[H-verkko] Helsinki, Väitös: Lost Batucada - The Art of Deixa Falar, Portela and Mestre Oscar Bigode

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ke Helmi 8 10:36:02 EET 2017


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------

Väitös: Lost Batucada - The Art of Deixa Falar, Portela and Mestre Oscar
Bigode

Helsinki, Fabianinkatu 33
24.2.2017 klo 12:00
---------------------------------------------------------

TaL Olli Reijonen väittelee 24.2.2017 kello 12 Helsingin yliopiston
humanistisessa tiedekunnassa aiheesta "Lost Batucada - The Art of Deixa Falar,
Portela and Mestre Oscar Bigode". Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa
Päärakennus Auditorio XII, Fabianinkatu 33, 00170 Helsinki.

Vastaväittäjänä on professori Paulo de Tarso Camargo Cambraia Salles,
Universidade de São Paulo, ja kustoksena on professori Pirkko Moisala.

Tutkimus käsittelee Rio de Janeiron sambakoulujen rumpumusiikkia, batucadaa. Se
keskittyy Rion ensimmäisestä sambakoulusta Deixa Falarista (Antaa muiden
puhua) alkaneeseen traditioon, jota Portelan sambakoulu jatkoi aina 1990 luvun
alkuun asti. Tutkimuksen erityisenä kohteena on Portelan sambakoulun mestarin,
Oscar Pereira de Souzan itsenäinen bateria, Os 27 Amigos vuodelta 1987, ja sen
batucada.

Työssä alussa käydään lyhyesti läpi batucadan alkuvaiheet. Sitten
perehdytään erilaisiin orkestereihin ja niissä käytettäviin soittimiin.
Näiden jälkeen tarkastellaan soittimien musiikillisia funktioita, baterian
rakenteellisia elemettejä ja batucadan laatukriteereitä de Souzan näkemysten
pohjalta.

Rytmianalyysissä tuodaan esille batucadan clave- ja merkkirytmeihin perustuva
rakenne, sekä niistä edelleen johdettujen eri instrumenttien rytmien rakenteet
ja suhteet. Kokonaisuutena Os 27 Amigos baterian batucadaa verrataan muiden 1990
luvun alun baterioiden rytmiin. Tämä tuo selkeästi esille kuinka batucada on
muuttunut ajan myötä.

Työn viimeissä osassa tutkitaan Os 27 Amigos baterian harmonian ja
virittämisen perusteita sekä sen ja aikalais -baterioiden virittämisen
välisiä eroja. Siinä keskustellaan myös de Souzan näkemyksen mukaisesta
orkesterien soinnillisesta harmoniasta sekä sen käyttämistä orkesterien
musiikillisen ohjauksen välineenä. Tämän mukaan orkesterin johtaja
mahdollistaa oikeilla soittimien virityksellä baterian hyvätasoisen
soittamisen. Hallitsemattomat viritykset johtavat musiikillisiin ongelmiin.

Työ on ensisijaisesti kuvaileva ja musiikkianalyyttinen, mutta siinä on
käytetty useita eri metodeja. Tulosten perusteella batucadalla on erittäin
kehittynyt musiikillinen kielioppi ja käsitteistö. Batucadan kehitys on ollut
ennen kaikkea surdo -rumpujen kehittymistä joka pohjaa vanhempaan
Afrikkalaisten hankausrumpujen, cuicien mukanaan tuomaan musiikkikäsitykseen.
Tästä on ajan myötä syntynyt kaksi erilaista rytmistä suuntausta:
harmoninen ja uudempi epäharmoninen.

Työ on ensimmäinen joka tarkastelee syvällisesti batucadan musiikillista
rakennetta ja siihen liittyviä käsitteitä. Se tallentaa batucadan vanhimman
tradition ja muodostaa lähtökohdan batucadan ja samban laajemmalle
musiikilliselle tutkimukselle. Sen tulokset valottavat myös laajemmin
Afro-Brasilialaisen, Afrikkalaisen ja muiden niidenkaltaisten musiikkien
rakenteita ja mahdollistavat näiden aiempaa syvemmän analyysin, kunhan niihin
kuhunkin liittyvät musiikilliset käytännöt huomioidaan.

URI: URN:ISBN:ISBN 978-951-51-2975-8

http://hdl.handle.net/10138/174614


---------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/


Lisätietoja postituslistasta H-verkko