[H-verkko] Helsinki, Väitös: Syvää vai pelkästään tiheää – Neuvostoliittolaisen ja venäläisen sotataidollisen ajattelun lähtökohdat, kehittyminen, soveltaminen käytäntöön ja nykytilanne. Näkökulmana 1920- ja 1930-luvun syvän taistelun ja operaation opit

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Mon Kesä 9 16:19:21 EEST 2014


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------

Väitös: Syvää vai pelkästään tiheää – Neuvostoliittolaisen ja
venäläisen sotataidollisen ajattelun lähtökohdat, kehittyminen, soveltaminen
käytäntöön ja nykytilanne. Näkökulmana 1920- ja 1930-luvun syvän
taistelun ja operaation opit

Helsinki
13.6.2014 klo 12:00
---------------------------------------------------------

Yleisesikuntaeverstiluutnantti Petteri Lalun sotatieteiden tohtorin tutkintoa
varten laatima väitöskirja tarkastetaan Maanpuolustuskorkeakoulussa
perjantaina 13. kesäkuuta 2014.

Petteri Lalun väitöskirja ”Syvää vai pelkästään tiheää –
Neuvostoliittolaisen ja venäläisen sotataidollisen ajattelun lähtökohdat,
kehittyminen, soveltaminen käytäntöön ja nykytilanne. Näkökulmana 1920- ja
1930-luvun syvän taistelun ja operaation opit” kuuluu sotatieteisiin
lukeutuvan taktiikan ja operaatiotaidon tutkimusalaan. Väitöskirja julkaistaan
Maanpuolustuskorkeakoulun Taktiikan laitoksen julkaisusarjassa 1.

Vastaväittäjänä toimii dosentti, eversti Petteri Jouko
(Maanpuolustuskorkeakoulu) ja kustoksena professori, eversti Pasi Kesseli
(Maanpuolustuskorkeakoulu).

Neuvostoliittolainen ja venäläinen sotataidollinen ajattelu

Laajaan, pääosin venäjänkieliseen lähdeaineistoon perustuvassa
väitöskirjassa analysoidaan sotataidollisen ajattelun kehittymistä Pietari
I:n uudistuksista nykypäivään saakka. Päätutkimusongelmana on: miten
Neuvostoliitossa 1920- ja 1930-luvuilla muotoutuneet sotataidolliset ajatukset
ovat vaikuttaneet neuvostoliittolaisen ja venäläisen sotataidon kehittymiseen,
ja näkyvätkö nämä ajatukset tämän päivän venäläisessä sotataidossa?
Pitkän tarkasteluajankohdan havaintoja yhdistävänä punaisena lankana on
venäläisen ja neuvostoliittolaisen sotataidollisen ajattelun suhde joko
julkilausuttuihin tai muuten tunnistettavissa oleviin sotataidon periaatteisiin.

Väitösteos on luettavissa Doria-julkaisuarkistossa osoitteessa
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-25-2551-5.

Tervetuloa väitöstilaisuuteen

Väitöstilaisuus järjestetään Santahaminassa Maanpuolustuskorkeakoulun
pääauditoriossa perjantaina 13.6.2014 kello 12.

Sotilasalueen vaatimia kulkulupajärjestelyjä varten kaikkia tilaisuuteen
osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan ennakolta 5.6.2014 mennessä. Median
edustajia pyydetään ilmoittamaan myös edustamansa yritys.
Ilmoittautumislomakkeeseen pääset osoitteessa http://bit.ly/petterilalu2014.

 


---------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/