[H-verkko] CFP: Konepajojen historiaa käsittelevä teemanumero Tekniikan Waiheita -lehdessä

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Mon Kesä 20 11:13:26 EEST 2016


Agricolan artikkelipyyntöihin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Konepajojen historiaa käsittelevä teemanumero Tekniikan Waiheita -lehdessä
---------------------------------------------------------
Tekniikan Waiheita on vertaisarvioitu, suomalaista tekniikan ja teollisuuden
historiaa käsittelevä tieteellinen lehti. Pyydämme nyt konepajojen historiaa
tutkivilta artikkeleita tai katsauksia vuoden 2016 viimeiseen, neljänteen
numeroon. Kirjoitusesityksiä toivomme jätettäväksi lehden
päätoimittajalle, Tiina Männistö-Funkille elokuun loppuun mennessä.
Vertaisarvioitavien artikkelien käsikirjoituksen eräpäivä on syyskuun
lopussa.

Kirjoitukset voivat käsitellä aihetta monipuolisesti. Konepajojen, metalli- ja
teknologiateollisuuden kehitys liittyy merkittävällä tavalla teollistumisen
ja nykyaikaisten yhteiskuntien kehitykseen. Olemme erityisesti kiinnostuneita
siitä, mikä rooli konepajoilla on ollut teollistumisessa ja yhteiskunnan
kehityksessä, millaisia merkityksiä alalle on eri aikoina annettu, sekä miten
konepajatyön arki ja sitä koskevat käsitykset ovat ajan kuluessa muuttuneet.

Tekniikan Waiheita -lehdessä julkaistaan historiatieteellisiä artikkeleita,
jotka käsittelevät tekniikan, teknologian ja teollisuuden historiaa. Suuremmat
artikkelit ovat pääasiassa olleet alan päätoimisten tutkijoiden tai alan
opiskelijoiden kirjoittamia tutkimuksia tai tiedonantoja. Aiheet ovat liikkuneet
työväenkulttuurista yksittäisten innovaatioiden tai laajojen
teknologiajärjestelmien kehityksen historiaan ja teollisuuslaitosten
menneisyyden kuvaukseen.

Yleiset ohjeet kirjoittajille löytyvät osoitteesta:
http://www.ths.fi/ohjeet.htm

Tekniikan Waiheiden toimituksen yhteystiedot:
http://www.ths.fi/toimitus.htm

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Aaro Sahari <aaro.sahari at helsinki.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 1.9.2016
Lisätietoja WWW-osoitteesta: http://www.ths.fi/ohjeet.htm