[H-verkko] CFP: Historiallisen Aikakauskirjan teemanumero: Historiantutkimus ja moderni länsimainen esoteria.

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Mon toukokuu 9 15:02:39 EEST 2016


Agricolan artikkelipyyntöihin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Historiallisen Aikakauskirjan teemanumero: Historiantutkimus ja moderni
länsimainen esoteria.  
---------------------------------------------------------
Historiallisen Aikakauskirjan teemanumero 2/2017 : Historiantutkimus ja moderni
länsimainen esoteria

Viimeisen kymmenen vuoden aikana kansainvälisessä historiantutkimuksessa on
tehty runsaasti uutta tutkimusta moderniksi länsimaiseksi esoteriaksi (modern
western esotericism) kutsutusta ilmiöstä. Esoteria pakenee tarkkoja
määritelmiä, mutta sillä tarkoitetaan usein salatun tiedon tavoittelua.
Taustalla vaikutti historiallinen virtaus, jonka tunnetuimpiin ilmiöihin
kuuluvat spiritualismin, teosofian ja antroposofian kaltaiset ylirajaiset
liikkeet.

Yhtenä modernin länsimaisen esoterian kenttää yhdistävänä tekijänä on
nähty pyrkimys tuottaa synteesejä kristillisen tradition ja tieteellisen
rationalismin välille. Esoteria on mielletty usein marginaaliseksi, mutta
nykytutkimus näkee sen 1800- ja 1900-lukujen aate- ja uskontohistoriaan,
sukupuolihistoriaan sekä sekularisaation käsitteeseen oleellisesti
kytkeytyvänä ilmiönä. Antoine Faivren, Wouter J. Hanegraaffin ja Alexandra
Owenin mukaan modernilla länsimaisella esoterialla oli keskeinen merkitys 1800-
ja 1900-lukujen kulttuurissa, jossa etsittiin uusia näköaloja paitsi
taiteeseen ja tieteeseen myös uskonnollisuuteen, sukupuoleen ja
yhteiskunnalliseen järjestäytymiseen.

Historiallisen Aikakauskirjan teemanumeron 2/2017 tarkoituksena on käsitellä
Suomessa tehtävää modernin länsimaisen esoterian historiantutkimusta. Haemme
artikkeleita, jotka käsittelevät ilmiötä, siihen kytkeytyviä liikkeitä ja
toimijoita niin kansainvälisestä kuin kotimaisesta aineistosta käsin
1800–1900-lukujen kontekstissa. Olemme kiinnostuneita uusista avauksista
modernisoituvaa Suomea koskevassa historiakuvassa ja siitä, kuinka
kansainvälinen esoteria kytkeytyi osaksi paikallisen kulttuurin eri ilmiöitä
ja kerroksia. Artikkelit voivat käsitellä esimerkiksi seuraavia teemoja:

- esoteria ja kansallinen historia
- esoteeristen liikkeiden ylirajaisuus
- sukupuolittunut esoteria
- esoterian suhde taiteeseen
- esoteria ja modernisoituva yksilökäsitys
- esoteria ja uskonnollisuuden murros
- esoteria, luokka ja työväenliike 
- esoterian monitieteiseen tutkimuskenttään liittyvät
metodologis-käsitteelliset kysymykset

Artikkelien abstraktit lähetetään 20.5.2016 mennessä teemanumeron
toimittajille Maarit Leskelä-Kärjelle ja Antti Harmaiselle osoitteisiin
maales at utu.fi ja antti.harmainen at uta.fi. Valinnoista ilmoitetaan kesäkuun
alussa, ja ensimmäiset käsikirjoitusversiot artikkeleista pyydetään
30.10.2016 mennessä. Artikkelit käyvät läpi vertaisarviointiprosessin,
minkä jälkeen teemanumeron toimittajat tekevät julkaisupäätöksen yhdessä
Historiallisen Aikakauskirjan toimituksen kanssa. Viimeistellyt ja korjatut
artikkelit toimitetaan maaliskuun lopussa 2017, ja teemanumero ilmestyy
kesäkuussa 2017.

 

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Maarit Leskelä-Kärki <Maarit.leskela at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 21.5.2016
Lisätietoja WWW-osoitteesta:
http://www.historiallinenaikakauskirja.fi/kirjoituskutsut