[H-verkko] Arvosteltavaksi: Art Housen, Jalavan ja Tietosanoman syksyn 2015 kirjoja

Tapio Onnela tapio.onnela at utu.fi
Mon Elo 10 15:30:31 EEST 2015


Agricola - Suomen historiaverkko tarjoaa kirjoja arvosteltavaksi Agricolan kirja-arvostelujulkaisuun (ISSN 1796-704X) Jos haluat saada kirjasta arvostelukappaleen, lähetä sähköpostia osoitteeseen: <agricolan.arvostelut at gmail.com>, jossa ilmoitat kirjan nimen ja kustantajan sekä postiosoitteesi (maaposti!). Tiedot toimitetaan kustantajalle, joka lähettää sinulle kirjan. Perustele lyhyesti miksi juuri sinä haluaisit arvostella kyseisen kirjan.
****
Syksy 2015 – Art House, Kustannus Jalava, Tietosanoma

Ilmari Vesterinen
Viidakosta villiin länteen - Helsingin pojat leffassa

Tarzan, Zorro, Robin Hood, Mustan laguunin hirviö… 1950-luvun helsinkiläispojat pakenivat ankeaa arkea elokuvateattereiden vapaaseen maailmaan, seikkailuihin ja haaveisiin. Lättähattujen ja nilkkasukkatyttöjen vuosikymmenellä 50-luvulla amerikkalainen nuorisokulttuuri levisi myös Suomeen. Sodan aikana ja vähän sen jälkeen syntyneellä sukupolvella oli vain vähän ajanviettoon sopivia paikkoja: nuorilta kaikki oli kielletty. Ajanvietteeksi tuli elokuva, jonka kysyntä oli ennennäkemätöntä. Suomen teattereihin tuotiin 200 pitkää elokuvaa vuosittain, ja elokuvateatteriverkosto oli tiheimmillään. Suosikkielokuvat olivat kuin sarjakuvat: samat sankarit ratsastivat elokuvasta ja sarjakuvalehdestä toiseen. Viidakosta villiin länteen kuljettaa lukijansa 50-luvun Helsingin kaduille, teattereihin ja nuorison maailmaan. Teoksen aineisto on koottu haastatteluista, arkistoista ja sanomalehdistä, ja sen runsaasta kuvituksesta ainutkertaisen osan muodostavat japanilaisen Chujo Watanaben Helsingistä olympiakisojen aikana ottamat, ennen julkaisemattomat kuvat.
Professori emeritus Ilmari Vesterinen on Suomen tunnetuimpia Itä-Aasian kulttuurien tutkijoita. Hän on julkaissut lukuisia tietokirjoja muun muassa jazzmusiikin historiasta, kyläkulttuureista, uskonnoista sekä antropologian ja sosiolingvistiikan erityiskysymyksistä.
***
Pohjankirja
Toim. Jukka Kemppinen

Pohjankirja on osittain antologia, osittain uutta tekstiä, osittain kaunokirjallisuutta, osittain selvää tiedettä. Kokoelmassa tunnetuin ja ehkä paras osa pohjoisen kirjallisuudesta on sivuutet­tu: se tunnetaan hyvin ja sen herkulliset palat on aina poimittu kuin sillin viipaleet lautaselle. Sen sijaan Pohjankirja kirjoittaa saumattomaksi, alusta loppuun luettavaksi kokonaisuudeksi Lapin olemuksen, ilmenipä se sitten historiassa, kielessä tai kansassa, maantieteessä tai luonnossa, politiikassa, eräkirjallisuudessa tai runoudessa, sodassa ja rauhassa, oikeudessa ja vääryydessä. Esiin piirtyy uudenlainen pohjoinen, joka osoittaa vinoiksi ja vajaiksi monet käsitykset ja luulot. Pohjankirja kokoaa yhteen tekstejä yli viideltäkymmeneltä kirjailijalta ja tutkijal­ta. Tunnettujen tekijöiden lisäksi mukana on runsaasti harvinaisia, myös käännettyjä tekstejä.

Professori emeritus Jukka Kemppinen (s. 1944) on kulttuurihistoriasta väitellyt filosofian tohtori, kir­jailija, aikoinaan asianajaja ja sitten hovioikeudenneuvos, joka vaelsi Saariselälle ensimmäisen kerran vuonna 1955 eikä ole saanut vieläkään rauhaa. Vii­meksi kuluneet 10 vuotta hän on urakoinut tekstien kanssa, omien ja toisten, näkyvästi ja palkitusti blogin yhteydessä ja nyt aineistolla, joka ei istu tietoverkkoon.

