[H-verkko] Työpaikkailmoitus: Määräaikainen koordinaattorin tehtävä, sukupuolentutkimus

Agricola - Suomen humanistiverkko no-reply at agricolaverkko.fi
To Elo 9 10:39:11 EEST 2018


Agricolan ilmoituksiin on lähetetty uusi työpaikkailmoitus: 
--------------------------------------------
Määräaikainen koordinaattorin tehtävä, sukupuolentutkimus
--------------------------------------------
Hei
- tiedoksenne oheinen koordinaattorin määräaikainen tehtävä (15.8.2018 - 14.8.2020) Interreg Pohjoinen–ohjelman ja Oulun yliopiston rahoittamassa Academic North-hankkeessa, Sukupuolentutkimus / Kasvatustieteiden tiedekunta / VISE. Hakuaika päättyy 13.8.2018.
https://rekry.saima.fi/certiahome/open_job_view.html?did=5600&jc=1&id=00005934&lang=fi

Koordinaattorin tehtävä liittyy "Academic (un)employment and mobility in the Arctic North - A Joint Socially Responsible Approach (Academic North)" –hankkeeseen, joka on Oulun yliopiston koordinoima yhteishanke Luulajan teknillisen yliopiston ja Tromssan yliopiston kanssa. Hankkeen päätavoitteena on yhtäältä tukea akateemista työllistymistä sosiaalisesti kestävällä tavalla ja toisaalta kontribuoida etenkin ICT-alan osaavan työvoiman tarpeeseen, joka on kaikissa pohjoismaissa akuutti ongelma. Hankkeen tavoitteena ylirajaisen akateemisen liikkuvuuden, verkottumisen ja pohjoisten alueiden hyvinvointia edistävän kehityksen tukeminen. Hanke kohdistuu erityisesti sellaisiin Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisten alueiden työntekijäryhmiin ja työelämäsektoreihin, joilla on sekä pulaa akateemisista osaajista että työttömyyttä ja sukupuoliperustaisia ym. vinoumia ja jotka ovat merkittävässä asemassa alueen hyvinvoinnin näkökulmasta.

Koordinaattorin tehtäviin kuuluu muun muassa:
- hankkeen koordinointi yhdessä hankkeen johtajan, ohjausryhmän kanssa,
- hankkeen toteutus yhdessä hankepartnereiden kanssa,
- aihepiirin liittyvien aineistojen keräämistä ja niiden analysointia,
- yhteydenpito ja yhteistyöverkoston rakentaminen hankkeen piiriin kuuluviin tahoihin,
- hankkeen viestinnän suunnittelua ja toteutus (esim. verkkosivujen sisältöjen suunnittelu ja ylläpito),
- hankkeen budjetin seurantaa yhdessä johtajan, ohjausryhmän ja controllerien kanssa,
- ohjausryhmän kokousten valmistelu ja pöytäkirjat ja
- osallistuminen hankkeen kannalta keskeisiin kansallisiin ja kansainvälisiin kokouksiin.

Vaadittu osaaminen ja kokemus
Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää:
- vahvaa sukupuolentutkimuksen, henkilöstöhallinnoinnin (HR) ja projektihallinnon asiantuntemusta;
- ylempää korkeakoulututkintoa ihmistieteissä, oman tieteenalan hyvää tuntemusta, kokemusta moni- ja poikkitieteellisistä tutkimusyhteisöistä ja kansainvälisistä työyhteisöistä;
- erinomaisia vuorovaikutustaitoja ja tvt-taitoja;
- erinomaisia organisointi- ja ajanhallintataitoja, sekä kykyä itsenäiseen työhön;
- erinomaista suullista ja kirjallista esitystaitoa sekä suomeksi että englanniksi.
Tehtävä sijoittuu yliopiston palkkausjärjestelmän muun henkilöstön vaativuustasolle 8-9. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Jätä hakemus sähköiseen järjestelmään viimeistään 13.8.2018. Liitä hakemukseen
1. Motivaatiokirje yhteystietoineen
2. Kopio tutkintotodistuksesta
3. Ansioluettelo, joka noudattaa Tutkimuseettisen neuvottelukunnan mallia http://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/tutkijan_ansioluettelomalli_260613.pdf
4. Mahdollinen erilinen julkaisuluettelo, jossa tehtävän kannalta10 tärkeintä julkaisua merkittynä.
5. 2-4 suosittelijan yhteystiedot

Tehtävä pyritään täyttämään 15.8.2018 lukien kahdeksi vuodeksi. Tehtävässä sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja tehtävästä antaa dosentti Mervi Heikkinen, Kasvatustieteiden tiedekunta, S-postiosoite: etunimi.sukunimi at oulu.fi
--------------------------------------------
Lisätietoja:
Mervi Heikkinen
etunimi.sukunimi at oulu.fi
https://rekry.saima.fi/certiahome/open_job_view.html?did=5600&jc=1&id=00005934&lang=fi

Ilmoitus vanhenee: 14.8.2018

Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa https://agricolaverkko.fi/?post_type=announcement&p=31375
--------------------------------------------
H-verkko - sähköpostilistaH-verkko at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/h-verkko
--------------------------------------------
Agricolan ylläpitoAgricola at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/agricolaLisätietoja postituslistasta H-verkko