[H-verkko] CFP: Kasvatus & Aika - Teemanumero tieteen ymmärrettävyydestä ja oppimisesta

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ti Kesä 10 10:42:41 EEST 2014


Agricolan artikkelipyyntöihin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Kasvatus & Aika - Teemanumero tieteen ymmärrettävyydestä ja oppimisesta
---------------------------------------------------------
Kasvatus & Ajan teemanumeroon 1/2015 kootaan toisiaan täydentäviä,
empiirisiin aineistoihin ja näyttöihin pohjautuvia artikkeleita, jotka
liittyvät ympäröivän maailman hahmottamiseen tieteen, tutkimuksen ja
teknologian näkökulmasta erityisesti historiallisena jatkumona. Formaalin
opetuksen ohella korostuvat koulun ulkopuolisen oppimisen muodot mediassa,
museoissa ja tiedenäyttelyissä.

 

Tiede, tutkimus ja teknologia vaikuttavat nykyajan yhteiskuntaan sen kaikilla
tasoilla. Ilmiöllä on myös historiallinen taustansa. Tähän
itsestäänselvyytenäkin pidettyyn asiantilaan havahtuminen sekä uusien
toimintamallien etsiminen niin tieteessä kuin yhteiskunnallisessa
päätöksenteossa on ollut leimallista 2000-luvulle. Tieteen
ymmärrettävyyteen näkemys alkoi heijastua jo 1980-luvun loppupuoliskolla.
Hyvään yleissivistykseen katsottiin aiemmin kuuluvan äidinkielen, historian,
kielien, taiteen, musiikin ja kirjallisuuden osaaminen ja tuntemus. Tsernobylin
onnettomuutta on usein pidetty tieteen ymmärrettävyyden näkökulmasta
vedenjakajana. Sen jälkeen on ollut pakko ymmärtää myös tieteen,
tutkimuksen ja tekniikan perusteiden kuuluvan yleissivistykseen. Myös
suomenkielisessä otettiin käyttöön käsite tieteellinen lukutaito, jolla
tarkoitetaan riittävää koulutusta ja valmiuksia ympärillä tapahtuvan
tutkimuksen ja teknologian muutosten hahmottamiseen.

 

Kaikki teemanumeron varsinaiset artikkelit käyvät läpi vertaisarvioinnin.
Tutkimusartikkelien lisäksi teemanumerossa julkaistaan katsauksia,
kirja-arvosteluja ja puheenvuoroja, joilla on tärkeä merkitys
julkaisukokonaisuudelle. Tieteen ymmärrettävyys ja oppiminen: tekniikka,
tutkimus ja opetus historiallisessa ja yhteiskunnallisessa kontekstissa
-teemanumerosta julkaistaan myös paperiversio, joka julkistetaan keväällä
2015 järjestettävässä seminaarissa.

 

Tutkimusartikkeleita tarjoavien tulee lähettää lyhyt, korkeintaan yhden sivun
pituinen kuvaus artikkelisuunnitelmastaan teemanumeron vieraileville
toimittajille, Hannu Salmelle ja Osmo Pekoselle, viimeistään 7.7.2014.
Toivomme artikkeliehdotuksia, kuten muitakin kirjoituksia, eri tieteenalojen
tutkijoilta. Tarjottujen abstraktien pohjalta valitsemme jatkoon 5–10
artikkelia. Artikkelit voi kirjoittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.
Otamme mielellämme vastaan myös katsaus-, kirja-arvostelu- ja
puheenvuoroehdotuksia. Kaikki muutkin teemanumeroon liittyvät ideat ovat
tervetulleita!

 

Hannu Salmi (hannu.salmi at helsinki.fi) ja Osmo Pekonen (osmo.pekonen at jyu.fi)

 

Aikataulu

 

Artikkelit:

- 7.7.2014 Artikkelien abstraktien deadline

- 8.8.2014 Päätökset artikkeleista kirjoittajille

- 11.11.2014 Valmiiden artikkelien deadline

- 22.12.2014 Kommentit arvioijilta artikkelien kirjoittajille

- 11.1.2014 Kirjoittajilta lopulliset korjatut artikkelit toimittajille 

 

Katsaukset, kirja-arviot, konferenssiraportit ja muut lyhyemmät jutut:
24.1.2015.

 

Teemanumero ilmestyy maaliskuussa 2015

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Kaisa Vehkalahti <kaisa.vehkalahti at nuorisotutkimus.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 7.7.2014
Lisätietoja WWW-osoitteesta:
http://www.kasvatus-ja-aika.fi/site/?lan=1&mode=tiedotteet&tiedote_id=34