[H-verkko] CFP: THPTS:n kesäseminaari: Työläisperhe ennen ja nyt

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ti Helmi 11 10:53:26 EET 2014


Agricolan artikkelipyyntöihin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
THPTS:n kesäseminaari: Työläisperhe ennen ja nyt
---------------------------------------------------------
Työläisperhe ennen ja nyt

Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran kesäseminaari

25.–26.8.2014 Työväenmuseo Werstaalla Tampereella.

Kolmekymmentävuotias Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura (THPTS)
kutsuu juhlavuoden kesäseminaariinsa esitelmiä, jotka käsittelevät
työläisperhettä.

Perhe on eräs yhteiskuntamme perusyksiköistä, jonka pohjalta monet asiat
rakentuvat ja järjestyvät. Perheessä risteävät yhteiskunnan eri kentät ja
tasot: sen ympärillä puhutaan esimerkiksi työstä, taloudesta, moraalista,
uskonnosta, lainsäädännöstä, väestörakenteesta, oikeuksista ja
velvollisuuksista, mutta yhtä hyvin sukupuolesta, lapsista, kodeista, tunteista
ja ihanteista. Perheellä tehdään myös politiikkaa.

Työläisperhettä on määritelty eri tavoin työväenluokan ja keski- ja
yläluokan silmissä ja siihen on kohdistettu monenlaisia tuki- ja
kontrollitoimia. Työväenliikkeelle työläisperhe on ollut sekä resurssi
että politiikanteon kohde. Perheissä eletty sosiaalinen todellisuus rakentui
perheeseen kohdistuvien diskurssien ja arkisten elämänkäytäntöjen ja
-strategioiden kohtaamispaikkana. Tänäkin päivänä perhe ja koti
kiinnittyvät monin tavoin työhön, työelämään ja työssäkäyntiin.

Kutsumme eri tieteenalojen tutkijoita osallistumaan työläisperheistä
käytävään keskusteluun esitelmillä, joissa käsitellään
työläisperhettä eri näkökulmista. Ajallisesti seminaarin teema kulkee
1800-luvun jälkipuoliskolta 2000-luvulle. Toivomme esitelmäehdotuksia niin
historia-, yhteiskunta- kuin kulttuuritieteidenkin aloilta. Seminaarissa on
mahdollisuus myös hankkeiden ja valmiiden pro gradu -töiden esittelyihin,
joista pyydämme myös lähettämään abstraktin.

Esitelmäehdotukset voivat käsitellä esimerkiksi seuraavia teemoja:

- Perheen käsittäminen, normit, arvot ja ihanteet eri aikoina: mikä on
perheen paikka yhteiskunnassa. Millaisia ovat perheen sisäiset sukupuoli- ja
muut roolit? Entä lapsen paikka työläisperheessä?

- Elämänkäytännöt ja sosiaalinen todellisuus: miten perhe ja työ on
yhdistetty eri aikoina? Mitä yksinhuoltajuus on tarkoittanut ennen ja mitä se
merkitsee nykyään? Miten muita ydinperheestä poikkeavia perhejärjestelyjä
on sovitettu arkeen?

- Työ ja talous: Miten työelämän, talouden ja väestörakenteen muutokset
ovat vaikuttaneet perheiden tai yksittäisten perheenjäsenten strategioihin?

- Työläisperheeseen kohdistuvat tieteelliset ja kasvatukselliset diskurssit:
Miten työläisperhettä on tutkittu eri tieteenaloilla eri aikoina? Millaisia
erityispiirteitä suomalaisessa (työläis)perheen  
tutkimuksessa on verrattuna kansainvälisiin tutkimuksiin?

- Fiktio ja taide: Miten työläisperhe on esitetty kirjallisuudessa, elokuvassa
ja kuvataiteessa eri aikoina?

- Työväenliike ja politiikka: Millainen suhde työväenliikkeellä
ja työläisperheellä on ollut ennen ja nyt? Millainen on
ollut työläisperheen ja valtion/hyvinvointivaltion suhde? 

Esitelmien pituus on 20 minuuttia + 10 minuutin keskustelu. Esiintyjille
korvataan matkakulut. Lähetä noin 400 sanan abstraktisi 31.3.2014 mennessä
Kirsi-Maria Hytöselle (kirsi-m.hytonen[a]jyu.fi) ja Tuomas Laine-Frigrenille
(tuomas.laine-frigren[a]jyu.fi). Valinnasta tiedotetaan huhtikuun 2014 aikana.
Valituista kesäseminaarin esitelmistä toimitetaan artikkelikokoelma, joka
ilmestyy vuonna 2015.

Lisätietoja Kirsi-Maria Hytönen (kirsi-m.hytonen[a]jyu.fi) sekä THTPS:n
puheenjohtaja Jarmo Peltola (jarmo.peltola[a]uta.fi).

 

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Kirsi-Maria Hytönen <kirsi-m.hytonen at jyu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 1.4.2014
Lisätietoja WWW-osoitteesta: http://www.thpts.fi/