutin mittaisen, suomen-, ruotsin- tai englanninkielisen esitelmän, lähetä otsikko, 150–500 sanan mittainen kuvaus aiheestasi sekä yhteystietosi ja lyhyt kuvaus itsestäsi 31.5.2019 mennessä (laura.ivaska [at] utu.fi ja sakari.katajamaki [at] finlit.fi). Tiedot esitelmien hyväksymisestä ilmoitetaan kesäkuun loppuun mennessä.

Variantti-kollokvio on kaikille avoin ja siitä voi levittää tietoa eri foorumeille. Kollokvion tietoja ylläpidetään Variantti-verkoston sivuilla.

Tämänkertainen kollokvio on jatkoa Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumissa (Tampereen yliopisto 12.–13.4.2019) pidettävälle työpajallemme ”Kääntäminen ja tekstuaaliset tilat: Käännöstieteen ja tekstuaalitieteiden risteämäkohdat” (https://katu-symposiumi.com/tyopajat/).

 

Variantti-verkoston puolesta

Laura Ivaska, Tohtorikoulutettava
Turun yliopisto
https://users.utu.fi/lmputk/

Sakari Katajamäki, Toimituspäällikkö
SUOMALAISEN KIRJALLISUUDEN SEURA, Tutkimusosasto
Edith - suomalaisen kirjallisuuden kriittiset editiot
www.edith.fi
www.finlit.fi

Lisätietoa: http://www.finlit.fi/fi/tutkimus/tutkimusverkostot/variantti-tekstikritiikin-ja-tieteellisten-editioiden-tutkijaverkosto

 

KIRJALLISUUTTA

Cordingley, Anthony & Chiara Montini (eds.). 2015. Towards a Genetics of Translation, special issue of Linguistica Antverpiensia (New Series), vol. 14.

Dillen, Wout, Caroline Macé & Dirk Van Hulle (eds.). 2012. Texts beyond Borders: Multilingualism and Textual Scholarship, special issue of Variants, vol. 9.

Emmerich, Karen. 2017. Literary Translation and the Making of Originals. New York: Bloomsbury.

Greetham, D. C. 1984. “Models for the Textual Transmission of Translation: The Case of John Trevisa.” Studies in Bibliography 37, 131–155.

Munday, Jeremy. 2013. “The Role of Archival and Manuscript Research in the Investigation of Translator Decision-Making.” Target 25 (1): 125–139.

Scott, Clive 2006. “Translating the literary: genetic criticism, text theory and poetry”. In The translator as writer, eds. Susan Bassnett and Peter Bush. London: Continuum, 106–118.

Shengyu, Fan 2018. “The Lost Translator’s Copy: David Hawkes’ Construction of a Base Text in Translating Hongluomeng.” Translation Review 100 (1): 37–64.

Zanotti, Serenella 2018. “Investigating the genesis of translated films: a view from the Stanley Kubrick Archive”. Perspectives 27 (2): 201–217.

 

________________________________________

Valtakunnallinen Variantti-verkosto pyrkii edistämään tekstikritiikin alan tuntemusta, tiedotusta, metodologista keskustelua ja yhteistyötä. Jos et kuulu vielä Variantin sähköpostilistalle, liittymisohjeet ovat saatavissa Variantin verkkosivuilla (http://www.finlit.fi/fi/tutkimus/tutkimusverkostot/variantti-tekstikritiikin-ja-tieteellisten-editioiden-tutkijaverkosto). Verkosto ja sen sähköpostilista ovat avoimia kaikille tekstuaalitieteistä kiinnostuneille.

________________________________________

Tekstuaalitieteiden sanastossa (http://tekstuaalitieteidensanasto.finlit.fi:8080) määritellään noin 500 tekstikritiikin, bibliografian, geneettisen kritiikin, paleografian, kodikologian ja kriittisen editoinnin käsitettä, joiden erikielisiä termivastineita ilmoitetaan lisäksi yli 800 omina hakusanoinaan.

________________________________________

 

 

 
--------------------------------------------
Lisätietoja:
Sakari Katajamäki
sakari.katajamaki at finlit.fi
0400-908056
http://www.finlit.fi/fi/tutkimus/tutkimusverkostot/variantti-tekstikritiikin-ja-tieteellisten-editioiden-tutkijaverkosto

Ilmoitus vanhenee: 31.12.2019 klo 12:00

Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa https://agricolaverkko.fi/announcement/variantti-kollokvio-2019-trekstuaalisuus-kaannostieteen-ja-tekstuaalitieteiden-risteyksissa/
--------------------------------------------
H-verkko - sähköpostilistaH-verkko at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/h-verkko
--------------------------------------------
Agricolan ylläpitoAgricola at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/agricolaLisätietoja postituslistasta H-verkko