[H-verkko] Fiskari, Arkistopedagoginen seminaari

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Pe Marras 3 08:38:20 EEST 2014


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------

Arkistopedagoginen seminaari

Fiskari
7.11.2014 klo 10:00 – 7.11.2014 klo 16:00
---------------------------------------------------------

RUOTSALAISIA ARKISTOPEDAGOGEJA VIERAILEE FISKARSISSA 7.11.2014 – YLEISÖLLE
AVOIN SEMINAARI

Pohjan paikallishistoriallinen arkisto – Arkistopäivä 2014:
ARKISTOPEDAGOGINEN SEMINAARI
Paikka: Fiskarsin Lukaali, Fiskarsin museo ja Pohjan paikallishistoriallinen
arkisto

Aika: pe 7.11.2014

Pohjan paikallishistoriallinen arkisto järjestää arkistopäivään 2014
liittyvän arkistopedagogisen seminaarin, joka on ilmainen ja avoin kaikille
paikallisille opettajille sekä suomalaisille museo- ja arkistoalan
ammattilaisille ja opiskelijoille. Pohjan paikallishistoriallinen arkisto on
vuodesta 2012 tarjonnut alakoululaisille maksutta lainaksi ns.
arkistomatkalaukkua, joka sisältää kirjeitä, valokuvia ja tehtäviä, joita
tehdään opettajan opastuksella. Vuonna 2014 valmistui lukiolaisille suunnattu
vuotta 1918 käsittelevä arkistomatkalaukku.

Seminaarin tavoitteena on levittää tietoisuutta arkistopedagogisista
hankkeista, kuten Pohjan paikallishistoriallisen arkiston
arkistomatkalaukku-hankkeesta, sekä kehittää alaa Suomessa.

Seminaari on ilmainen ja avoinna yleisölle. Ilmoittautumiset viim. 1.11.2014:
arkivet at fiskarsmuseum.fi, puh. 019-237038 (ma-ke).

 

OHJELMA

Pe 7.11.2014:

klo 9:30 Ilmoittautuminen ja kahvitarjoilua

klo 10 Seminaarin avaus: Fiskarsin kotiseutuyhdistyksen puheenjohtaja Ann
Catherine Glader

klo 10.05 Arkistopedagogiikkaa paikallisesti (suomeksi): arkistonhoitaja Johanna
Ekman & projektityöntekijä Aurora Uusitupa, Pohjan paikallishistoriallinen
arkisto

Arkisto vaihtoehtoisen oppimateriaalin tuottajana

klo 10.40 Arkistopedagogiikkaa Suomessa (ruotsiksi): arkistonhoitajat Nelly
Laitinen ja Pia Lindholm, Svenska litteratursällskapets arkiv

Från arkivmagasinet till skolklassen

klo. 11.30 Arkistopedagogiikka Ruotsissa (ruotsiksi): arkistopedagogit Eva
Tegnhed & Jim Hedlund, Riksarkivet & landsarkivet i Östersund, Sverige

Historia på riktigt - för alla!

Arkiven behövs i samhället, för att syna makten, för den egna identiteten,
och för de historiska berättelserna. Men det är traditionellt en väldigt
liten andel av befolkningen som kommer till arkiven.  Arkivpedagogerna Jim
Hedlund och Eva Tegnhed från Riksarkivet i Sverige; Landsarkivet i Östersund
och Föreningsarkivet i Jämtlands län berättar om hur man under många år
arbetat målmedvetet både strategiskt och praktiskt för att nå fler
användare i samhället. I detta arbete är barn och unga likväl som
seniorer prioriterade grupper. 

klo 13 Lounastauko, omakustanteinen (Kuparipaja)

klo 14-16 Arkisto- ja museopedagogiikkaa käytännössä:

A Tutustuminen Pohjan paikallishistorialliseen arkistoon ja arkistoetsivät
työpajaan (suomeksi ja ruotsiksi):

Arkistonhoitaja Johanna Ekman & projektityöntekijä Aurora Uusitupa

B Tutustuminen Fiskarsin museoon ja aikamatkatoimintaan Leivintuvalla (suomeksi
ja ruotsiksi):

Museolehtori Susanna Louneva & museonjohtaja Emi Ingo

Ryhmien A & B vaihto.

klo 16.00 Kahvitarjoilua ja päivän päättäminen.

Työryhmä: Johanna Ekman (vs. arkistonhoitaja), Aurora Uusitupa
(projektityöntekijä -

Arkistomatkalaukku-projekti 2014), Eva Ahl-Waris (Tmi Eva Ahl), Susanna Louneva
(museolehtori), Emi Ingo (museonjohtaja).

