[H-verkko] Oulu, Väitös: Konfliktin monet kasvot: kansainvälisen lehdistön luomat mielikuvat Pohjois-Irlannin nälkälakosta 1981

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ke Helmi 8 10:55:34 EET 2017


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------

Väitös: Konfliktin monet kasvot: kansainvälisen lehdistön luomat mielikuvat
Pohjois-Irlannin nälkälakosta 1981

Oulu, Pentti Kaiteran katu 1
25.2.2017 klo 12:00
---------------------------------------------------------

Väittelijä: Filosofian maisteri Erja Simuna

Tiedekunta ja yksikkö: Oulun yliopiston tutkijakoulu, Humanistinen tiedekunta,
Historia

Oppiaine: Historia

Väitöstilaisuus: 25.2.2017 12:00

Väitöstilaisuuden paikka: Linnanmaa, Keckmaninsali (HU106)

Aihe: Konfliktin monet kasvot: kansainvälisen lehdistön luomat mielikuvat
Pohjois-Irlannin nälkälakosta 1981

The many faces of a conflict: representations of the 1981 Northern Irish hunger
strike in international press

Vastaväittäjä: Professori Leila Koivunen, Turun yliopisto

Kustos: Professori Kari Alenius, Oulun yliopisto

Mielikuvien rooli kansainvälisessä uutisoinnissa

Yksi tapahtuma saatetaan uutisoida eri puolilla maailmaa eri tavoin.
Väitöskirjassa tarkastellaan syitä erilaisten mediarepresentaatioiden syntyyn
historiallisen kuvatutkimuksen näkökulmasta. Tutkimuksessa mielikuva
käsitetään ajattelua ja maailmankuvaa ohjaavana käsityksenä.

Tutkimustulosten perusteella uutisointi ei aina ole pelkästään raportointia,
vaan media heijastelee paitsi omia myös ympäristönsä arvoja ja asenteita.
Median luomilla mielikuvilla on siis monitahoinen tausta. On todennäköistä,
että jo olemassa olevilla mielikuvilla on vaikutusta uutisoinnin luonteeseen ja
uutisoitavalle tapahtumalle annettuun merkitykseen. Uutisointi sekä heijastelee
että vaikuttaa: media uutisoi herkemmin tapahtumista, joilla koetaan olevan
merkitystä.

Väitöskirjassa aihetta tarkastellaan tutkimalla Pohjois-Irlannin
tasavaltalaisvankien nälkälakon uutisointia kansainvälisessä lehdistössä
vuonna 1981. Lehdistö uutisoi lakon aikaisia tapahtumia eri tavoin ja
painotuksin. Uutisointi ei perustunut pelkästään itse lakkoon ja siihen
liittyneisiin tapahtumiin, vaan uutisointiin vaikuttivat myös historian kautta
annetut merkitykset sekä esimerkiksi poliittiset ja kulttuuriset olosuhteet.

Historiallinen kuvatutkimus ei ota kantaa siihen, kenen uutisointi on oikeaa ja
kenen väärää, vaan se auttaa selittämään ja ymmärtämään erilaisia
näkemyksiä.

***

 


---------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/


Lisätietoja postituslistasta H-verkko