[H-verkko] Helsinki, Tietoisesti vaiennetut -seminaari

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Mon toukokuu 9 13:56:12 EEST 2016


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------

Tietoisesti vaiennetut -seminaari

Helsinki, Ludviginkatu 2
17.5.2016 klo 16:00
---------------------------------------------------------

Näe ja koe satavuotias Suomi kaikissa sateenkaaren väreissä

Seta ry ja Kulttuuria kaikille -palvelu käynnistävät toukokuussa
valtakunnallisen tieto-, viestintä- ja taidehankkeen Suomi 100 - Sateenkaaren
väreissä. Hankkeen tavoitteena on tehdä näkyväksi seksuaali- ja
sukupuolivähemmistöjen (LHBTIQ) historiaa osana itsenäisen Suomen historiaa,
kerätä uutta tietoa vähemmistöjen elämästä sekä tuoda esiin
ajankohtaista queer-näkökulmista toteutettua taidetta ja kulttuuria. Hanke
toteutetaan yhteistyössä mm. Kansallisteatterin, Kansallisgallerian,
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja Svenska litteratursällskapet i Finland
rf:n kanssa.

Hiljaisuuden historia
Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen historiasta puhuttaessa on vaikea
välttää sellaisia sanoja kuin vaientaminen, näkymättömäksi tekeminen,
salaaminen, sensuuri ja itsesensuuri. Se on historia, jota voi löytää rivien
välistä ja vinttikomeroiden salalokeroista. Se on läsnä kaikkialla, kaikissa
ajan kerrostumissa, yhteiskuntaluokissa ja kulttuureissa, mutta sen näkyväksi
tekeminen vaatii herkkyyttä ja tietoisuutta niistä yhteiskunnan normeista ja
lakipykälistä, jotka ovat vaikuttaneet hiljaisuuden historiaan.

Suomi 100 - Sateenkaaren väreissä -hanke käynnistyy homo- ja transfobian
vastaisena päivänä, 17.5.2016 Tietoisesti vaiennetut -seminaarilla
(Päivälehden museo, Helsinki). Seminaarissa Presidentti Tarja Halonen,
lakimies Ulf Månsson ja kirjailija Pirkko Saisio keskustelevat mediatutkija Anu
Koivusen johdolla vuonna 1999 kumotun, ns. kehotuskieltopykälän vaikutuksista
suomalaiseen yhteiskuntaan ja mediaan.

Lisätietoja seminaarista:https://www.facebook.com/events/1020817831317369/


Seminaari on täynnä, mutta sitä voi seurata verkossa (17.5.2016, klo
16-17.30): http://www.ustream.tv/channel/issetv

Marginaalista keskiöön


Hanke rohkaisee ja tukee taide- ja kulttuuritoimijoita nostamaan toiminnassaan
esiin LHBTIQ-sisältöjä. Tarjoamalla LHBTIQ-aineistoja ja -näkökulmia taide-
ja kulttuuritoimijat tavoittavat uusia yleisöjä, ja ovat mukana rakentamassa
yhdenvertaista ja moninaista Suomea, jossa kaikkien historia ja kokemukset ovat
yhtä arvokkaita. Hankkeen verkkosivuilla tarjotaan taide- ja
kulttuuritoimijoille runsaasti työkaluja LHBTIQ-yleisöjen huomioimiseen ja
hankkeen blogissa julkaistaan myös kerran kuukaudessa tutkijoiden,
taiteilijoiden, poliitikkojen ja aktivistien kirjoituksia siitä, miten
LHBTIQ-vähemmistöt sekä LHBTIQ-kansalaisjärjestöjen toiminta on vaikuttanut
Suomen sosiaali- ja kulttuurihistoriaan.

Hankkeen kautta kerätään myös uutta LHBTIQ-aiheista muistitietoa Suomalaisen
Kirjallisuuden Seuran ja Svenska litteratursällskapet i Finland rf :in kanssa.
Yhteistyössä hankekumppanien kanssa järjestetään erilaisia
keskustelutilaisuuksia ja tapahtumia, joissa LHBTIQ-vähemmistöjen taide ja
historiaa tuodaan marginaalista Suomen suuren kertomuksen ytimeen.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Rita Paqvalén, rita.paqvalen at cultureforall.fi, puh. 040
6743528
Taiteellinen johtaja Katriina Rosavaara, katriina.rosavaara at gmail.com, puh. 040
5622314
Suomi 100 - Sateenkaaren väreissä:  www.suomi100-sateenkaarenvareissa.fi
Seta ry: www.seta.fi
Kulttuuria kaikille -palvelu: www.kulttuuriakaikille.fi


---------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/