[H-verkko] Helsinki, Väitös: Postimerkit merisotataidon dokumentteina, Britannian ja Saksan laivastojen varustelu maailmansotien välisenä aikana

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
To Kesä 11 10:12:15 EEST 2015


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------

Väitös: Postimerkit merisotataidon dokumentteina, Britannian ja Saksan
laivastojen varustelu maailmansotien välisenä aikana

Helsinki
11.6.2015 klo 12:00
---------------------------------------------------------

Postimerkit mukana väitöstutkimuksessaKommodori (evp) Kai Varsion
väitöskirja tarkastetaan sotatieteiden tohtorin tutkintoa varten
Maanpuolustuskorkeakoulussa torstaina 11. kesäkuuta 2015 kello 12.
Sotahistorian ja sotatekniikan tieteenalaan kuuluva väitöstilaisuus
järjestetään Santahamina-talon Itälinnake-auditoriossa Helsingin
Santahaminassa.

Vastaväittäjinä väitöstilaisuudessa toimivat professori, eversti Pasi
Kesseli Maanpuolustuskorkeakoulusta ja filosofian maisteri, RDP (the Roll of
Distinguished Philatelists) Jussi Tuori. Kustoksena toimii
Maanpuolustuskorkeakoulun professori, kenraalimajuri (evp) Vesa Tynkkynen.

Väitöskirjassa ”Postimerkit merisotataidon dokumentteina, Britannian ja
Saksan laivastojen varustelu maailmansotien välisenä aikana” Varsio
tarkastelee ja vertaa Britannian sekä Saksan laivastojen varusteluun liittyviä
arkistotutkimuksia ja tutkimuskirjallisuutta tutkielmassa käytettyjen
postimerkkien kuva-aiheisiin ja niiden yksityiskohtiin.

Tutkielmassa on tarkasti nähtävillä eri asiakokonaisuudet, jotka johtivat
sotalaivojen kunnostuksiin, peruskorjauksiin, modernisointeihin tai
uudisrakentamiseen maailman sotien välisenä aikana. Väitöskirjan
lopputulemana käy ilmi, että postimerkkejä voidaan pitää merisotataidon
kehittymistä kuvaavina dokumentteina.

Väitöskirja on ladattavissa sähköisesti Maanpuolustuskorkeakoulun
Doria-julkaisuarkistosta.

Kommodori (evp) Kai Varsio valmistui meriupseeriksi Merisotakoulusta vuonna
1978. Varsio on tehnyt pitkän uran moninaisissa laivapalvelutehtävissä
useilla alusluokilla. Eritasoiset esikuntatehtävät Helsingin laivastoasemalla,
pääesikunnassa ja merivoimien esikunnassa kuuluivat uralla etenemisen eri
vaiheisiin, joihin liittyivät myös rauhanturvaamistehtävät. Merisotakoulun
johtajana Varsio toimi vuosina 2003-2006. Eläkkeelle Varsio siirtyi 1.1.2010
puolustusasiamiestehtävistä Lontoosta.


---------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/