[H-verkko] Jyväskylä, Kulttuuriympäristön tutkimuksen maisterikoulutus

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Pe Helmi 21 09:00:04 EET 2014


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------

Kulttuuriympäristön tutkimuksen maisterikoulutus

Jyväskylä, Seminaarinkatu 15
21.2.2014 – 2.4.2014
---------------------------------------------------------

Hae maisterikoulutukseen!

Kulttuuriympäristön tutkimuksen maisterikoulutus - KUOMA

Jyväskylän yliopiston Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen uudesta
maisteri-koulutuksesta KUOMAsta valmistuu filosofian maistereita, jotka
ymmärtävät käynnissä olevaa kulttuuri-ympäristöalan murrosta ja toimivat
laaja-alaisesti kulttuurin ja taiteen kentällä. Taiteiden ja kulttuurin
tutkimuksen laitoksella (Taiku) tehdään kansallisesti ja kansainvälisesti
korkeatasoista tutkimusta, jolla on myös suoraa kulttuu-rista ja
yhteiskunnallista vaikuttavuutta. KUOMAssa toimitaan aktiivisesti
mielekkäämmän ympäristön puolesta.

Kulttuuriympäristön tutkimuksen maisterikoulutuksesta valmistuvat
työllistyvät johto- ja asiantuntijatehtäviin valtion, maakuntien, kaupunkien
ja kuntien hallinnossa sekä yksityisellä sektorilla. Pääaineita on neljä:
nykykulttuurin tutkimus, museologia, taidehistoria ja taidekasvatus. Pääaineen
ja erikoisosaamisensa mukaan maisterit työllistyvät rakennustutkijoina, taide-
ja ympäristökasvattajina ja erikoistutkijoina. Yritystoiminnassa maisterit
sijoittuvat kulttuuriperintöalan digitaalisten sisältöjen ja palveluiden
tuottajiksi ja kehittäjiksi sekä kulttuuriympäristöalan tutkimus- ja
suunnittelutehtäviin. Tutkinto antaa valmiudet myös tieteellisiin
jatko-opintoihin.

KUOMAn rakenteen ja sisällön löydät täältä:
www.jyu.fi/hum/laitokset/taiku/opiskelu/kuoma 

Hakuohje: www.jyu.fi/hum/opiskelijavalinta/maisterikoulutus/

 

Hakuaika päättyy 1.4.2014

Tiedustelut: Helena Lonkila (Helena.Lonkila at jyu.fi), puhelin 040 805 4212
---------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/