[H-verkko] Arvosteltavaksi: Art Housen ja Otavan kevään 2014 kirjoja

Tapio Onnela tapio.onnela at utu.fi
Mon Helmi 10 15:48:08 EET 2014


Agricola - Suomen historiaverkko tarjoaa kirjoja arvosteltavaksi Agricolan kirja-arvostelujulkaisuun (ISSN 1796-704X)
Jos haluat saada kirjasta arvostelukappaleen, lähetä sähköpostia osoitteeseen: <agricolan.arvostelut at gmail.com>, jossa ilmoitat kirjan nimen ja kustantajan sekä postiosoitteesi (maaposti!). Tiedot toimitetaan kustantajalle, joka lähettää sinulle kirjan. Perustele lyhyesti miksi juuri sinä haluaisit arvostella kyseisen kirjan.
***
Otavan kevään 2014 kirjoja

Antero Raevuori
Hävittäkää Helsinki!
 
Kattava sotahistoriallinen poikkileikkaus Helsingin kohtalonhetkistä.
Antero Raevuori lähestyy aihetta neljältä suunnalta: mitä kokivat kaupunkilaiset viholliskoneiden täyttäessä taivaan, miten toimi ilmatorjunta, miltä neuvostolentäjistä tuntui sukeltaa keskelle kranaattihelvettiä ja millaisen paineen alla oli pääministeri Edwin Linkomiehen johtama Suomen hallitus.
Tässä kirjassa Suomen jatkosota ei ole vain sotilaiden mittelö kaukana rintamalla, vaan sota iskee olohuoneisiimme ja tutuille pääkaupungin kaduille.
***
Seppo Aalto
Krigsstaden
 
Pääkaupunkimme syntyhistoriaa ruotsinkielisenä laitoksena.
Dosentti Seppo Aalto osoittaa kirjassaan, että 1550-1630-lukujen Helsingin Vanhakaupunki ei ollut mikään kyläpahanen, vaan pieni vireä kauppakaupunki, josta muodostui Suomen tärkein sotasatama.
Krigsstaden on värikäs kertomus Helsingistä vuosikymmeniä kestäneen sodan varjossa. Kuinka sotiminen varjosti kaupunkilaisten elämää? Ketkä olivat voittajia ja ketkä häviäjiä?
 
***
Art Housen uutuuksia

Venäjä tienhaarassa
Iso kansa isojen muutosten edessä
Esa Seppänen
 
Keski-ikä on noin 60 vuotta.
Kolmannes väestöstä ei usko oman maansa onnelliseen tulevaisuuteen.
Kun Neuvostoliitto 22 vuotta sitten hajosi, Venäjällä alkoi kiihkeiden muutosten kausi. Markkinataloutta rakennettiin nopeasti, ja yhtä nopeasti markkinatalouden paine alkoi vaikuttaa myös perinteiseen venäläiseen arvomaailmaan.
Mitä kuuluu Venäjän kansalle tällä hetkellä?
Venäjä tienhaarassa tuo näyttämölle suurvaltapolitiikan sijaan tavalliset venäläiset ja heidän arkensa. Se osoittaa, miten henkiset arvot jäävät yhä useammin aineellisten jalkoihin, kuinka laajalle levinnyt korruptio vaikuttaa elämään ja kuinka yhteiskuntaluokkien väliset syvenevät kuilut kasvattavat tyytymättömyyttä, joka alkaa suurkaupungeissa purkautua mielenosoituksina.
Samalla kun kirja avaa ikkunan venäläiseen mielenmaisemaan, se tarjoaa myös ennen näkemättömän monipuolisen kuvan nyky-Venäjän ongelmista – ja mahdollisuuksista.
VTT, everstiluutnantti evp. Esa Seppänen on tietokirjailija ja yksi Suomen johtavista Venäjä-asiantuntijoista. Seppänen on työskennellyt 25 vuotta Puolustusvoimien palveluksessa ja myös presidentti Urho Kekkosen adjutanttina. Vuoden 1980 jälkeen Seppänen on muun muassa hoitanut Neuvostoliiton kauppasuhteita Wärtsilässä ja Rauma-Repolassa sekä työskennellyt Finn-Stroin Moskovan-edustuston johtajana ja itsenäisenä konsulttina. Hän on asunut Moskovassa 11 vuotta. Seppänen on julkaissut useita tietokirjoja Neuvostoliitosta, Venäjästä ja Suomen lähihistoriasta. Venäjä tienhaarassa on hänen kolmastoista teoksensa.