Järjestävä taho: Fiskarsin kotiseutuyhdistys ry.

Seminaarin on rahoittanut: Letterstedtska föreningen (Ruotsi) ja
Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto.

ARKIVPEDAGOGER FRÅN SVERIGE PÅ BESÖK I FISKARS 7.11.2014 – SEMINARIUM
ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN

Pojo lokalhistoriska arkiv – Arkivdagen 2014: ARKIVPEDAGOGISKT SEMINARIUM

Plats: Fiskars Lokalen, Fiskars museum och Pojo lokalhistoriska arkiv
Tid: fre 7.11.2014

Pojo lokalhistoriska arkiv arrangerar ett arkivpedagogiskt seminarium i samband
med arkivdagen 2014. Semninariet är gratis och öppet för alla lokala lärare
samt finländska professionella och studeranden inom musei- och arkivbranschen.
Pojo lokalhistoriska arkiv har sedan år 2012 erbjudit lågstadieelever en
gratis så kallad arkivkappsäck till låns. Kappsäcken innehåller brev,
fotografier och uppgifter, som görs med lärarens hjälp. År 2014 lanserades
en arkivkappsäck kring året 1918 för gymnasieelever.

Seminariets mål är att sprida kunskap om arkivpedagogiska projekt såsom Pojo
lokalhistoriska arkivs arkivkappsäcksprojekt samt utveckla branschen i Finland.

Seminariet är gratis och öppen för allmänheten. Anmälningar senast
1.11.2014 till: arkivet at fiskarsmuseum.fi, tfn 019-237038 (må-ons).

 

PROGRAM:

fre 7.11.2014:

kl. 9:30 Anmälning och kaffeservering

kl. 10 Seminariet öppnas: ordf. för Fiskars hembygdsföreningen Ann Catherine
Glader

kl. 10.05 / Arkivpedagogik på lokal nivå (på finska): arkivarie Johanna Ekman
& projektarbetare Aurora Uusitupa

Arkisto vaihtoehtoisen oppimateriaalin tuottajana


kl. 10.40 Arkivpedagogik i Finland (på svenska): arkivarierna Nelly Laitinen
och Pia Lindholm, Svenska litteratursällskapets arkiv

Från arkivmagasinet till skolklassen

kl. 11.30 Arkivpedagogik i Sverige (på svenska): arkivpedagogerna Eva Tegnhed &
Jim Hedlund, Riksarkivet & landsarkivet i Östersund, Sverige

Historia på riktigt - för alla!

Arkiven behövs i samhället, för att syna makten, för den egna identiteten,
och för de historiska berättelserna. Men det är traditionellt en väldigt
liten andel av befolkningen som kommer till arkiven.  Arkivpedagogerna Jim
Hedlund och Eva Tegnhed från Riksarkivet i Sverige; Landsarkivet i Östersund
och Föreningsarkivet i Jämtlands län berättar om hur man under många år
arbetat målmedvetet både strategiskt och praktiskt för att nå fler
användare i samhället. I detta arbete är barn och unga likväl som
seniorer prioriterade grupper.

kl. 13 Lunchpaus, till självkostnadspris (Kopparsmedjan)

kl. 14-16 Arkiv- och museipedagogik i praktiken:

A Vi bekantar oss med Pojo lokalhistoriska arkiv och verkstaden
arkivdetektiverna (på svenska och finska):

Arkivarie Johanna Ekman & projektarbetare Aurora Uusitupa

B Vi bekantar oss med Fiskars museum och tidsreseverksamheten i Bagarstugan (på
svenska och finska): museipedagog Susanna Louneva & museichef Emi Ingo

Byte av grupper A & B.

Kl. 16.00 Kaffeservering och avslutning av dagen i Bagarstugan.

Arbetsgrupp: Johanna Ekman (tf. arkivarie), Aurora Uusitupa (projektarbetare –
Arkivkappsäcksprojektet 2014), Eva Ahl-Waris (Tmi Eva Ahl), Susanna Louneva
(museilektor), Emi Ingo (museichef).

Arrangör: Fiskars hembygdsförening r.f.

Seminariet har finansierats av: Letterstedtska föreningen (Sverige) och
Kulturfonden för Sverige och Finland.

Tiedustelut: Johanna Ekman (arkivet at fiskarsmuseum.fi), puhelin 019-237038
---------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/