[H-verkko] CFP: Kansalaisvaikuttaminen kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristön määrittelemisen prosessissa -työryhmä

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ti Nov 18 08:55:45 EET 2014


Agricolan artikkelipyyntöihin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Kansalaisvaikuttaminen kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristön
määrittelemisen prosessissa -työryhmä
---------------------------------------------------------
Call for Abstracts 
Kansalaisyhteiskunnan tutkimus- ja kehittämispäivät 2015: Kansalaistoiminnan
paikka – järjestötyötä, lähidemokratiaa, kansalaiskasvatusta

Kansalaisvaikuttaminen kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristön
määrittelemisen prosessissa -työryhmä

Kansalaisyhteiskunnan tutkimus- ja kehittämispäivät (KANTU) järjestetään
12.–13.2.2015 Helsingissä ammattikorkeakoulu Arcadan tiloissa.
Pääjärjestäjänä toimii Humanistinen ammattikorkeakoulu yhteistyössä
Kansalaisyhteiskunnan tutkimuksen seuran kanssa. Seminaarissa käsitellään
kansalaistoiminnan eri muotoja ja erilaisia yhteiskunnallisia funktioita. 

Vuoden 2013 Kansalaisyhteiskunnan tutkimus ja kehittämispäivillä alkanut
kansalaisyhteiskuntapainotteinen kulttuuriperintö- ja
kulttuuriympäristökeskustelu jatkuvat teemalla Kansalaisvaikuttaminen
kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristön määrittelemisessä.

Kansalaisvaikuttaminen kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristön
määrittelemisen prosessissa -työryhmä ottaa vastaa esitys- ja
alustusehdotuksia.  Mikäli haluat pitää alustuksen työryhmässämme,
lähetä esityksesi tiivistelmä/abstrakti suoraan työryhmän vetäjille
17.12.2012 mennessä osoitteeseen: heidi.s.i.wirilander at student.jyu.fi 

Abstraktin enimmäispituus on 150 sanaa. 

Vetäjät:
Puheenjohtaja: Pauline von Bonsdorff, taidekasvatuksen professori, Jyväskylän
yliopisto, Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos 
Sihteeri: Heidi Wirilander, tohtorikoulutettava, FM, Jyväskylän yliopisto,
Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos, heidi.s.i.wirilander at student.jyu.fi,
gsm: +358 40 533 4915


Työryhmän kuvaus

Kulttuuriympäristö ja kulttuuriperintö edustavat ihmisyhteisöjen
kollektiivista ja alueellista muistia, joka on nähty kansakunnan historiallisen
menneisyyden omakuvana. Sekä kulttuuriympäristö että kulttuuriperintö on
totuttu ajattelemaan järjestäytyneen yhteiskunnan
kulttuuriperintöinstituutioiden määrittely- ja arviointiprosessina.
Määrittelyn sisältöihin ovat vaikuttaneet niin kansallinen historia ja
politiikka, kansainväliset kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevat sopimukset
kuin lainsäädäntö. Työryhmä haluaa problematisoida kulttuuriperinnön ja
-ympäristön käsitteitä ja pohtia tapoja, joilla ne voidaan avata
monimuotoiselle ja -kulttuuriselle, eri arvo- ja kokemuspohjista kumpuaville
näkökulmille.

Kulttuuriperintö vaikuttaa merkittävästi historiallisen menneisyyden
tulkintoihin, nykyisyyden ymmärtämiseen ja tulevaisuuden visiointiin.
Työryhmän lähtökohtana on ajatus siitä, että kulttuuriympäristö ja
kulttuuriperintö eivät ole muusta yhteiskunnasta ja kulttuurista erillisiä
instituutioiden tuotoksia, vaan ne elävät ja vaikuttavat ihmisissä ja
yhteisöissä kietoutuen tiiviisti yksilöiden, perheiden, sukujen,
paikkakuntien ja kansakuntien menneisyyteen, mutta yhtä lailla myös
nykyisyyteen ja tulevaisuuteen. 

Työryhmässä käsitellään seuraavanlaisia kysymyksiä:
- Kenellä on oikeus määritellä, tulkita ja muokata suomalaista
kulttuuriperintöä?
- Mikä on yhtäältä kansallisen ja kansainvälisen ja toisaalta alueellisten
ja paikallisten kulttuuriperintöprosessien suhde?
- Miten kansalaiset voivat tuottaa kulttuuriperintöä ja sen tulkintoja? 
- Millä menetelmillä kansalaisten osallisuutta kulttuuriperinnön
määrittelemisen prosesseihin voi tukea? 
- Mikä on historiallisen dokumentaation rooli aineettoman ja aineellisen
kulttuuriperinnön ja sen tulkintojen muodostumisessa?
- Kenen kulttuurin tuotteista ja muistoista määrittyy suomalainen
kulttuuriperintö ja -ympäristö? 

Työryhmään ovat tervetulleita sekä tieteelliseen tutkimukseen perustuvia
että kulttuuriympäristön ja kulttuuriperinnön kansalaistoimintaa
esitteleviä esityksiä.

Call Send SMS Add to Skype You'll need Skype CreditFree via Skype

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Heidi Wirilander <heidi.s.i.wirilander at student.jyu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 19.12.2014
Lisätietoja WWW-osoitteesta: http://www.kytseura.fi/10