[H-verkko] CFP: Kaupunkitutkimuksen päivät 2014

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ke Helmi 5 12:25:43 EET 2014


Agricolan artikkelipyyntöihin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Kaupunkitutkimuksen päivät 2014
---------------------------------------------------------
Kaupunkitutkimuksen päivät järjestetään kahdennentoista kerran
Helsingissä Tieteiden Talolla 5.-6.5.2014. Päivien teemana on tällä
kertaa kehollisuus, jota lähestytään ohjelmassa monipuolisesti
arkielämän käytäntöjen ja kokemusten, kaupunkisuunnittelun,
arkkitehtuurin ja rakentamisen, kaupunkiosallistumisen ja -politiikan,
historian ja yhteiskunnallisen muutoksen, identiteetin, kaupunkikuvan ja 
urbaanin maiseman, sukupuolen ja seksuaalisuuden, etnisyyden ja
monikulttuurisuuden, ja muista soveltuvista näkökulmista.
Kansainvälisiksi kutsuvieraspuhujiksi saapuvat ihmismaantieteen
professori Steve Pile (Open University) sekä kulttuurintutkija Tim
Edensor (Manchester Metropolitan University). Heidän lisäkseen päivillä
luennoivat runoilija Kristiina Wallin ja Vuoden Kaupunkikirjoitus
-palkinnon saaja (julkistetaan päivillä). Alustavaan ohjelmaan voi
tutustua osoitteessa http://www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/.

Tutkijat ovat tervetulleita esittelemään työtään monitieteisiin
työryhmiin, joihin toivomme myös käytännön ja tutkimuksen sekä tieteen
ja taiteen rajapintaa tunnustelevia esityksiä. Päivillä kokoontuu
kymmeneen temaattista työryhmää, joiden lisäksi tarjolla on mahdollisuus
posterinäyttelyyn osallistumiseen. Esitelmäehdotukset pyydetään
toimittamaan työryhmien puheenjohtajille 15.3.2014 mennessä (tarkemmat
ohjeet: http://www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/tyoryhmat-2/).
Työryhmien teemoja ovat:

1. Vuorovaikutus, kehot ja kaupunkirytmit
2. Kaupunki kehona – ihmiskehon ja rakennetun ympäristön suhde
kaupunkisuunnittelussa
3. Epäkonventionaalista liikettä tilassa: Kaupunkitilan antagonistiset
haltuunotot
4. Arkinen vastarinta: keho, tila ja poliittinen toimijuus
5. Digitalisoituvan kaupungin rihmastomainen kehollisuus
6. Eläinten läsnäolo kaupunkitilassa
7. Kehollisuus ja luontosuhde kaupunkiympäristössä
8. Queer Bodies in Queer Cities
9. Kehollinen kaupunki taiteen ja tieteen dialogina
10. Kaupunkitutkimuksen graduryhmä

Päivien järjestelyistä vastaavat yhteistyössä Alue- ja 
ympäristötutkimuksen seura (AYS), Suomen kaupunkitutkimuksen seura
(SKTS) ja Yhdyskuntasuunnittelun seura (YSS). Toivotamme lämpimästi
tervetulleeksi kaikki kaupunkitutkimuksesta kiinnostuneet!

Tieteellisen toimikunnan puolesta,
Kirsi Pauliina Kallio (AYS pj.)

Yhteydenotot: kaupunkitutkimuksenpaivat at gmail.com

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Mari Tanninen <mttann at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 16.3.2014
Lisätietoja WWW-osoitteesta: http://www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/