[H-verkko] Työtä: Projektisuunnittelija Suomen kulttuuriympäristö- ja maisemantutkimusta koskevaan selvityshankkeeseen

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ke toukokuu 4 10:14:12 EEST 2016


Agricolan työpaikkailmoituksiin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Projektisuunnittelija Suomen kulttuuriympäristö- ja maisemantutkimusta
koskevaan selvityshankkeeseen
---------------------------------------------------------
Kulttuuriympäristötutkimuksen seura ry. hakee projektisuunnittelijaa Suomen
kulttuuriympäristö- ja maisemantutkimusta koskevaan ympäristöministeriön
rahoittamaan selvityshankkeeseen. Hankkeen kesto on kaksi kuukautta.
Hankkeessa on tarkoitus :

  *   kartoittaa kulttuuriympäristö- ja maisemantutkimuksen kotimaiset
toimijat ja tutkimusympäristöt
  *   selvittää alojen keskeisiä tutkimusteemoja, tutkimusyhteistyötä,
rahoituslähteitä ja julkaisukanavia
  *   selvittää alojen kansainvälisiä yhteistyösuuntia

Työ tapahtuu seuran hallituksen ohjauksessa ja muodostuu seuraavista
päävaiheista:

  *   kulttuuriympäristö- ja maisemantutkimuksen toimijoille suunnattu
verkkokysely
  *   asiantuntijahaastattelukierros
  *   kirjallisuuskatsaus
  *   raportointi

Työntekijältä edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa,
tutkimussuuntautuneisuutta sekä perehtyneisyyttä kulttuuriympäristö- tai
maisemantutkimuksen aloihin. Työskentely tapahtuu itsenäisesti, mutta
tiiviissä yhteydessä seuran hallituksen muodostamaan ohjausryhmään. Aiempi
kokemus selvitystyöstä ja erityisesti verkkokysely- ja
haastattelumenetelmistä on tarpeen. Tehtävän menestyksellinen suorittaminen
vaatii hyviä organisointi- ja yhteistyötaitoja.

Hanke toteuttaa Kulttuuriympäristöstrategian
(2014?2020)toimeenpanosuunnitelmassa mainittua toimenpidettä 13. Tavoitteena on
tuottaa raporttimuotoinen esitutkimus, jossa hahmotetaan (1) Suomessa tehtävän
kulttuuriympäristö- ja maisemantutkimuksen laajuus; (2) alan tutkimuksen
kannalta keskeiset yliopistot, korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja muut
toimijatahot; (3) tutkimushenkilöstön ja jatko-opiskelijoiden määrä; (4)
kulttuuriympäristö- tai maisemantutkimuksen tärkeimmät tieteelliset
painotukset ja yhteydet muihin tutkimusaloihin; (5) alan olennaisimmat
julkaisufoorumit ja tutkimusrahoituksen lähteet; sekä (6) soveltavan
tutkimuksen ja kehittämisen suhde perustutkimukseen.

Tehtävä täytetään kesäkuussa 2016 ja työskentely tapahtuu elo-syyskuussa
2016. Palkkaus on 2 200?2 400 euroa kuukaudessa. Seura ei pysty tarjoamaan
työtä varten tiloja tai laitteistoa.

Tehtävään voi hakea lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksen ja
työsuunnitelman sekä CV:n Kulttuuriympäristötutkimuksen seuran
puheenjohtajalle Hannu Linkolalleosoitteeseen hannu.linkola[at]ymparisto.fi
(+358 40 577 3974). Hakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan koulutustausta,
kokemus tutkimus- ja selvitystyöstä, kielitaito sekä lyhyt kuvaus siitä,
miksi hanke kiinnostaa. Työsuunnitelman tulee esitellä menetelmälliset ja
ajalliset suuntaviivat hankkeelle. Hakemuksen tulee olla perillä viimeistään
maanantaina 16.5.2016.

Kulttuuriympäristötutkimuksen seura ry
Kulttuuriympäristöstrategia 2014-2020
Kulttuuriympäristö yhteisenä voimavarana (toimeenpanosuunnitelma)

Terveisin,
Hannu Linkola (puheenjohtaja)
hannu.linkola at ymparisto.fi

Kai Ylinen (sihteeri)
kulttuuriymparistotutkimus at gmail.com

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Agricola <agricola at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 17.5.2016