[H-verkko] CFP: Metsä tekee hyvää! Metsähistorian tutkijaseminaari ja Vuosilusto 11 Call for Papers JATKETTU 31.1.2015 asti

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ke Tammi 7 21:23:10 EET 2015


Agricolan artikkelipyyntöihin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Metsä tekee hyvää!  Metsähistorian tutkijaseminaari ja Vuosilusto 11 Call
for Papers JATKETTU 31.1.2015 asti
---------------------------------------------------------
Metsä tekee hyvää!

Metsähistorian tutkijaseminaari ja Vuosilusto 11
Call for Papers

Mielenterveyttä metsäretkestä, esteettisiä elämyksiä maisemasta,
flavonoideja mustikoista, metsätyötä, luontoyrittäjyyttä, ekopsykologiaa,
ekoteologiaa, luontoterapiaa, metsämytologiaa, metsäliikuntaa,
metsäharrastuksia, puuntuotantoa, marjoja, sieniä, riistaa, mahlaa,
pakurikääpiä, tervaa, taidetta, kesämökkejä, pihkasalvaa haavoille,
bioenergiaa ja innovaatioita kansantaloudelle, hyvinvointivaltion
rakennuspuita… Suomi elää metsästä?

Lusto – Suomen Metsämuseo, Metsähistorian Seura ja Jyväskylän yliopiston
historian ja etnologian laitos järjestävät tutkijaseminaarin metsien
hyvinvointivaikutuksista Jyväskylässä 10.4.2015. Vuonna 2016 Lusto ja
Metsähistorian Seura julkaisevat samaa aihepiiriä käsittelevän
aikakauskirjan Vuosilusto 11 ja Lusto järjestää aihetta käsittelevän
näyttelyn. Vuosilusto on Metsähistorian Seuran (http://www.metsahistoria.fi/)
ja Suomen Metsämuseo Luston (http://www.lusto.fi/) joka toinen vuosi ilmestyvä
metsähistorian, -perinteen ja -kulttuurin vertaisarvioitu tieteellinen julkaisu
(Julkaisufoorumin luokitus 1).

Metsien hyvinvointivaikutukset ovat viime vuosina olleet paljon julkisuudessa ja
niihin liittyvistä teemoista on valmistunut runsaasti tutkimuksia ja
selvityksiä. Metsien tuoman taloudellisen hyvinvoinnin historia Suomessa on jo
pitkä. Metsät ovat aina olleet monenlaisen hyvinvoinnin lähde. Ne kuuluivat
aiemmin itsestään selvästi arkeen, mutta nykyisin hyvinvointia haetaan
metsästä erikseen.

Kutsumme seminaariin ja Vuosiluston kirjoittajiksi tutkijoita, joiden
tutkimusaiheet, -näkökulmat tai -aineistot liittyvät metsien moniulotteisiin
hyvinvointivaikutuksiin ennen, nyt ja tulevaisuudessa. Tutkijoiden rinnalle
seminaariin pyydetään kommenttipuheenvuoroja henkilöiltä, jotka
tarkastelevat aihepiiriä omien kokemustensa kautta.

Suomen-, ruotsin- tai englanninkieliset abstraktit (enintään yksi A4)
pyydetään lähettämään dosentti Heikki Roiko-Jokelalle
(heikki.roiko-jokela at jyu.fi) 31.1.2015 mennessä. Abstraktin voi tarjota joko
seminaariesitelmästä, Vuosilusto-artikkelista tai molemmista. Toimikunta
valitsee abstraktien perusteella seminaariin pyydettävät esitelmät ja/tai
Vuosilusto-artikkelit. Lopullisten julkaistavien artikkeleiden ohjeellinen
kokonaispituus on 25000–30000 merkkiä, ja ne hyväksytään
referee-menettelyllä.

Tutkijaseminaari- ja Vuosilusto-toimikunta

Dos. Heikki Roiko-Jokela
FT Leena Paaskoski 
FM Reetta Karhunkorva
Metsänhoitaja Antti Koskimäki
MMM Maija Kovanen
Metsänhoitaja Pekka Laurila
HuK Pekka Lehonkoski

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Leena Paaskoski <leena.paaskoski at lusto.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 1.2.2015
Lisätietoja WWW-osoitteesta:
http://www.lusto.fi/etusivu/tiedotteet.html?id=8994