[H-verkko] Helsinki, Väitös: Rolldiktens jag - Aspekter på svenskspråkiga rolldikter från Bellman till Runeberg

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ti Maalis 7 11:44:13 EET 2017


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------

Väitös: Rolldiktens jag - Aspekter på svenskspråkiga rolldikter från
Bellman till Runeberg

Helsinki, Unioninkatu 34
25.3.2017 klo 10:15
---------------------------------------------------------

FM Daniela Silén väittelee 25.3.2017 kello 10.15 Helsingin yliopiston
humanistisessa tiedekunnassa aiheesta "Rolldiktens jag - Aspekter på
svenskspråkiga rolldikter från Bellman till Runeberg" (The I of the role poem.
Aspects of the Swedish role poem from Bellman to Runeberg. ). Väitöstilaisuus
järjestetään osoitteessa Huvudbyggnad, auditorium XII, Unionsgatan 34.

Vastaväittäjänä on Professor Roland Lysell, Stockholms universitet, ja
kustoksena on professori Jyrki Nummi.

Väitöskirja julkaistaan sarjassa Nordica Helsingiensia.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis
-palvelussa.
***
Denna avhandling är en pilotstudie i den svenska rolldikten som det hittills
inte har funnits en djupgående undersökning om. I en rolldikt möts läsaren
av en jag-röst som är någon annan än författaren. Därför skiljer sig
rolldikten från centrallyriken som kretsar kring poetens känslor och
upplevelser, och som vi sedan romantiken har vant oss vid är den dominerande
formen av poesi. I en rolldikt märker läsaren, förutom den fiktiva
jag-rösten, också närvaron av en författarinstans som skapar det etiska och
estetiska normverk diktens verklighet utspelar sig mot. Närvaron av såväl ett
fiktivt jag som författarinstansen gör att det uppstår en spänning i dikten
som aktiverar läsaren. Materialet i avhandlingen består av ett urval dikter
från ca 1760 till 1840. Dikterna som analyseras inkluderar klassiker som Carl
Michael Bellmans Opp Amaryllis ur Fredmans sånger och två av Johan Ludvig
Runebergs idyllepigram ur Dikter II, men också numera i stort sett bortglömda
författare som Wilhelm von Braun och Julia Nyberg (Euphrosyne) finns
representerade. Avhandlingen fokuserar på rolldiktgenrens teoretiska aspekter
och undersöker vilken funktion rolldiktsformen fyller. Avhandlingsförfattaren
argumenterar också för att den klassiska retorikens karaktärsgestaltning,
sermokinationen, kan ses som ursprunget till rolldikten. I avhandlingen
undersöks också vad som händer med genren när klassicismen övergår i
romantik.


---------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/


Lisätietoja postituslistasta H-verkko