[H-verkko] Työtä: Tutkijatohtori/yliopistotutkija Kuvataideakatemiaan, määräaikainen työsuhdeajalle 1.5.2015 – 30.4.2018

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ti Helmi 17 12:30:22 EET 2015


Agricolan työpaikkailmoituksiin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Tutkijatohtori/yliopistotutkija Kuvataideakatemiaan, määräaikainen
työsuhdeajalle 1.5.2015 – 30.4.2018
---------------------------------------------------------
Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun

Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu

yhdistyivät. Opiskelijoita on yhteensä noin 2 200.

Taideyliopiston Kuvataideakatemia on kuvataiteisiin keskittynyt

kansainvälinen taideakatemia, joka on kouluttanut kuvataiteilijoita

vuodesta 1848. Kuvataiteen kandidaatin ja maisterin tutkintoihin johtavat

koulutusohjelmat ovat maalaustaide, kuvanveisto, taidegrafiikka ja
tilaaikataide.

Kuvataiteen tohtorin tutkintoon johtava koulutus annetaan

tohtorikoulutusohjelmassa. Opiskelijoita Kuvataideakatemiassa on noin

270.

 

TUTKIJATOHTORI/YLIOPISTOTUTKIJA

määräaikainen työsuhde

ajalle 1.5.2015 – 30.4.2018

Taideyliopiston Kuvataideakatemian hakee määräaikaiseen tutkijan

tehtävään taiteellisen tutkimuksen alueella ansioitunutta post doctasoista

tutkijaa, joka on motivoitunut osallistumaan aktiivisesti

Taideyliopiston monitaiteisen tutkimustoiminnan kehittämiseen.

Tutkijatohtorin/yliopistotutkijan työnkuvaan sisältyy oman

tutkimuksen ohella Taideyliopiston tutkimustoiminnan

kehittämistyötä, kuten hankesuunnittelua, tutkimusrahoituksen

hakemista sekä muuhun yliopistoyhteisölliseen toimintaan

osallistumista. Lisäksi tutkija osallistuu Kuvataideakatemian

tohtorinkoulutusohjelman opiskelijoiden henkilökohtaiseen

ohjaamiseen.

 

Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa, kykyä

itsenäiseen tutkimustyöhön sekä tehtävässä mahdollisesti tarvittavaa

opetustaitoa. Lisäksi edellytetään hyvää vuorovaikutusosaamista ja

kykyä toimia osana tutkimusryhmää ja kansainvälistä

tutkimusverkostoa. Tehtävää täytettäessä arvostetaan näyttöä

kansainvälisestä tutkimustoiminnasta.

 

Tehtävään valittavalta edellytetään hyvää suomen ja vähintään

tyydyttävää ruotsin kielen taitoa1 sekä erinomaista englannin kielen

taitoa. Yliopisto voi myöntää perustellusta syystä erivapauden

kielitaitovaatimuksista Taideyliopiston henkilöstösäännössä

määriteltävällä tavalla.

 

1  Ruotsin tai suomen kielen taito osoitetaan: 1) valtion
kielitutkintolautakunnan

jäsenen tai varajäsenen antamalla todistuksella tai muulla suomen ja ruotsin
kielen

taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annetussa asetuksessa (481/2003)

säädetyllä tavalla (esim. korkeakoulun perustutkintoon sisältyvän
kielikokeen

 suorittamisella); 2) suomalaisen korkeakoulun ao. kieltä opettavan
professorin,

apulaisprofessorin tai lehtorin antamalla todistuksella; 3)
ylioppilastutkinnossa ao.

kielessä suoritetulla hyväksytyllä arvosanalla.

 

Työaika ja palkkaus

Tutkijan työaika on työehtosopimuksen mukainen kokonaistyöaika, joka on 1 600

tuntia vuodessa. Tutkijan tehtäviä tarkennetaan ja niiden määrälliset
suhteet

vahvistetaan vuosittaisessa kokonaistyöaikasuunnitelmassa.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja

tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoon 4-6, riippuen valittavan

henkilön pätevyydestä ja siitä mille tutkijauramallin tasolle tehtävä

lopullisesti asettuu. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen

perustuva palkanosa.

 

Valintaprosessi

Ilmoitus julkaistaan Taideyliopiston kotisivuilla 15.2.2015. Hakuilmoitus

voidaan julkaista myös muissa julkaisukanavissa. Hakuaika tehtävään on

15.2. – 9.3.2015 klo 15.00.

 

Hakemukset arvioi arviointiryhmä, joka myös päättää haastattelun ja

soveltuvuuden arvioinnin muodoista sekä valitsee niihin kutsuttavat.

Päätöksen valittavasta tekee Kuvataideakatemian dekaani

arviointiryhmän suorittaman arvioinnin pohjalta.

 

Hakeminen

Vapaamuotoisessa hakemuksessa tulee olla seuraavat liitteet

• taiteellisen tutkimuksen alueelle sijoittuva

tutkimussuunnitelma (enintään 5 sivua)

• CV (Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ansioluettelomallin

mukainen)

• julkaisuluettelo, josta käy ilmi aiempi sekä tutkimus- että

taiteellinen toiminta (OKM:n julkaisuluokituksen mukainen)

• tutkimusportfolio

• osoitus kielitaidosta

Lisäksi hakemukseen tulee liittää motivaatiokirje, jossa hakija asemoi

itsensä osaksi Taideyliopiston tutkimustoimintaa ja sen

kehittämistyötä.

 

Hakemus liitteineen pyydetään toimittamaan yhtenä pdf-tiedostona

osoitteeseen kirjaamo at kuva.fi Sähköpostiin tulee laittaa otsikoksi

”Hakemus tutkijatohtorin/yliopistotutkijan tehtävään”. Hakuaika

päättyy 9.3.2015 klo 15.00.

 

Ne hakemuksen liitteet, joita ei voi toimittaa sähköisessä muodossa, tulee

toimittaa neljänä kappaleena ennen hakuajan päättymistä osoitteella:

Taideyliopiston Kuvataideakatemia, Kirjaamo, PL 10, 00097

Taideyliopisto. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida. Kuoreen

merkintä ”Tutkijatohtori/Yliopistotutkija/Hakijan nimi”.

Lisätietoja tehtävästä antaa professori Mika Elo  mika.elo at uniarts.fi

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Michaela Bränn <michaela.brann at uniarts.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 10.3.2015
Lisätietoja WWW-osoitteesta:
http://www.uniarts.fi/tutkijatohtoriyliopistotutkija