[H-verkko] Työpaikkailmoitus: Museolehtorin sijaisuus Tornionlaakson maakuntamuseossa

Agricola - Suomen humanistiverkko no-reply at agricolaverkko.fi
To Elo 9 10:56:46 EEST 2018


Agricolan ilmoituksiin on lähetetty uusi työpaikkailmoitus: 
--------------------------------------------
Museolehtorin sijaisuus Tornionlaakson maakuntamuseossa
--------------------------------------------
Museolehtorin sijaisuus Tornionlaakson maakuntamuseossa

Tornionlaakson maakuntamuseo esittelee Tornionlaakson kulttuuria ja historiaa Suomen ja Ruotsin rajan molemmin puolin. Museo on erikoistunut tornionlaaksolaiseen elämäntapaan ja rajan ilmiöihin. Maakuntamuseona sen toiminta-alue ulottuu Simosta Muonioon. Vuonna 2014 museosta tuli maailman ainoa rajanylinen, kahden eri maissa sijaitsevan kaupungin yhteinen museo. Sen toimintaa rahoittaa myös ruotsalainen Haaparannan kunta. Perusnäyttelyn lisäksi museossa on vuosittain 4-5 vaihtuvaa näyttelyä.

Tornionlaakson maakuntamuseolle etsitään museolehtorin sijaista ajalle 29.10.2018?11.9.2019. Museolehtori vastaa museon opetustoiminnasta, museon tapahtumien järjestämisestä sekä osallistuu museon sidosryhmätoimintaan. Museolehtori osallistuu näyttelyiden sisällöntuotantoon omalta vastuualueeltaan ja tuottaa sisällöt opastuksiin ja työpajoihin. Lisäksi museolehtorin tehtäviin kuuluu museon tiedotustehtäviä.

Museolehtorin sijaiselta edellytetään tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai loppusuoralla olevia opintoja. Aiempi kokemus museon opetustoiminnasta ja yleisöpalvelutehtävistä on hyödyksi tehtävän hoidossa. Arvostamme yhteistyökykyä ja oma-aloitteisuutta, ja yhteistyö Haaparannan kanssa edellyttää ruotsin kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa. Muiden kielten taito luetaan eduksi.

Työaika on 36 h 45 min viikossa. Palkka määräytyy KVTES 02MUS040 mukaan.

Hakemukset 6.9. mennessä museonjohtaja Minna Heljalalle, minna.heljala at tornio.fi<mailto:minna.heljala at tornio.fi> tai Tornionlaakson maakuntamuseo, Minna Heljala, Torikatu 4, 95400 Tornio.

Lisätietoja: Minna Heljalalta, minna.heljala at tornio.fi<mailto:minna.heljala at tornio.fi> tai 050 597 1557.

Tornedalens museum söker vikarierande museipedagog

Tornedalens museum presenterar Tornedalens kultur och historia på båda sidor om gränsen mellan Finland och Sverige. Museet är specialiserat på den tornedalska livsstilen och fenomen vid gränsen. Tornedalens museum är ett av Finlands landskapsmuseer och som sådan sträcker dess verksamhetsområde sig från Simo till Muonio. År 2014 blev museet det enda gränsöverskridande museum i världen, då museet blev även den svenska Haparandas museum, som delvis finansierar verksamheten. Museet har en permanent utställning samt 4-5 tillfälliga utställningar årligen.

Tornedalens museum söker vikarierande museipedagog för perioden 29.10.2018?11.9.2019. Museipedagog har ansvar för museets pedagogiska verksamhet och evenemang samt deltar samarbetet med museets olika intressegrupp. Museipedagog deltar produceringen av utställningarna och planerar visningar och workshops. Även kommunikationsarbete ingår i arbetsuppgifterna.

Vi förutsätter att vikarien har en lämplig högskoleexamen eller nästan färdiga studier. Tidigare erfarenhet av det museipedagogiska arbetet och kundservice i museer är en fördel. Vi sätter värde på god samarbetsförmåga och initiativrikhet. Samarbetet mellan Torneå och Haparanda kräver goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska och svenska. Kunskaper i andra språk är en fördel.

Arbetstiden är 36 h 45 min/vecka. Lönen enligt KVTES 02MUS040.

Ansökningar senast den 6 september till museichef Minna Heljala, minna.heljala at tornio.fi<mailto:minna.heljala at tornio.fi> eller Tornionlaakson maakuntamuseo, Minna Heljala, Torikatu 4, 95400 Tornio.

Mer info: Minna Heljala, minna.heljala at tornio.fi<mailto:minna.heljala at tornio.fi> eller 050 597 1557.
--------------------------------------------
Lisätietoja:
 Minna Heljala
minna.heljala at tornio.fi


Ilmoitus vanhenee: 7.9.2018

Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa https://agricolaverkko.fi/?post_type=announcement&p=31382
--------------------------------------------
H-verkko - sähköpostilistaH-verkko at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/h-verkko
--------------------------------------------
Agricolan ylläpitoAgricola at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/agricolaLisätietoja postituslistasta H-verkko