[H-verkko] Työtä: Suomen Muinaismuistoyhdistys hakee julkaisusihteeriä

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ma Loka 7 13:51:43 EET 2016


Agricolan työpaikkailmoituksiin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Suomen Muinaismuistoyhdistys hakee julkaisusihteeriä
---------------------------------------------------------
Suomen Muinaismuistoyhdistys etsii julkaisusihteeriä koordinoimaan
yhdistyksen julkaisutoimintaa ja hoitamaan kirjavarastoa.

Kyseessä on luottamustehtävä, josta maksetaan pieni korvaus.

Toivomme tehtävään hakevilta kokemusta tieteellisestä julkaisutoiminnasta,
Suomen Muinaismuistoyhdistyksen edustamien alojen tuntemusta ja
kiinnostusta julkaisutoiminnan kehittämiseen.

Julkaisusihteeri työskentelee yhteistyössä yhdistyksen johtokunnan ja
julkaisusarjojen päätoimittajien kanssa. Hänen vastuullaan ovat
julkaisutoiminnan kehittäminen ja julkaisuperiaatteiden yhdenmukaistaminen,
avustushakemusten laadinta yhteistyössä päätoimittajien kanssa sekä
kirjavarastosta huolehtiminen.

Hakemukset ansioluetteloineen pyydetään lähettämään yhdistyksen
sihteerille
Liisa Kunnas-Pusalle (liisakkunnas at gmail.com) 5.12.2016 mennessä.
Lisätietoja antavat Liisa Kunnas-Pusa ja puheenjohtaja Pia Olsson (
pia.olsson at helsinki.fi).

Suomen Muinaismuistoyhdistys on vuonna 1870 perustettu tieteellinen seura,
jonka tarkoituksena on edistää Suomen sekä mahdollisuuden mukaan muiden
suomensukuisten kansojen ja alueiden muinaisuutta valaisevaa arkeologista,
kansatieteellistä, taidehistoriallista ja kulttuurihistoriallista
tutkimusta, levittää mahdollisimman ajanmukaista tutkimustietoa sekä
herättää ja pitää vireillä kiinnostusta kulttuuriperintöön.
Tarkoitustaan
yhdistys toteuttaa järjestämällä esitelmätilaisuuksia, kongresseja ja
symposiumeja sekä harjoittamalla julkaisutoimintaa. Yhdistyksellä on viisi
julkaisusarjaa: Finskt Museum, Suomen Museo, Iskos, Kansatieteellinen
Arkisto ja Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja.

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Agricola <agricola at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 6.12.2016


Lisätietoja postituslistasta H-verkko