****
Taiteen ja kulttuurin kentät
Perusrakenteet, hallinta, lainsäädäntö ja uudet haasteet
Ilkka Heiskanen, Anita Kangas ja Ritva Mitchell (toim.)
 
Taiteen ja kulttuurin kentät on kulttuurialan lähdeteos, joka käsittelee kulttuuripolitiikkaa sekä sen synnyttämää ja siihen vaikuttavaa lainsäädäntöä.
Teoksessa kuvataan ja eritellään muun muassa julkista kulttuuripoliittista päätöksentekoa ja hallintoa sekä Euroopan unionin kulttuuripoliittisia vaikutuksia. Muita käsiteltäviä aihealueita ovat kulttuurihallinnon rakenne, kulttuurin rahoitus, tekijänoikeus, kolmas sektori, kulttuuriin osallistuminen ja monikulttuurisuus, taidekasvatus ja taidekoulutus, taiteilijan asema ja kulttuuri työllistäjänä sekä luova teollisuus.
Teos antaa kokonaiskuvan maamme kulttuurikehityksen vaiheista, nykyhetkestä ja tulevaisuudesta; valtion ja kuntien hallinnon uudistuksista; Euroopan unionin ja uusien kansainvälisten yhteistyömuotojen mahdollisuuksista; luovien alojen kehittymisestä ja Suomen monikulttuuristumisesta. Kirjan aihepiiriin liittyvä lainsäädäntö on koottu kattavaksi sähköiseksi liitteeksi kustantajan verkkosivuille.
Taiteen ja kulttuurin kentät on tarkoitettu taide- ja kulttuurihallintoa, taidelaitoksia, kuntia, yrityksiä ja yhdistyksiä palvelevaksi hakuteokseksi. Teos on hyödyllinen myös kaikille taiteen ja kulttuurin kentällä työskenteleville taiteilijoille, ohjaajille, tuottajille, tutkijoille ja opettajille. Se soveltuu myös oppikirjaksi yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen taiteen, viestinnän ja kulttuurin alan koulutusohjelmiin.
Teoksen kirjoittajat ovat kirjan teemoihin tutkimuksissaan paneutuneita asiantuntijoita.