***

Fernando Morais
Castron viimeiset soturit - Kuuban viisikon tarina

1980-ja 1990-luvuilla Castron hallintoa vastustavat floridalaiset ääriryhmät tekivät satoja iskuja Kuubaan – pommittivat hotelle­ja, kylvivät satoon tuhohyönteisiä ja tulittivat Kuuban rantoja konekiväärein. Kuuban hallituksen vastaveto oli La Red Avispa, ’ampiaisverkosto’: joukko, jonka tehtävä oli soluttautua näihin järjestöihin. Castron viimeiset soturit kertoo näiden vakoojien tarinan, joka päättyi Kuuban viisi­kon tuomitsemiseen vuosikausiksi vankilaan väärien syytteiden nojalla. Uskomattomien tapahtumakulkujen ja ihmiskohtaloiden lisäksi kirja piirtää terävän kuvan Kuuban ja Yhdysvaltain kymmeniä vuosia kestäneestä konfliktista, Floridan kuubalaisyhteisöstä ja kylmän sodan viimeisistä taisteluista. Kirja perustuu vuosien tutkimukseen ja verkoston jäsenten ja heidän omaistensa ainutlaatuisiin haastatteluihin.
Fernando Morais on yksi Brasilian tun­netuimmista kirjailijoista ja toimittajista. Hän on voittanut kolmasti Esson journalistipalkin­non ja neljästi Abril-palkinnon. Hänen kirjo­jaan on myyty yli kaksi miljoonaa kappaletta yli kahdessakymmenessä maassa.

***
Alberto Angela
Rooman valtakunta

Rooman valtakunta oli imperiumi, maailmanvalta, jolle Välimeri oli sisämeri ja joka laajimmillaan ulottui kaukaiseen Skot­lantiin, Pohjois-Afrikkaan ja Kaspianmeren rannoille asti. Miten näin laaja valtakunta saattoi pysyä koossa? Miten eri alueilla elettiin, ja miten eri kansat tulivat toimeen keskenään? Rooman valtakunta on arkeologisiin löytöihin sekä antiikin tutkimukseen no­jaava tietokirja, joka kertoo Rooman laajan valtakunnan eri alueista, kansoista ja nii­den arkipäivän elämästä. Maantieteellisten, kielellisten ja kulttuuristen erojen lisäksi tar­kasteltavina ovat muun muassa kirjallisuus, lääketiede, rakennustaito, kaupankäynti, maahanmuutto ja rikollisuus. Kun kehyskertomuksen sestertius-kolik­ko kulkee kädestä käteen, lukijalle muodos­tuu vähän kerrassaan käsitys siitä, millaista oli elämä Rooman valtakunnassa – ja miten Rooman perintö elää edelleen aikoinaan siihen kuuluneilla alueilla.

Alberto Angela on Italian tunnetuimpia antiikin ajan histo­rian ja paleontologian popularisoi­jia. Häneltä on julkaistu suomek­si teokset Päivä antiikin Roomassa (2011) ja Rakkautta ja intohimoa antiikin Roomassa (2014).
***
Uta C. Merzbach & Carl B. Boyer
Matematiikan historia

Matematiikan historia on ollut yli neljän­kymmenen vuoden ajan aihepiirin keskeisin teos. Oli lukija kiinnostunut Platonin tai Hilbertin aikakaudesta, halusipa hän tietää Pythagoraan teoriasta tai matematiikan kehityksestä Intiassa, kirja johdattaa pintaa syvemmälle. Syntyy kokonaiskuva mate­matiikan vuosituhantisesta kehityksestä: sen vaiheikkaasta historiasta ja eri aikojen matemaatikoiden työstä. Nyt julkaistavassa laitoksessa esitetään esimerkiksi Fermat’n suuren lauseen ja Poincarén konjektuurin nykyinen tilanne sekä viimeaikainen kehitys muun muassa äärellisten ryhmien teoriassa ja tietokoneavusteisissa todistuksissa. Kirja sisältää myös laajan kronologisen esityksen siitä, miten matematiikan historian vaiheet sijoittuvat yleisempään historialliseen kehitykseen. Kirja on suomentajan tarkistama, laajen­nettu ja täydennetty laitos suomeksi ensim­mäisen kerran vuonna 1994 ilmestyneestä teoksesta Tieteiden kuningatar.

