[H-verkko] Apurahailmoitus/tutkimuspyyntö: Haettavana Wihurin stipendi Suomen Rooman-instituutissa kaudelle 2015-6

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ti Marras 21 08:26:44 EEST 2014


Agricolan tutkimuspyyntö- ja apurahatietokantaan on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Haettavana Wihurin stipendi Suomen Rooman-instituutissa kaudelle 2015-6
---------------------------------------------------------
Wihurin stipendi Suomen Rooman-instituutissa haettavana

Säätiö Institutum Romanum Finlandiae julistaa haettavaksi Wihurin stipendin
ajalle 1.8.2015–31.7.2016. Stipendin suuruus on 22 000 euroa. Se myönnetään
väitöskirjan tekijälle, joka tekee Suomen Rooman-instituutissa Villa Lantessa
vuoden ajan tutkimustyötä jollakin instituutin pääasiallisella
tutkimusalalla. Näihin kuuluvat erityisesti arkeologia, historia, klassillinen
filologia, italian kielen ja kulttuurin tutkimus sekä taiteiden tutkimus.
Apuraha voidaan jakaa myös useamman hakijan kesken.

Hakemukseen liitetään tutkimussuunnitelma ja curriculum vitae, johon sisältyy
tiivistelmä opintosuorituksista ja tieteellisestä toiminnasta.
Tutkimussuunnitelmasta on käytävä ilmi tutkimushankkeen vaihe, kokonaiskesto
ja se, miten hanke kokonaisuudessaan on tarkoitus rahoittaa.

Hakemus toimitetaan sähköpostitse (mieluiten yhtenäisenä pdf:nä) säätiön
asiamiehelle Eeva-Maria Viitaselle 17. marraskuuta 2014 mennessä osoitteella
asiamies at irfrome.org. Mahdolliset suositukset suosittelija voi toimittaa
asiamiehelle myös suoraan, mieluiten sähköpostitse.

Lisätietoja Suomen Rooman-instituutista www.irfrome.org.

Hakuilmoitus on ladattavissa osoitteesta:
http://www.irfrome.org/sf/images/stories/Wihuri.pdf

Apurahansaajien sosiaaliturvaa koskeva uusi lainsäädäntö astui voimaan
1.1.2009 (MYEL 141 b §). Vähintään neljän kuukauden yhtäjaksoiseen
tieteellisen tutkimuksen tekemiseen myönnettävästä apurahasta tulee
apurahansaajan maksaa lakisääteiset vakuutusmaksut myös ulkomailla tehdyn
tutkimuksen osalta. Lisätietoja www.mela.fi.

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Eeva-Maria Viitanen <asiamies at irfrome.org>
Ilmoitus vanhentuu: 18.11.2014
Lisätietoja WWW-osoitteesta: http://irfrome.org