***
 
Kansa kahtia, henki halpaa, Oikeus sisällissodan Suomessa?
Antero Jyränki
 
Kansa kahtia, henki halpaa vie lukijansa sisällissodan Suomeen. Vuoden 1918 sekasortoisissa ja dramaattisissa olosuhteissa yksilön oikeuksia loukataan syvemmin ja suurimittaisemmin kuin koskaan Suomen historiassa, ja perinteinen laillisuusajattelu murtuu. Seuraukset ovat kauaskantoiset.
Sisällissodan valkoinen voimakoneisto sivuuttaa voimassa olevat lait: vastustaja tai sellaiseksi epäilty on lupa surmata, oli tämä sotilas tai siviili. Valkoinen terrori vakiintuu systemaattiseksi, lakimiehiä istuu tutkijalautakunnissa jakamassa laittomia kuolemantuomioita eikä sotavankien mielivaltaisten surmien kieltäminen enää onnistu sodanjohdolta siinä vaiheessa, kun sitä viimein yritetään. Puhdistuksen ja rankaisun kohteena on viime kädessä koko työväenliike.
Teos piirtää sisällissodan tapahtumista pitkän, ennen näkemättömän linjan. Heti sodan jälkeen Suomeen synnytetään lujaan hallitusvaltaan tähtäävä hallitusmuoto ja siten Länsi-Euroopasta ratkaisevasti poikkeava järjestelmä, jonka jäljiltä poliittiset olot ovat normalisoituneet vasta viime vuosikymmenellä.
Professori emeritus Antero Jyränki on tehnyt pitkän uran valtiosääntöoikeuden ja oikeushistorian tutkijana Turun yliopistossa ja Suomen Akatemiassa sekä eduskunnan perustuslakivaliokunnan asiantuntijana. Vuosina 1970–1973 hän työskenteli tasavallan presidentin kansliapäällikkönä. Jyränki on kirjoittanut tutkimusten lisäksi lukuisia tietokirjoja ja tullut yhteiskunnallisessa keskustelussa tunnetuksi myös parlamentarismia puolustavista kannanotoistaan.
***
Elämää koiran kanssa
Suomalainen koiraharrastus ennen ja nyt
Kaija Unhola
 
Elämää koiran kanssa kokoaa yksiin kansiin suomalaisen koiraharrastuksen historian. Se kuvaa elävästi, miten harrastajien määrä on 1880-luvun alkuaikojen jälkeen lisääntynyt, miten kilpailut ja näyttelyt ovat tulleet yhä suositummiksi ja miten toiminta on monipuolistunut ja kansainvälistynyt.
Kirja marssittaa esiin tavallisten koiraharrastajien lisäksi myös tunnettujen koiranystävien joukon, johon kuuluvat muun muassa suomalaisen puhelintoiminnan isä Daniel Johannes Wadén, kirjailija Juhani Aho, presidentti Urho Kekkonen ja rouva Sylvi Kekkonen sekä kenraali Olli Korhonen.
Kirjasta piirtyy tarkka kuva paitsi koiraharrastuksen myös ihmisen parhaan ystävän vaiheista Suomessa.
***
Ihmisoikeuksien käsikirja
Timo Koivurova – Elina Pirjatanniemi (toim.)
 
Ihmisoikeuksien käsikirja on yleistajuinen, kattava esitys ihmisoikeuksista. Ihmisoikeuksien kehityksen, nykytilanteen ja tulevaisuudennäkymien lisäksi kirja käsittelee käytännönläheisesti ja monipuolisesti eri ihmisryhmien oikeuksia: muun muassa lasten, työntekijöiden, naisten, maahanmuuttajien, alkuperäiskansojen ja vähemmistöjen oikeuksia. Huomioon on otettu myös politiikkaan, yritystoimintaan ja ympäristönsuojeluun liittyvät ihmisoikeuskysymykset. Ihmisoikeuksien seurannan ja valvonnan kansalliset ja kansainväliset mekanismit avataan selkeästi ja ytimekkäästi.
Kirja on tarkoitettu kaikille ihmisoikeuksista kiinnostuneille ja niistä tietoa tarvitseville, muun muassa opettajille, sosiaali- ja terveydenhuollossa työskenteleville, viranomaisille, kansalaisjärjestöille ja yhteiskunnallisissa tehtävissä toimiville. Se soveltuu erinomaisesti myös näiden alojen oppikirjaksi.

***
Muistelmat vuosilta 1931–1995
Vuosien aurinkoiset varjot | Prospero
 Paavo Haavikko
 
"Teokset eivät ole tässä kirjassa tärkeintä ainesta, vaan se eletty elämä, josta ne kasvavat."
 