Uta C. Merzbach on ollut Smithsonian Instituten matematiikan kuraattori ja on matematiikan historian tutkimusorganisaa­tion LHM Instituten johtaja. Carl B. Boyer oli Brooklyn Collegen matematiikan professori ja useiden ma­tematiikan historiaa käsittelevien teosten kirjoittaja.

***
Kimmo Svinhufvud
Gradutakuu - Kirjoittamisen opas opiskelijalle

Gradutakuu on erilainen graduopas. Se on työkirja, jonka harjoitukset tekemällä opin­näyte todella valmistuu. Erilaisten kirjoitustekniikoiden opetta­misen lisäksi Gradutakuu auttaa suunnit­telemaan ajankäyttöä, poistamaan kirjoit­tamisen esteitä ja omaksumaan juuri itselle sopivat tavat tehdä gradu. Se opastaa myös tehokkaiden lukutekniikoiden käyttämiseen ja palautteen hyödyntämiseen. Tämän lisäksi kirja sisältää tarvittavat perustiedot lähteisiin viittaamisesta ja oikeinkirjoituksen keskei­sistä kysymyksistä. Kirja soveltuu eri alojen graduntekijöille ja heidän ohjaajilleen mutta myös muille laajahkoihin kirjoitushankkeisiin ryhty­neille. Se on täydennetty ja tarkistettu laitos vuonna 2009 ilmestyneestä kirjasta.

FT Kimmo Svinhufvud toimii äidinkielen yliopisto-opettajana Helsingin yliopistossa. Hän on tullut tunnetuksi in­novatiivisista kirjoittamisen kursseistaan ja oppimateriaaleistaan. Vuonna 2013 hänet valittiin Opettajien akatemian jä­seneksi ja vuonna 2014 Vuoden tieteen­tekijäksi. Hän on julkaissut myös kirjan Kokonaisvaltainen kirjoittaminen (2007, 2014) sekä Carol Kiriakosin kanssa kir­jan Tohtoritakuu (2015).

***
Kimmo Svinhufvud
Kokonaisvaltainen kirjoittaminen

Kirjoittaminen on monipuolinen taito, jossa yhdistyy monia eri asioita: teksti itsessään, kirjoittamisen vaiheet, kirjoituskulttuuri ja useat erilaiset käsitykset kirjoittamisesta. Kokonaisvaltainen kirjoittaminen tarkas­telee kirjoittamisen eri puolia kokonaisuu­tena, jonka hahmottaminen auttaa kehit­tymään kirjoittajana ja myös opettamaan kirjoittamista tuloksekkaasti. Tarkasteltavina ovat lisäksi palautteen antaminen ja vastaan­ottaminen, kirjoittamisen ongelmat sekä näiden ongelmien selättäminen. Kirjoittajille kirja tarjoaa runsaasti työ­kaluja oman kirjoittamisen kehittämiseen, opettajille taas selkeän mallin kirjoittamisen opetuksen järjestämiseen. Kirjaan sisällyte­tyt harjoitukset harjoittavat kirjoittamisen eri osa-alueita. Kirja on tarkistettu ja ajantasaistettu lai­tos vuonna 2007 ilmestyneestä kirjasta.

***
HUOMIO! Uusia arvostelukappaleita toimitetaan vain niille jotka ovat vanhat arvostelunsa kirjoittaneet. Kirjoista on kova kysyntä, jos et saa arvosteluasi kirjoitettua lähetä saamasi arvostelukappale Agricolan toimitukseen jotta sitä voitaisiin tarjota uudelleen arvosteltavaksi. Kirja-arvostelun voi julkaista lisäksi muussakin julkaisussa ja muualla julkaistun arvostelun voi julkaista myös Agricolassa.
 
Liitä valmis arvostelusi suoraan sitä varten tehtyyn lomakkeeseen Agricolan sivulle: http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/ josta se lähetetään ensin Agricolan toimittajalle, joka tarkistaa ja julkaisee arvostelun. Arvostelu lähtee sen jälkeen H-verkko ja Kultut- listan tilaajille sähköpostina. Arvostelu tallentuu "Agricolan kirja- arvostelut" julkaisun sivulle: http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja- arvostelut/.