[H-verkko] CFP: Påminnelse: XI Nordiska kvinno- och genushistorikermötet i Stockholm 19-21 augusti 2015

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ti Marras 14 14:48:49 EEST 2014


Agricolan artikkelipyyntöihin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Påminnelse: XI Nordiska kvinno- och genushistorikermötet i Stockholm 19-21
augusti 2015
---------------------------------------------------------
XI Nordiska kvinno- och genushistorikermötet

i Stockholm 19-21 augusti 2015

Call for papers:

Nordiska kvinno-och genushistorikermötet är ett etablerat forum för kvinno-,
genus, köns- och sexualitetsforskare i de nordiska länderna. Här möts
historiker från olika akademiska discipliner för att presentera och diskutera
ny forskning.

Konferensens huvudtema är Kön, historia, framtider. Arrangörerna vill därmed
fästa uppmärksamhet på framåtblickande och nyskapande riktningar inom det
kvinno- och genushistoriska fältet samt på diskussioner om disciplinens
framtid.

Inbjudna keynote speakers är Madina Tlostanova från Russian Presidential
Academy of National Economy and Public Administration, Moskva, och Alexandra
Shepard, redaktör för Gender & History, University of Glasgow.

Förslag på papers och sessioner med koppling till huvudtemat eller till
kvinno-, genus- och sexualitetshistoria i bredare bemärkelse kan lämnas till
och med den 15 december 2014.

Uppdaterad information om konferensen och om anmälan lämnas fortlöpande på
Nordiska kvinno- och genushistorikermötets webbplats:
http://skogh.nu/nordiskakvinnohistorikermotet/

Förslagen skickas till: nkghm15 at historia.su.se

Varmt välkomna till Nordiska kvinno- och genushistorikermötet 2015!

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Ann-Catrin Östman <aostman at abo.fi,
nkghm15 at historia.su.se>
Ilmoitus vanhentuu: 31.12.2014
Lisätietoja WWW-osoitteesta: http://skogh.nu/nordiskakvinnohistorikermotet/