Paavo Haavikon omaelämäkertateokset Vuosien ­aurinkoiset varjot ja Prospero kuvaavat runoilijan, kirjailijan ja kustantajan elämää läpi vuosikymmenten. Haavikko nousee maan keskeisten vaikuttajien ja ajattelijoiden joukkoon: hänestä tulee paitsi yksi tärkeimmistä modernisteista­ myös politiikan ja talouden kysymysten tunnettu käsittelijä.
Vuosien aurinkoiset varjot piirtää kuvan Haavikon isovanhempien perheistä ja näiden yrittäjäelämästä, ­Haavikon lapsuudesta ja kouluttautumisesta kirjailijaksi. Esikoisteos Tiet etäisyyksiin ilmestyy vuonna 1951, ja kirjailija Marja-Liisa Vartion kanssa syntyy kaksi lasta.
Prospero jatkaa elämäntarinaa tilanteesta, jossa maassa tapahtuu poliittinen murros ja Otavassa alkaa suuri kriisi. Haavikosta tulee saneeraaja. Runoissa ja aforismeissa hän ottaa kantaa vasemmistoajan vaatimuksiin. Keskeisiä teoksia tuona aikana ovat Kansakunnan linja (1977), Ratsumies-oopperan libretto ja Rauta-aika-televisiosarjan käsikirjoitus. Vuodet 1984–2008 ovat itsenäisen yrittämisen aikaa Art Housessa ja ankaraa Suomen talouden kritiikkiä.
Haavikon poika, kustantaja Heikki Haavikko on kirjoittanut kirjaan jälkisanat, joissa hän kuvaa Paavo Haavikon viimeisten vuosien vaiheita ja tuotantoa.
***
Informaatio
James Gleick
 
"Gleick tekee sen, mitä vain parhaat tieteestä kirjoittavat osaavat tehdä: ottaa aiheen, josta useimmat tietävät vain hiukan, ja asettaa sen universumimme keskipisteeksi." – Time
 
Informaatio on yleistajuinen kokonaisesitys informaation ja tiedonvälityksen historiasta. Se lähtee liikkeelle afrikkalaisista ihmisen puhetta jäljittelevistä rummuista ja eri kirjoitusjärjestelmien kehittymisestä ja etenee vuosisatojen kautta nykyajan informaatiotulvaan, jota vaikkapa twiitit ja blogit ilmentävät.
Kirja käsittelee myös tiedon siirtämisen historiaa (esimerkiksi lennättimen, puhelimen, radion, television, tietokoneen ja internetin syntyä) ja informaatioteoriaa sekä esittelee laajan joukon informaation historian keskeisiä vaikuttajia.
Teoksen laaja näkökulma piirtää kokonaiskuvan siitä, kuinka tieto ja informaatio ovat muuttaneet ihmistä, hänen tietoisuuttaan ja elämäänsä ylipäänsä – siitä, kuinka kulttuuri rakentuu viime kädessä juuri eri aikakausina eri muodoissa välitetylle informaatiolle.
 
James Gleick on toimittaja ja tietokirjailija ja yksi yleistajuisen tiedekirjallisuuden kärkinimistä. Useat hänen teoksensa ovat olleet ehdolla Pulitzer-palkinnon ja National Book Awardin saajiksi, ja hänen teoksiaan on käännetty yli 20 kielelle. Gleickin aikaisemmista teoksista kaksi on käännetty suomeksi. Niistä ensimmäinen, Kaaos (Chaos: Making a New Science), on noussut tiedekirjallisuuden moderniksi klassikoksi.
 
Alkuteos: The Information: A History, A Theory, A Flood
Suomentanut: Veli-Pekka Ketola
***
Laulajan testamentti
Veikko Lavin taiteilijavuodet 1950–1996
Matti Halmeaho
 
