[H-verkko] Työtä: Tieteenala-asiantuntija (humanistiset alat) ajalle 1.1.2015 - 31.12.2015

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ti Marras 14 08:31:57 EEST 2014


Agricolan työpaikkailmoituksiin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Tieteenala-asiantuntija (humanistiset alat) ajalle 1.1.2015 - 31.12.2015
---------------------------------------------------------
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto laajentaa palveluitaan humanistisille
aloille ja etsii tieteenala-asiantuntijaa vuoden määräaikaiseen tehtävään
(1.1.2015 - 31.12.2015). Tehtävä saattaa jatkua määräajan päättymisen
jälkeen, jos tietoarkisto saa siihen haettua lisärahoitusta.

Tieteenala-asiantuntijan tehtävä laajentaa tietoarkiston palveluja
humanistisille aloille. Tieteenala-asiantuntija osallistuu tutkijakyselyn
suunnitteluun ja raportoi kyselyn pohjalta humanististen alojen tutkijoiden
aineistojen hallinnan, jatkokäytön ja arkistoinnin käytännöistä. Lisäksi
tehtäviin kuuluu tietoarkiston palveluiden esittely, aineistojen hankkiminen
arkistoitavaksi, arkistointia koskevat neuvottelut alan tutkijoiden kanssa sekä
perehtyminen muiden maiden vastaaviin humanististen alojen arkistopalveluihin.

Hakijalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa humanistisilta aloilta,
työkokemusta tutkimushankkeista (erityisesti aineistojen keräämisestä,
käsittelystä ja analysoinnista), organisointikykyä, hyviä vuorovaikutus- ja
viestintätaitoja suomeksi ja englanniksi sekä hyviä tietoteknisiä
valmiuksia.

Arvostamme taitoa tuottaa oppimateriaalia, arkistoalan osaamista sekä
tekijänoikeus- ja tietosuojalainsäädännön tuntemusta.

Humanistisille aloille laajentumisessa painopiste on aluksi historian
tutkimuksen aineistoissa.  Hakijalle luetaan eduksi humanististen alojen
tutkimuksen ja erityisesti aineistojen monipuolinen tuntemus (esimerkiksi
historia, nykykulttuuri, uskonto, muistitieto, taide, kerronta).
Tieteenala-asiantuntijan tehtävään ei sisälly tieteellistä tutkimustyötä.
Hakijoiden ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tehtävän alaan liittyvät
julkaisut ja esitelmät.

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän mukaisesti
tehtävän vaativuuden ja henkilökohtaisen työssä suoriutumisen perusteella.
Tehtävän alustavaksi vaativuustasoksi on määritelty muun henkilöstön
järjestelmässä taso 9. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä
suoriutumiseen perustuva palkanosa. Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika.

Hakemus tulee jättää viimeistään 6.11.2014 klo 15.45 yliopiston
sähköisellä lomakkeella (linkki Tampereen yliopiston hakuilmoituksessa).
Hakemukseen tulee liittää ansioluettelo ja selvitys tietoteknisistä
valmiuksista.

Lisätiedot: kehittämispäällikkö Arja Kuula-Luumi (040 190 1438,
arja.kuula at uta.fi) tai johtaja Sami Borg (050 345 0811,  sami.borg at uta.fi)

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Helena Laaksonen <helena.laaksonen at uta.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 7.11.2014
Lisätietoja WWW-osoitteesta:
https://uta.rekrytointi.com/paikat/?o=A_RJ&jgid=1&jid=430