[H-verkko] Arvosteltavaksi: Utukirjoja

Tapio Onnela tapio.onnela at utu.fi
To Helmi 20 16:32:28 EET 2014


Agricola - Suomen historiaverkko tarjoaa kirjoja arvosteltavaksi Agricolan kirja-arvostelujulkaisuun (ISSN 1796-704X)
Jos haluat saada kirjasta arvostelukappaleen, lähetä sähköpostia osoitteeseen: <agricolan.arvostelut at gmail.com>, jossa ilmoitat kirjan nimen ja kustantajan sekä postiosoitteesi (maaposti!). Tiedot toimitetaan kustantajalle, joka lähettää sinulle kirjan. Perustele lyhyesti miksi juuri sinä haluaisit arvostella kyseisen kirjan.
***
Liitä valmis arvostelusi suoraan sitä varten tehtyyn lomakkeeseen Agricolan sivulle: http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/ josta se lähetetään ensin Agricolan toimittajalle, joka tarkistaa ja julkaisee arvostelun. Arvostelu lähtee sen jälkeen H-verkko ja Kultut- listan tilaajille sähköpostina. Arvostelu tallentuu "Agricolan kirja- arvostelut" julkaisun sivulle: http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja- arvostelut/.

***

Taide, kokemus ja maailma
Risteyksiä tieteidenväliseen taiteiden tutkimukseen
Toim. Yrjö Heinonen
Utukirjat, 2014, 289 sivua


Taide, kokemus ja maailma on tieteellinen mutta yleistajuisuuteen pyrkivä johdatus 2010-luvun alun taiteiden tutkimuksen lähtökohtiin, kysymyksenasetteluihin, suuntauksiin ja käsitteistöön. Taiteiden tutkimuksen
oppiaineet eroavat toisistaan ensisijaisen tutkimuskohteensa puolesta, mutta samalla monet kysymyksenasettelut, lähtökohdat ja lähestymistavat yhdistävät niitä toisiinsa. Taiteiden tutkimusta tarkastellaan kirjassa viiden taiteenaloja eri tavoin leikkaavan käsitteen tai ilmiön kautta: ääni, kuva, kieli, väline ja sukupuoli. Kirja on tarkoitettu taiteiden tutkimuksen johdanto- ja oppikirjaksi, ja se on rakennettu siten, että jokaisessa luvussa tulee esiin sekä oppiaineiden erityisyys että niiden välisiä yhtymäkohtia.

* * *

Machineries of Public Art
From Durable to Transient, from Site-bound to Mobile
Toim. Johanna Ruohonen & Asta Kihlman
Utukirjat, 2013, 172 sivua


Machineries of Public Art käsittelee julkisen taiteen moninaisia muotoja veistoksista postikortteihin ja mediateoksista yhteisöllisiin tapahtumiin. Kirjan kansainvälinen kirjoittajakunta tarkastelee taideteoksia osana julkisen tilan rakenteita: taiteen, politiikan, julkisen tilan ja ajan risteyskohdissa. Julkisen taiteen määritelmiä hiotaan suhteessa ajankohtaisiin tieteellisiin kysymyksiin, kuten liikkuvuuteen, performatiivisuuteen ja osallistumiseen. Englanninkielinen artikkelikokoelma on toteutettu osana Turun yliopiston taidehistorian ja mediatutkimuksen oppiaineiden tutkimushanketta ”Turku päältä katsoen”: Taide ja julkinen tila tutkimuksen kohteena. Kirjassa Turun ja Tallinnan kulttuuripääkaupunkivuosien julkista taidetta käsitellään osana laajaa kansainvälistä julkisen taiteen kirjoa. 

... sekä TUP kirjoja

Matyska, Anna
Transnational Families in the Making – The Polish experience of living between Poland and Finland during and after the Cold War
Acta Universitatis Tamperensis : 1891
Tampere University Press 2013

Laakso Maria
Nonsensesta parodiaan, ironiasta kielipeleihin – Monitasoinen huumori ja kaksoisyleisön puhuttelu Kari Hotakaisen Lastenkirjassa, Ritvassa jaSatukirjassa
Acta Universitatis Tamperensis : 1896
Tampere University Press 2014

***
HUOMIO! Uusia arvostelukappaleita toimitetaan vain niille jotka ovat vanhat arvostelunsa kirjoittaneet. Kirjoista on kova kysyntä, jos et saa arvosteluasi kirjoitettua lähetä saamasi arvostelukappale Agricolan toimitukseen jotta sitä voitaisiin tarjota uudelleen arvosteltavaksi. Kirja-arvostelun voi julkaista lisäksi muussakin julkaisussa ja muualla julkaistun arvostelun voi julkaista myös Agricolassa.