[H-verkko] Apurahailmoitus/tutkimuspyyntö: Kysely ihmistieteilijöille: Julkaisutoiminnan muutokset ihmistieteissä ja yliopistojen uusi rahoitusmalli

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Pe Marras 3 09:04:23 EEST 2014


Agricolan tutkimuspyyntö- ja apurahatietokantaan on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Kysely ihmistieteilijöille: Julkaisutoiminnan muutokset ihmistieteissä ja
yliopistojen uusi rahoitusmalli
---------------------------------------------------------
Osallistu kyselyyn, sinä ihmistieteilijä! Keräämme aineistoa tutkimukseen,
joka käsittelee ihmistieteiden piirissä tapahtuneita julkaisukäytänteiden
muutoksia. Käytänteiden muutokset liittyvät muun muassa yliopistojen uusiin
tuloksellisuuskriteereihin ja rahanjakomalleihin, joiden tuloksena
ihmistieteissäkin on alettu kiinnittää entistä enemmän huomiota
julkaisukanaviin ja julkaisumääriin. Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa
vastaajien kokemuksia murrosvaiheeseen liittyneistä ja liittyvistä ongelmista.

Kyselyaineiston pohjalta Turun yliopiston tutkijat (prof. Jaakko Suominen, dos.
Anna Sivula, TkL Markku Reunanen) kirjoittavat yhden tutkimusartikkelin, joka
julkaistaan ensi vuonna. Artikkelin julkaisun jälkeen aineisto luovutetaan
Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon, jossa se on muiden aiheesta
kiinnostuneiden tutkijoiden käytössä. Toivomme vastauksia kyselyyn
viimeistään 15.10.2014 mennessä. Lisätietoja tutkimuksesta antaa
digitaalisen kulttuurin professori Jaakko Suominen (etunimi.sukunimi at utu.fi tai
02-333 8100).
Viestiä saa jakaa eteenpäin. Kysely löytyy osoitteesta
https://www.webropolsurveys.com/S/5AED53DDB9EB72F7.par

 

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Agricola <agricola at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 16.10.2014
Lisätietoja WWW-osoitteesta:
https://www.webropolsurveys.com/S/5AED53DDB9EB72F7.par