 Veikko Lavi (1912–1996) muistetaan kansanomaisena laulajana, joka sävelsi ja sanoitti itse suurimman osan ohjelmistostaan. Laulajan testamentti kertoo Lavin noususta kansan suosikiksi ja hänen taiteilijavuosistaan.
Veikko Lavi pääsi vuonna 1950 vihdoin levyttämään, ja hän nousi pian radion ja iltamatalojen kysytyksi viihdyttäjäksi. Lyhyeksi jääneen ensimmäisen menestyskautensa jälkeen. Lavi lopetti esiintymiset yli kymmeneksi vuodeksi. Tänä aikana hän toimi muun muassa tehtaan sosiaalipäällikkönä, uittotyöläisenä ja kanalanhoitajana.
Lavi palasi 1960-luvun lopulla estradeille ja levyttämään, ja hänen laulunsa ja niiden teemat syvenivät. Lavista tuli laulava sosiaalipoliitikko.
Kirja perustuu Lavin, hänen lähipiirinsä ja satojen muiden hänet tunteiden haastatteluihin sekä laajaan dokumenttiaineistoon. Lavin elämästä kirjoitetaan nyt ensi kertaa näin mittavan aineiston pohjalta.
Matti Halmeaho tunsi Veikko Lavin läheisesti. Hän löysi Lavin musiikin 1960-luvulla, kävi keikoilla, soitti Lavi-kasetit puhki ja ryhtyi tutkimaan Lavin elämää yli 20 vuotta sitten. Hän on jäänyt eläkkeelle Stakesin tutkijan työstä vuonna 2010. Halmeaho on aikaisemmin kirjoittanut Veikko Lavin nuoruusvuosista kirjan Kun suksi ei luista (Art House 2012).
***
Tohtoritakuu
Kirjoittamisen opas jatko-opiskelijalle ja tutkijalle
Carol Kiriakos – Kimmo Svinhufvud
 
Tohtoritakuu on akateemisen kirjoittajan paras ystävä. Se on jatko-opiskelijoille ja tutkijoille tarkoitettu opaskirja, joka antaa tukea omaan kirjoittamiseen ja tarjoaa työkaluja, joiden avulla väitöskirja ja tutkimusartikkelit todella valmistuvat.
Tohtoritakuu esittelee käytännöllisiä välineitä keskittymiseen ja ajanhallintaan, ja se sisältää selkeitä ohjeita, joiden avulla terävöittää tutkijalle tärkeitä tekstejä, kuten tutkimussuunnitelmaa, rahoitushakemusta ja tieteellistä artikkelia. Lisäksi se kertoo, miten kirjoittaa tieteellisesti vakuuttavaa tekstiä persoonallisesti ja elävästi.
Kirja perustuu nykyaikaiseen kirjoittamisen pedagogiikkaan ja vankkaan tutkimustietoon. Se soveltuu jatko-opintojen kaikkiin vaiheisiin ja väitöksen jälkeiseen työhön.
VTT Carol Kiriakos työskentelee tutkijana Aalto-yliopistossa, jossa hän pitää kirjoittamisen valmennusryhmiä ja koulutuksia. FM Kimmo Svinhufvud on äidinkielen yliopisto-opettaja Helsingin yliopistossa. Hän on julkaissut aikaisemmin teokset Kokonaisvaltainen kirjoittaminen (2007) ja Gradutakuu (2009).
***
 
 ***
HUOMIO! Uusia arvostelukappaleita toimitetaan vain niille jotka ovat vanhat arvostelunsa kirjoittaneet. Kirjoista on kova kysyntä, jos et saa arvosteluasi kirjoitettua lähetä saamasi arvostelukappale Agricolan toimitukseen jotta sitä voitaisiin tarjota uudelleen arvosteltavaksi. Kirja-arvostelun voi julkaista lisäksi muussakin julkaisussa ja muualla julkaistun arvostelun voi julkaista myös Agricolassa.
 
Liitä valmis arvostelusi suoraan sitä varten tehtyyn lomakkeeseen Agricolan sivulle: http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/ josta se lähetetään ensin Agricolan toimittajalle, joka tarkistaa ja julkaisee arvostelun. Arvostelu lähtee sen jälkeen H-verkko ja Kultut- listan tilaajille sähköpostina. Arvostelu tallentuu "Agricolan kirja- arvostelut" julkaisun sivulle: http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja- arvostelut/.