[H-verkko] Helsinki, Väitös: ”Film & Making Other History: Counterhegemonic Narratives for a Cinema of the Subaltern”

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ti Kesä 16 08:47:38 EEST 2015


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------

Väitös: ”Film & Making Other History: Counterhegemonic Narratives for a
Cinema of the Subaltern”

Helsinki
17.6.2015 klo 12:00
---------------------------------------------------------

KuM Alejandro Pedregal käsittelee väitöstutkimuksessaan tapoja, joilla
alistettuja vähemmistöjä on historiassa esitetty ja kysyy, miten
elämäkerrallisia esittämisen muotoja voi hyödyntää hegemonian, eli
kulttuurisen ylivallan, vastaisiin tarkoituksiin.

– Yksi keskeinen kysymys tutkimuksessani on, voidaanko hegemonisia
esittämisen tapoja hyödyntää vaihtoehtoisten historiakäsitysten ja
alistettujen vähemmistöjen kuvaamisessa ilman, että nämä tulevat osaksi tai
vahvistavat hegemoniaa, sanoo Pedregal, joka hyödyntää työssään
erityisesti italialaisen marxistin Antonio Gramscin kulttuurisen ylivallan
teoriaa.

Pedregal ehdottaa, että valtavirran elämäkertaelokuvaa on mahdollista muovata
uudelleen siten, että se tuo esille vaihtoehtoisia kertomuksia historiasta
sekä vähemmistöjen käsityksiä maailmasta. Tätä vastahegemonisen elokuvan
muotoa hän kutsuu termillä ”testimonial biopic”, todistuksellinen
elämäkertaelokuva.

– Perinteisesti elämäkertaelokuva yksinkertaistaa historiallisia tapahtumia
yksittäisten ihmisten saavutuksiksi ja estää vaihtoehtoisia
historiakäsityksiä syntymästä. Todistuksellisessa elämäkertaelokuvassa sen
sijaan tuodaan vähemmistöryhmien historiallisia henkilöitä suuren yleisön
tietoisuuteen. Sen avulla voidaan haastaa virallista historiankertomusta ja
arkijärkeä sekä esittää vähemmistöjen muistoja, toiveita ja kamppailuja.

Mystinen menneisyys ei riitä

Pedregalin mukaan todistuksellisen elämäkertaelokuvan tekemiseen liittyy kolme
keskeistä menetelmällistä puolta: taustatutkimus, kriittisyys ja poliittinen
sitoutuneisuus. Olennaista on paitsi kertoa henkilön tarinaa myyttisessä
menneisyydessä myös luoda vahva linkki todellisuuteen ja nykyhetkeen.

Tekijälähtöisen tutkimuksen johtopäätökset ovat rakentuneet yhdessä
”They Call Me Rodolfo Walsh” -elokuvakäsikirjoituksen työstämisen kanssa.
Käsikirjoitus perustuu argentiinalaisen kirjailijan ja toimittajan Rodolfo
Walshin elämään ja teoksiin. Walsh oli poliittisesti aktiivinen ja
kyseenalaisti valtion virallisia kertomuksia muun muassa todistuksellisissa
omaelämäkerroissaan.

Lisäksi Pedregal on tarkastellut erilaisia vastahegemonisia kulttuurimuotoja,
jotka ovat esittäneet alistettuja vähemmistöjä valtavirran keinoin:
latinalaisamerikkalaista omaelämäkirjallisuutta, kolmannen maailman elokuvaa
sekä Spike Leen elokuvaa ”Malcolm X”.

Väitöstilaisuus

Väitöskirja ”Film & Making Other History: Counterhegemonic Narratives for a
Cinema of the Subaltern” tarkastetaan Aalto-yliopiston taiteiden ja
suunnittelun korkeakoulussa keskiviikkona 17.6.2015 klo 12, Mediakeskus Lumeen
Sampo-salissa, Hämeentie 135 C, Helsinki. Vastaväittäjänä toimii professori
Ana M. Lopez Tulanen yliopistosta. Väitöskirjan tilaukset Aalto-yliopiston
verkkokirjakaupasta shop.aalto.fi, tiedustelut artsbooks at aalto.fi, puh. 050 313
7086.Tiedustelut: Alejandro Pedregal (alejandro.pedregal at gmail.com), puhelin 045 136
1097
---------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/