[H-verkko] Työtä: Intendentti Kansallismuseoon, Projektipäällikkö Museoviraston Kiekuun

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Mon Helmi 10 13:40:23 EET 2014


Agricolan työpaikkailmoituksiin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Intendentti Kansallismuseoon, Projektipäällikkö Museoviraston Kiekuun
---------------------------------------------------------
Avoimia työpaikkoja Museovirastossa

Suomen kansallismuseo hakee
INTENDENTTIÄ

Suomen kansallismuseo on valtakunnallinen kulttuurihistoriallinen museo, joka
ylläpitää museotoimintaa Kansallismuseossa ja muissa museokohteissa.
Haettavana oleva Kansallismuseo-kohteesta vastaavan intendentin virka on
perustettu Suomen kansallismuseon 1.1.2014 voimaan tulleeseen uuteen
organisaatioon, ja työnkuvaan kuuluu uuden yksikön toiminnan organisointi.
Tehtävän määräaikana keskiössä ovat Kansallismuseon toimintaan ja
tiloihin liittyvät kehittämishankkeet, joissa intendentti toimii tiiviissä
yhteistyössä Suomen kansallismuseon ja Museoviraston muiden yksiköiden
kanssa.

Virka on sijoitettu Museovirastossa Suomen kansallismuseon
Museopalvelut-osastoon. Virkaan haetaan sijaista määräajaksi, ajalle 1.3.2014
- 30.9.2018. Tehtävässä on 6 kuukauden koeaika.

Hakuaika päättyy: 21.2.2014 klo 16.00

Määräaikaisuuden peruste: viransijaisuus

Työpaikan katuosoite: Mannerheimintie 34, Helsinki

Viran/tehtävän kuvaus:
Intendentti vastaa Kansallismuseon yleisöpalvelusta ja avoinnapidosta sekä
palveluprosessien ja palvelun laadun kehittämisestä. Yhteistyössä muiden
yksiköiden kanssa intendentti vastaa museorakennuksen toiminnallisesta ja
visuaalisesta kokonaiskehittämisestä huomioiden myös pihapiirin ja sen
rakennukset. Intendentti toimii avoinnapitohenkilökunnan esimiehenä.
Intendentti osallistuu Kansallismuseon ohjelmatarjonnan suunnitteluun sekä
Kansallismuseon profiilin ja tunnettuuden pitkäjänteiseen kehittämiseen osana
Suomen kansallismuseon kokonaisuutta.

Hakijalta odotamme:
Tehtävään ei ole säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia. Parhaat edellytykset
tehtävän hoitamiselle antaa soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Tehtävän
menestyksellinen hoitaminen edellyttää kokemusta esimiestyöstä ja
museotoiminnasta sekä aktiivista kehittämisotetta museon yleisöpalvelun
organisointiin ja johtamiseen. Lisäksi edellytetään erinomaisia yhteistyö-
ja vuorovaikutustaitoja, esiintymistaitoa sekä asiakaslähtöistä asennetta.

Kielitaito: Hakijalta edellytetään erinomaista suomen kielen taitoa, hyvää
englannin kielen taitoa ja tyydyttävää ruotsin kielen taitoa. Muu kielitaito
katsotaan eduksi.
Tehtävän palkkaus: Viran tehtäväkohtainen palkka määräytyy Museoviraston
palkkausjärjestelmän mukaan. Viran tehtäväkohtainen palkka on
vaativuusryhmä 9 mukainen (3076,34 euroa kuukaudessa).  Lisäksi maksetaan
henkilökohtaiseen kokemukseen ja suoriutumiseen perustuvaan palkanosaa.
Kokonaispalkka määräytyy valittavan henkilön osaamisen ja kokemuksen
mukaisesti.

Työaika: Virastotyöaika 36 tuntia 15 minuuttia viikossa. Virastossa on
käytössä etätyömahdollisuus, joustavat työaikaliukumat,
saldovapaa-järjestelmä ja työaikapankki-järjestelmä.

