[H-verkko] Arvosteltavaksi: Oi nuoruus ja Nuoruuden sukupolvet

Tapio Onnela tapio.onnela at utu.fi
Mon Kesä 9 11:03:59 EEST 2014


Agricola - Suomen historiaverkko tarjoaa kirjoja arvosteltavaksi  Agricolan kirja-arvostelujulkaisuun (ISSN 1796-704X)
Jos haluat saada kirjasta arvostelukappaleen, lähetä sähköpostia  osoitteeseen: <agricolan.arvostelut at gmail.com>, jossa ilmoitat kirjan  nimen ja kustantajan sekä postiosoitteesi (maaposti!). Tiedot toimitetaan kustantajalle, joka lähettää sinulle kirjan. Perustele lyhyesti miksi juuri sinä haluaisit arvostella kyseisen  kirjan.


********* 
Nuorisotutkimusverkoston/Nuorisotutkimusseuran julkaisut:

Nuoruuden sukupolvet. Monitieteisiä näkökulmia nuoruuteen eilen ja tänään, toim. Kaisa Vehkalahti ja Leena Suurpää. Nuorisotutkimusverkoston/Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 152, 2014. ISBN 978-952-5994-63-6. Nidottu, värikuvitus, 281 s., hinta 30 euroa.
 
Sisällysluettelo
 
Nuoruuden sukupolvet. Monitieteisiä näkökulmia nuoruuteen eilen ja tänään -teoksen sisällysluettelo
Johdanto
 
Kaisa Vehkalahti & Leena Suurpää:
Nuoruus, sukupolvet ja oman elämän kirjoittaminen
I Sukupolvien ketju ja nuoruuden etapit
 
Antti Häkkinen:
”Kun yhteiskunta tuli kylään”: nuorisosukupolvien erilaiset yhteiskuntakohtaamiset ja -kokemukset
 
Kaisa Vehkalahti:
Muisteltu ja kerrottu nuoruus 1920–1930-luvulla syntyneiden omaelämäkerrallisissa teksteissä.
 
Riikka Taavetti:
”Seksi oli rakkauden hinta” Seksuaalisuus eilisen nuoruudessa.
II Yksin ja yhdessä: kertomuksia nuorisokulttuureista
 
Mikko Salasuo & Leena Suurpää:
Ystävyys ja ryhmä kahden sukupolven kerrotussa elämässä
 
Janne Poikolainen:
Populaarimusiikki suomalaisnuorten arjessa 1950- ja 1960-luvuilla
 
Mikko Salasuo:
Erään sukupolven soundtrack. Populaarimusiikki 1970-luvulla syntyneiden nuoruusmuistoissa
III Instituutiot nuoruuden määrittelijöinä
 
Eliisa Kylkilahti:
”…kun kaikki muut maailman ihmiset, kaikki ne onnelliset ihmiset olivat töissä.” 
Nuorten tapoja kertoa työstä ja työttömyydestä.
 
Essi Jouhki:
Nuoruus opintiellä – Vuosina 1940–55 syntyneiden muistot koulunuoruudesta
 
Kimmo Jokinen:
Nykynuoret ja siirtymät aikuisuuteen
 
***********
Oi nuoruus. Omaelämäkerrallisia tekstejä nuoruudesta eilen ja tänään, toim. Kaisa Vehkalahti ja Essi Jouhki. 
Nuorisotutkimusverkoston/Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 154, 2014. ISBN 978-952-5994-66-7. Nidottu, värikuvitus, 207 s., hinta 28 euroa.
 
Oi nuoruus -teoksen sisällysluettelo
 
Lukijalle 5 Kaisa Vehkalahti
I Sodan ja työn nuoruusvuodet 11
 
Rongon torpasta maailmalle 12 Maria
Oi nuoruus 21 Leo Tolvanen
Syyslauantai 29 Virpi Kanerva
II Avartuvaan maailmaan 33
 
Oi nuoruus 34 Juha Partanen
1950-luku, nuoruutta parhaimmillaan 56 Antti Kanerva
Nuoruus eilen. Suvun ensimmäiset ylioppilaat 65 Eila Rekilä
”Sanat riittivät kertomaan...” 71 Käpytikka
Kipeät ja ihanat vuodet 74 Mirja Pirhonen
III Kitara soi 79
 
Sössön vintti 80 Hannu K. Ahola
Oppivuodet 89 Jorma Aaltonen
Oi nuoruus 91 Kasvis
Nuoruus oi, kitara soi! 94 Ari Kyyrö
Nuoruus eilen 104 Erjuska
Nuoruus hyppää hullun hevosen selkään 107 Matida
Ne kovimmat jätkät 113 Juuso
Tuurilla 126 Marja Nivala
Oi nuoruus 131 Mikko Arjanmaa
Vanhoja valokuvia: Poika pääkaupunkiseudulta 1985–2004 143 Aarre A. Helin
IV Uuden epävarmuuden ajan nuoruus 159
 
