[H-verkko] CFP: Kaupunkitutkimuksen päivät: Kaupunki näyttämönä

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
To Helmi 5 12:15:02 EET 2015


Agricolan artikkelipyyntöihin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Kaupunkitutkimuksen päivät: Kaupunki näyttämönä 
---------------------------------------------------------
Kaupunki näyttämönä, Tampereen yliopisto 11.–12.5.2015

Vuoden 2015 Kaupunkitutkimuksen päivien teemana on ”Kaupunki
näyttämönä”, jota lähestytään muun muassa arjen ja juhlan,
kaupunkisuunnittelun ja improvisaation, vallan representaation, osallistavan
aktivismin, kulttuuriympäristön ja kaupunkitapahtumien näkökulmista.
Kansainvälisiksi kutsuvieraspuhujiksi ovat lupautuneet sosiologi Bella Dicks
(Cardiff University), arkkitehtuuriteoreetikko Christopher Dell (Universität
der Künste Berlin / HafenCity Universität Hamburg) sekä teollisuushistorian
ja teknologian tutkija Mats Fridlund (Aalto University).

Kutsumme tutkijoita esittelemään työtään monitieteisiin työryhmiin.
Erittäin tervetulleita ovat myös esitelmät, joissa esitellään kaupunkien ja
järjestöjen kanssa yhteistyössä tehtävää tutkimusta. Temaattisia
työryhmiä on tänä vuonna tarjolla ennätyksellinen määrä. Joukossa on
myös englanninkielisiä ja kaksikielisiä työryhmiä. Esitelmäehdotukset
pyydetään toimittamaan työryhmien vetäjille 13.3.2015 mennessä (lisätietoa
työryhmistä http://www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/tyoryhmat-2/).


Työryhmien teemoja ovat:
1. Representations of power and resistance in the cities of the Global South
2. Cities as stages for mega-events
3. Kulttuuriympäristötyö- ja tieto kaupunkisuunnittelussa
4. Lavastettu kaupunkitodellisuus
5. Kaupunkihistoriasta tuotteeksi – kaupunginmuseot, kävelyt, sosiaalinen
media ja teemavuodet historiantutkimuksen välittäjänä Suomessa
6. Onpa kadulla mittaa! Aistit auki kaupunkitilassa
7. Legitiimi kaupunki: käytännöt ja politiikat / Legitimate City: Practicies,
policies and politicisation of justified urban action
8. Kaupunkiseudut ja kaupungit epävirallisen vallankäytön näyttämöinä /
Cities and urban regions – behind the scenes of power
9. Kaupunkisuunnittelun kielipelit ja tietämisen politiikat /Planning rhetoric
and the politics of knowing
10. Osallistumisen poliittisuus ja poliittisuuden tilallisuus / Politics of
participation and spatialities of politics
11. Kaupunkiarjen dramatiikka ja teatterillisuus
12. Luova ja tunteva kaupunki
13. Asumisen ja työn näyttämöt urbaanissa arjessa / The performance of life
and work on the stage of everyday urban life
14. Kun täydennysrakentaminen saapuu kaupunkiin
15. Kaupunkimaan käyttöintressit yksityisen ja julkisen rajapintailmiöinä
16. Skenet, kaupunkielämien tilalliset tiivistymät

Päivien alustava ohjelma löytyy osoitteesta:
http://www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/alustava-ohjelma/

Järjestelyistä vastaa Suomen Kaupunkitutkimuksen Seura (SKTS) yhteistyössä
Alue- ja ympäristötutkimuksen seuran (AYS), Yhdyskuntasuunnittelun seuran
(YSS) ja Tampereen yliopiston Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön
kanssa.
 
 
City as a Stage, University of Tampere 11.–12.5.2015

The Call for Papers for the 2015 Finnish Urban Studies Days is now open until
March 13, 2015. Few sessions will be held in English. The preliminary programme
of the Urban Studies Days can be found at
http://www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/alustava-ohjelma/, and the session
descriptions and the contact information of session chairs at
http://www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/tyoryhmat-2/. If you have any
inquiries, please do not hesitate to contact the session chairs. We look forward
to receiving your submissions!

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Agricola <agricola at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 14.3.2015