Lisätietoja tehtävästä antaa museopalvelujohtaja Elina Anttila, puh. 040 128
6131, elina.anttila at nba.fi

Hakemukset pyydetään toimittamaan 21.2.2014 klo 16.00 mennessä ensisijaisesti
valtion työhakusivuston www.valtiolle.fi kautta. Työavain ohjaa ilmoitukseen.
Tehtävän työavain on 600-19-14. Tarvittaessa hakemukset voi myös toimittaa
Museoviraston kirjaamoon osoitteella PL 913, 00101 Helsinki,
museovirasto.kirjaamo at nba.fi. Käyntiosoite on Sturenkatu 2a. Hakemuksia ei
palauteta. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita tehtävän
työavain 600-19-14.


*******************
Museovirasto hakee
PROJEKTIPÄÄLLIKKÖÄ

Tehtävä on määräaikainen 1.3.2014 - 30.6.2015, tehtävässä on 4 kuukauden
koeaika. Virka täytetään sopimuksen mukaan, mahdollisimman pian hakuajan
päätyttyä. Virkasuhde on viraston yhteinen ja se on sijoitettu laki ja
henkilöstöyksikköön.

Hakuaika päättyy: 21.2.2014 klo 16.00

Työpaikan katuosoite: Museovirasto, Sturenkatu 2a, Helsinki

Viran/tehtävän kuvaus:
Valtionhallinnossa on käynnissä valtion talous- ja henkilöstöhallinnon
tietojärjestelmän kokonaisuudistus Kieku-hanke, jossa valtion virastot ja
laitokset ottavat asteittain käyttöön yhteisen henkilöstö- ja
taloushallinnon tietojärjestelmäkokonaisuuden ja siihen liittyvät uudet
toimintatavat. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla
Kieku-järjestelmän käyttöönotto toteutetaan huhtikuussa 2015.

Projektipäällikön tehtävänä on Museoviraston Kieku-projektin johtaminen
sekä käyttöönoton suunnittelu ja toimeenpano yhdessä viraston
henkilöstö-, talous- ja tietohallintoyksiköiden sekä Valtiokonttorin ja
palvelukeskuksen (Palkeet) kanssa. Projektipäällikkö osallistuu myös
toiminnallisiin määrityksiin sekä koulutusten suunnitteluun, koordinointiin
ja toteutukseen ja vastaa hankkeen viestinnästä.

Hakijalta odotamme:
Tehtävään ei ole säädetty erityisiä kelpoisuusvaatimuksia. Tehtävän
menestyksellistä hoitamista edesauttavat vahva kokemus projektien, erityisesti
vastaavien toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönottoprojektien johtamisesta
ja toteutuksesta sekä valtionhallinnon ja/tai valtion henkilöstö- ja
taloushallintoasioiden ja prosessien tuntemus. SAP:n tai muun vastaavan
toiminnanohjausjärjestelmän tuntemus luetaan eduksi. Tehtävässä
onnistumista edesauttavat hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot,
esiintymistaito sekä projektinhallintakyky ja projektin johtamistaito.

Kielitaito: Hakijalta edellytetään erinomaista suomen kielen taitoa ja
tyydyttävää ruotsin kielen taitoa.

Tehtävän palkkaus: Virkasuhteen tehtäväkohtainen palkanosa on 3076,34
euroa/kk (vaativuusryhmä 9). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen
työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa palkanosasta. Kokonaispalkka määräytyy
henkilön osaamisen ja kokemuksen mukaisesti.

Työaika: virastotyöaika 36 tuntia 15 minuuttia viikossa. Virastossa on
käytössä joustavat työaikaliukumat, saldovapaajärjestelmä sekä
työaikapankkijärjestelmä.

Lisätietoja antaa laki- ja henkilöstöasiainjohtaja Carolina Ansinn, puh. 040
128 6031

Hakemukset pyydetään toimittamaan 21.2.2014 klo 16.00 mennessä ensisijaisesti
valtion työhakusivuston www.valtiolle.fi kautta. Työavain ohjaa ilmoitukseen.
Tehtävän työavain on 600-15-14. Tarvittaessa hakemukset voi myös toimittaa
Museoviraston kirjaamoon osoitteella PL 913, 00101 Helsinki, käyntiosoite on
Sturenkatu 2a. Hakemuksia ei palauteta. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa
tulee mainita tehtävän työavain 600-15-14.

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Agricola <agricola at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 22.2.2014