Vain yhden millin tähden 160 Anita Hartikainen
Sata lasissa 173 Maria Paldanius
Esseen kappaleet 190 Magnus Jyrkkänen
Ei se aina ole niin hohdokasta 197 Anniina
Hämähäkinseittejä 199 Noora Hapuli
 
Liite: kirjoituskilpailukutsu 206

*********
Historiallinen aikamatka nuoruuteen 1920-luvulla syntyneiden pula-ajoista 1990-lukulaisten lama-aikaan
 
 
Miltä nuoruus näyttää ja tuntuu, kun sitä katsoo vuonna 1926 syntyneen, miltei 90-vuotiaan silmin? Tai laman vuonna 1993 syntyneen, parikymppisen näkökulmasta? Nuorisotutkimusverkosto on tehnyt suururakan, jonka tuloksena julkaistaan kaksi vivahteikasta kirjaa nuoruuden historiasta: monitieteinen artikkelikokoelma ja elämäkerta-antologia.
 
Artikkelikokoelmassa Nuoruuden sukupolvet. Monitieteisiä näkökulmia nuoruuteen eilen ja tänään joukko nuoriso- ja historiantutkijoita pohtii, miten nuoruuden merkitys ja nuorten paikka suomalaisessa yhteiskunnassa ovat muuttuneet 1900-luvun alkupuolelta 2010-luvulle tultaessa. Tutkimus perustuu ainutlaatuisen laajaan nuoruudesta kertovien omaelämäkerrallisten kirjoitusten kokoelmaan. Se avaa moniulotteisen ikkunan nuoruuden arkeen ja juhlaan läpi itsenäisen Suomen historian.
 
Epävarmuus yhdistää nuoruuden kuvauksia eri vuosikymmenillä
 
- Yhteinen nimittäjä nuoruudelle eilen ja tänään näyttää olevan epävarmuuden kokemus. Varttuneimpien kirjoittajien nuoruutta varjostivat pula- ja sotavuodet, jotka rajoittivat heidän mahdollisuuksiaan. Esimerkiksi opiskelumahdollisuuksien niukkuus ja pakko lähteä varhain työelämään leimasivat suomalaista nuoruutta pitkään toisen maailmansodan jälkeen. Nuoruus ei ole ollut suinkaan vain nostalgiaa ja romantiikkaa, mutta ei liioin yksipuolista synkkyyttä, kertovat artikkelikokoelman toimittajat Kaisa Vehkalahti ja Leena Suurpää.
 
Myös 2010-luvun nuorten kirjoituksia leimaa vahva epävarmuuden kokemus, mutta toisella tavalla. Tämän päivän nuorten kokemuksissa korostuu valinnanmahdollisuuksien rannattomuus ja yksilöllisyyden paine. Ulkoisiin elinolosuhteisiin liittyvän epävarmuuden ohelle on tullut sisäinen epävarmuus. 2000-luvulla nuoruuttaan eläneet kirjoittavat nuoruudesta, jota leimaa tulevaisuuden sumeus. – Lähemmäksi nykyaikaa tultaessa nuorten katse kääntyy yhä enemmän sisäänpäin. Kertomusten yksilölähtöinen ääni heijastelee vahvaa yksilövastuun eetosta, toteaa Leena Suurpää. Avoimien mahdollisuuksien vastapoolina on epäonnistumisen pelko ja tunne siitä, että mahdollisuudet sulkeutuvat syystä tai toisesta oman elämän ulottumattomiin.
 
Tutkimuksen taustalla on Nuorisotutkimusseuran, Nuoren Voiman Liiton ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran yhteistyössä järjestämä kirjoituskilpailu, jolla kerättiin suomalaisten omaelämäkerrallisia kirjoituksia nuoruudesta. Keruu tuotti kirjoituksia 376 eri-ikäiseltä vastaajalta, jotka ovat syntyneet vuosien 1917 ja 1998 välillä. Tutkimuksen rinnakkaisjulkaisuna ilmestyvä kirjoittaja-antologia Oi nuoruus sisältää värikkään valikoiman keruuseen lähetettyjä, eri-ikäisten kirjoittajien omaelämäkerrallisia tekstejä nuoruudesta 1920-luvulta 2010-luvulle. Nuoruuden kertomuksia teoksissa kuvittavat Helsingin kuvataidelukion oppilaiden kirjoitusten inspiroimina laatimat upeat kuvat.
 
- Henkilökohtaisesta näkökulmasta kerrotuista kertomuksista monet ovat hyvin koskettavia. Sama teksti tuo lukijan silmiin sekä ilon että surun kyyneleet. Tekstit kertovat havainnollisesti siitä, miten lyhyessä ajassa agraarinen yhteiskunta, jossa työnteko ja niukkuus loivat nuoruuden puitteet, muuntautui teollisuus- ja tietoyhteiskunnaksi. Samalla nuoruudesta kertovat elämäkerrat avaavat kiehtovan näkymän nuorisokulttuurien nousuun ja siihen, miten esimerkiksi musiikki ja pukeutuminen ovat olleet tärkeä osa nuoruuden kokemusta, Vehkalahti kertoo.