[H-verkko] CFP: Menneisyyspolitiikat - Uses of the Past

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
To toukokuu 18 20:11:23 EEST 2017


Agricolan artikkelipyyntöihin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Menneisyyspolitiikat - Uses of the Past
---------------------------------------------------------
CALL FOR PAPERS

Uses of the Past – Menneisyyspolitiikat

9.–10.11. 2017, Jyväskylä, Finland

(ks. suomeksi alempana)

“Uses of the Past – Menneisyyspolitiikat” symposium brings together
researchers who explore the intersections of the past, present and future. The
symposium is open to experts from wide variety of academic fields. The working
languages of the symposium are Finnish and English.

Confirmed speakers include Ulf Zander (Lund University), Leena Kurvet-Käosaar
(University of Tartu), Kuisma Korhonen (University of Oulu), Jan Löfström
(University of Helsinki) and Saija Kaskinen (University of Eastern Finland).

The symposium invites scholars to present papers which critically engage with
the following topics

the political uses of the past in creating meanings in the present and for the
future
the use of personal and cultural narratives and visual representations in
reproducing the past
the interactions of micro and macro levels in politics of the past
cultural memory and belonging and the intersections of politics of memory and
politics of belonging
affectivity, belonging and the past

·         the use of nostalgia in constructing the present and the
future.

Abstracts (250 words max) should be sent to Johanna Turunen,
johanna.k.turunen at jyu.fi, +358 40 805 4511. Deadline for abstracts 19.6.2017.

There will also be a separate workshop for doctoral students arranged prior to
the symposium on November 8th 2017. Separate CFP will be announced closer to the
event.

More information on the event at www.jyu.fi/past2017.

The symposium is organized in cooperation by Society for Cultural studies and
three research projects: EUROHERIT (ERC Starting Grant), Arts of Belonging (Kone
Foundation), Intersecting Mobilities (Kone Foundation). All research projects
are based at the Department of Music, Art and Culture Studies, University of
Jyväskylä.

 

CALL FOR PAPERS

Menneisyyspolitiikat – Uses of the Past

9.–10.11. 2017, Jyväskylä

Symposium ”Menneisyyspolitiikat – Uses of the Past” tuo yhteen eri
tieteenalojen tutkijoita, joiden kiinnostus kohdistuu menneisyyden, nykyisyyden
ja tulevaisuuden risteyskohtiin. Symposiumin kielinä ovat suomi ja englanti.

Symposiumin kutsuttuina puhujina ovat Ulf Zander (Lundin yliopisto), Leena
Kurvet-Käosaar (Tarton yliopisto), Kuisma Korhonen (Oulun yliopisto), Jan
Löfström (Helsingin yliopisto) ja Saija Kaskinen (Itä-Suomen yliopisto).

Toivotamme tervetulleiksi esitelmiä, jotka käsittelevät seuraavia teemoja

menneisyyden poliittinen käyttö nykyisyyden ja tulevaisuuden
merkityksellistämisessä
menneisyyttä tuottavat henkilökohtaiset ja kulttuuriset kertomukset ja
visuaaliset esitykset
mikro- ja makrotasojen vuorovaikutus menneisyyspolitiikoissa
menneisyys, muisti ja muistaminen kuulumisen ja kiinnittymisen politiikoissa
affektiivisuus menneisyyden rakentamisessa

·         nostalgia nykyisyyden ja tulevaisuuden konstruoinnissa.

Abstraktit (max 250 sanaa) lähetetään Johanna Turuselle,
johanna.k.turunen at jyu.fi, +358 40 805 4511. Abstraktien deadline on 19.6.2017.

Symposiumia edeltävänä päivänä 8.11.2017 järjestetään
väitöskirjantekijöille suunnattu työpaja. Erillinen CFP julkaistaan
lähempänä tapahtumaa.

Lisätietoja osoitteesta www.jyu.fi/past2017.

Symposium järjestetään Kulttuurintutkimuksen seuran ja kolmen
tutkimushankkeen yhteistyönä: EUROHERIT (ERC Starting Grant), Kuulumisen
kulttuurisuus (Koneen Säätiö) ja Kulkemisen ja kuulumisen kertomukset (Koneen
Säätiö). Kaikki hankkeet toimivat Jyväskylän yliopiston Musiikin, taiteen
ja kulttuurin tutkimuksen laitoksella.

 

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Nina Sääskilahti <nina.saaskilahti at jyu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 1.8.2017


Lisätietoja postituslistasta H-verkko