[H-verkko] Pori, Väitös: Times of Change in the Demoscene: A Creative Community and Its Relationship with Technology

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ke Helmi 8 11:10:20 EET 2017


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------

Väitös: Times of Change in the Demoscene: A Creative Community and Its
Relationship with Technology

Pori, Pohjoisranta 1
17.2.2017 klo 12:00
---------------------------------------------------------

TkL, TaM Markku Reunanen esittää väitöskirjansa Times of Change in the
Demoscene: A Creative Community and Its Relationship with Technology julkisesti
tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 17.2.2017 klo 12.00 (Turun
yliopisto, Porin yliopistokeskus, Auditorio 125, Pohjoisranta 11, Pori).

Vastaväittäjänä toimii apulaisprofessori Carl Therrien (Université de
Montréal, Kanada) ja kustoksena yliopistonlehtori, dosentti Petri Saarikoski
(Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen

TkL, TaM Markku Reunanen lähestyi Turun yliopistossa tarkastettavassa
väitöstutkimuksessaan demokulttuuria kolmesta eri perspektiivistä:
yhteisöllisyyden, luovien teosten ja teknologiasuhteen kautta.
Kansainvälisestikin edelleen harvinainen väitöskirja luo demoskenestä kuvan
meritokraattisena yhteisönä, joka omaksuu teknologiaa omissa, kilpailun ja
tekijyyden värittämissä puitteissaan.

***

Turun yliopiston tiedote 8.2.2017

Demoskene on digitaalisen kulttuurin muoto, jonka historia ulottuu jo
kolmenkymmenen vuoden taakse. Erityisen vahvaa demoharrastus on ollut
Keski-Euroopassa ja Pohjoismaissa, vaikka aktiivisia saarekkeita on ollut
paikoitellen muuallakin. Yhteisön juuret ovat 1980-luvun alun varhaisten
kotitietokoneiden löyhästi järjestäytyneessä ohjelmistopiratismissa, jonka
myötä pelikopiot liikkuivat paitsi Euroopan maiden välillä, myös
Yhdysvaltoihin ja takaisin. Tässä yhteydessä "demo" viittaa
tietokoneohjelmaan, joka luo katsojalle audiovisuaalisen esityksen sekä
esittelee tekijöidensä osaamista.

Turun yliopistossa tarkastettavassa digitaalisen kulttuurin väitöskirjassaan
Markku Reunanen kartoittaa ennestään tutkimattomia demoskenen alueita, kuten
minimaalisen pienet, neljän kilotavun introt ja piraattien tekemät nk.
kräkki-introt, jotka koristivat pelien alkua. Toinen keskeinen teema on
teknologian kulttuurinen omaksuminen.

– Vaikka kyseessä ovatkin erityisen osaavat tietokoneen käyttäjät, eivät
"skenerit" omaksu uusia laitteita sen nopeammin kuin muutkaan: tekijyyttä ja
osaamista korostava kulttuuri voi pikemminkin jarruttaa prosessia, ja toisaalta
tekninen ymmärrys mahdollistaa myös kriittiset asenteet, Reunanen sanoo.

Tutkimus piirtää yhteisön kehityskaaren

Reunanen on itsekin pitkän linjan demoharrastaja, kuten monet muutkin aihetta
tutkineet – voidaan hyvin sanoa, että yhteisön oma historiankirjoitus on
laajentunut sen omilta foorumeilta kohti akateemista maailmaa.

– Itselle läheisen aiheen tutkimisessa on sekä hyötynsä että vaaransa;
oma syvällinen ymmärrys säästää aikaa tutustumisvaiheessa ja tarjoaa
vertailukohtia löydöksille, mutta samaan aikaan on tarpeen kyseenalaistaa
kaikki "jo valmiiksi tietämänsä", tutkija pohtii.

Väitöskirjan tutkimusmateriaali on varsin monimuotoista. Se koostuu
haastatteluista, levykelehdistä, tekstitiedostoista, verkkosivuista ja
yhteisön tekemistä erilaisista digitaalisista töistä, etenkin demoista sekä
introista (kooltaan pienistä demoista). Materiaalin kirjavuuden vuoksi myös
tutkimusmenetelmiä tarvittiin useita: teksteille lähilukua ja
sisältöanalyysiä, kun taas luovien töiden kohdalla mukana on myös omaan
tekemiseen perustuvaa reflektiota.

Tutkimuksen kautta hahmottuu pitkä yhteisön kehityskaari eri vaiheineen:
yhteen keräytyminen, käytäntöjen muodostuminen, vakiintuminen ja lopulta
tietty etääntyminen.

– Demoskene on kuitenkin säilynyt elinvoimaisena niin teknologisten muutosten
kuin sukupolvenvaihdostenkin läpi, eikä se – nostalgiataipumuksestaan
huolimatta – ole edelleenkään jähmettynyt muinaismuisto, Markku Reunanen
sanoo.


---------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/


Lisätietoja postituslistasta H-verkko