[H-verkko] Työtä: Ylitarkastajan virka Saamelaisarkistossa

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
To Kesä 11 10:43:30 EEST 2015


Agricolan työpaikkailmoituksiin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Ylitarkastajan virka Saamelaisarkistossa
---------------------------------------------------------
Arkistolaitoksen tehtävänä on varmistaa kansalliseen kulttuuriperintöön
kuuluvien asiakirjojen säilyminen, niiden käytettävyyden parantaminen sekä
alan tutkimus- ja kehittämistoiminta. Arkistolaitos muodostuu
Kansallisarkistosta ja seitsemästä maakunta-arkistosta. 

Arkivverket har till uppgift att säkerställa att handlingar som hör till det
nationella kulturarvet bevaras och att främja användingen av handlingarna.
Till uppgifterna hör även forskning och utveckling inom arkivsektorn.
Arkivverket består av Riksarkivet och sju landsarkiv.

Tehtävän kesto: Vakinainen, tehtävä alkaa 1.8.2015 
Työaikamuoto: Virastotyöaika
Työpaikkojen lukumäärä: 1
Hakuaika päättyy: 22.6.2015  14:00
Virka on viraston yhteinen.Viran/tehtävän kuvaus:

Kansallisarkistossa on haettavana ylitarkastajan virka. Tehtävään kuuluu mm.
saamelaisia koskevan asiakirja-aineiston saatavuuden kehittäminen, kansallisen
ja kansainvälisen tutkimusyhteistyön suunnittelu ja edistäminen sekä
Kansallisarkiston arkistopedagogisen toiminnan suunnittelu ja kehittäminen.
Lisäksi ylitarkastaja osallistuu Saamelaisarkiston tehtävien hoitamiseen. 

Virassa on kuuden kuukauden koeaika

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset:

Virassa ei ole säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia.

Hakijalta odotamme:

Viran menestyksellisen hoitamisen perustana on soveltuva ylempi
korkeakoulututkinto tai muuten osoitetut vastaavat tiedot. Edellytämme, että
hakijalla on hyvät tiedot kansallisten ja kansainvälisten tutkimusprojektien
suunnittelusta sekä arkistopedagogiasta. Työn menestyksekäs hoitaminen
edellyttää nopeaa oppimiskykyä, hyvää kokonaisuuksien hahmottamiskykyä ja
hyvää ongelmanratkaisukykyä

Työssä tarvittava kielitaito:

Ylitarkastajalla on oltava virkamieheltä vaadittavan kielitaidon lisäksi hyvä
saamen ja englannin kielen taito.

Palkkauksen peruste:

Virka on sijoitettu arkistolaitoksen palkkausjärjestelmän vaativuustasolle 8.
Palkan vaihteluväli on henkilökohtaisesta osuudesta riippuen n. 2500–3625
euroa.

 

Lisätietoja tehtävästä:

Päivi Happonen
Tutkimusjohtaja
Puhelin: 0295337018
Sähköposti: etunimi.sukunimi at narc.fi

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Agricola <agricola at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 22.6.2015
Lisätietoja WWW-osoitteesta:
https://haku.valtiolle.fi/External/OJCustomer3/Assignmentview.aspx?guid=A638D5DD-F7A3-4793-888D-75E3C22D6617&guidGroup=226f96ac-cdcf-4fd7-a842-b4e403d63847&LocId=17