[H-verkko] CFP: Työryhmä: "Eläinten läsnäolo kaupunkitilassa". Kaupunkitutkimuksen päivät 2014, Helsinki 5.-6.5.2014.

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ke Helmi 5 12:25:58 EET 2014


Agricolan artikkelipyyntöihin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Työryhmä: "Eläinten läsnäolo kaupunkitilassa". Kaupunkitutkimuksen päivät
2014, Helsinki 5.-6.5.2014.
---------------------------------------------------------
Esitelmäkutsu työryhmään "Eläinten läsnäolo kaupunkitilassa".
Kaupunkitutkimuksen päivät 2014, Helsinki 5.-6.5.2014
Kuten eläinmaantieteilijät Jennifer Wolch, Kathleen West ja Thomas Gaines
(1995) toteavat, kaupunki on ihmistä varten ja ihmiselle luotu tila. Kaupungit
koetaan usein erämaan vastakohdaksi samaan tapaan kuin kulttuuri ymmärretään
luonnon vastakohdaksi. Tästä syystä villieläimiksi luokitellut eläimet
mielletään kaupunkitilassa poissaoleviksi. Eläinten osalta kaupunkitila
yhdistetään lähinnä vain lemmikkieläimiin.  Wolch, West ja Gaines 
kuitenkin muistuttavat, etteivät ainoastaan ihmiset asuta kaupunkeja, vaan
myös monet villieläimiksi luokitellut eläimet voivat elää pysyvästi
kaupungeissa. Kaupunki voidaan ymmärtää myös villieläinten paikaksi ihmisen
luonnosta eristämän tilan sijaan. Työryhmä keskittyy toislajisten eläinten
toivottuun ja ei-toivottuun keholliseen läsnäoloon kaupunkitilassa. Eläimen
kehollisuus ilmenee läsnäolossa, erilaisten tilojen haltuunotossa ja
muokkaamisessa.

Toivomme esityksiä eri tieteenaloja edustavilta tutkijoilta. Esitelmät voivat
käsitellä kaupungeissa vierailevia tai pysyvästi asuvia toislajisia eläimiä
ja pohtia, millaisia elettyjä tiloja kaupungit voivat olla eläimille. Mitkä
eläinyksilöt tai lajit ovat ottaneet kaupunkitilan haltuunsa ja tehneet siitä
oman paikkansa ihmisen avulla tai itsenäisesti? Paperit voivat käsitellä
myös sitä, millä tavoin eläinten voi ajatella osallistuvan kaupungin
tekemiseen sen asukkaina tai siellä vieraillessaan.  Millä tavoin toislajiset
eläimet muokkaavat kaupunkitilaa omakseen?  Puhujat voivat lähestyä
ei-inhimillistä kehollisuutta myös ihmisen näkökulmasta. Esitelmissä
voidaan esimerkiksi tarkastella ihmisten ja eläinten kohtaamisia sekä tunteita
ja reaktioita, joita eläinten läsnäolo kaupunkitilassa ihmisissä
herättää. Millaisena merkkinä ihmiset pitävät eläinten kehollista
läsnäoloa kaupungeissa eli kuinka ihmiset lukevat eläinten kehoja? Millainen
läsnäolo on ihmisten mielestä liiallista ja ei-toivottua; tuleeko eläin
liian lähelle vai onko niiden määrä liiallinen? Ei-toivottu läsnäolo voi
vahvistaa ihmisten näkemystä kaupungista yksinomaan ihmisen elintilana, kun
taas toivottavat ja mieluisat kohtaamiset eläinten kanssa jaetussa
kaupunkitilassa voivat vahvistaa tunnetta kanssa-asumisesta ja kaupungista
yhteisenä elinalueena.

 

 

Puheenjohtajat:

 

Outi Ratamäki, Itä-Suomen yliopisto ja Suomen ympäristökeskus

Heta Lähdesmäki, Turun yliopisto 

 

Lähetä esitelmäehdotuksesi (150-200 sanan abstrakti) työryhmän
puheenjohtajille Outi Ratamäelle ja Heta Lähdesmäelle 15.3.2014 mennessä
osoitteisiin outi.ratamaki[at]ymparisto.fi ja hailah[at]utu.fi.
Päivien virallinen esitelmäkutsu:

Kaupunkitutkimuksen päivät 2014

Kaupunkitutkimuksen päivät järjestetään kahdennentoista kerran Helsingissä
Tieteiden Talolla 5.-6.5.2014. Päivien teemana on tällä kertaa kehollisuus,
jota lähestytään ohjelmassa monipuolisesti arkielämän käytäntöjen ja
kokemusten, kaupunkisuunnittelun, arkkitehtuurin ja rakentamisen,
kaupunkiosallistumisen ja -politiikan, historian ja yhteiskunnallisen muutoksen,
identiteetin, kaupunkikuvan ja urbaanin maiseman, sukupuolen ja seksuaalisuuden,
etnisyyden ja monikulttuurisuuden, ja muista soveltuvista näkökulmista.
Kansainvälisiksi kutsuvieraspuhujiksi saapuvat ihmismaantieteen professori
Steve Pile (Open University) sekä kulttuurintutkija Tim Edensor (Manchester
Metropolitan University). Heidän lisäkseen päivillä luennoivat runoilija
Kristiina Wallin ja Vuoden Kaupunkikirjoitus
-palkinnon saaja (julkistetaan päivillä). Alustavaan ohjelmaan voi tutustua
osoitteessa kaupunkitutkimuksenpaivat.net.

Tutkijat ovat tervetulleita esittelemään työtään monitieteisiin
työryhmiin, joihin toivomme myös käytännön ja tutkimuksen sekä tieteen ja
taiteen rajapintaa tunnustelevia esityksiä. Päivillä kokoontuu kymmeneen
temaattista työryhmää, joiden lisäksi tarjolla on mahdollisuus
posterinäyttelyyn osallistumiseen. Esitelmäehdotukset pyydetään toimittamaan
työryhmien puheenjohtajille 15.3.2014 mennessä (tarkemmat ohjeet:
http://www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/tyoryhmat-2/).

Työryhmien teemoja ovat:

1. Vuorovaikutus, kehot ja kaupunkirytmit
2. Kaupunki kehona – ihmiskehon ja rakennetun ympäristön suhde
kaupunkisuunnittelussa
3. Epäkonventionaalista liikettä tilassa: Kaupunkitilan antagonistiset
haltuunotot
4. Arkinen vastarinta: keho, tila ja poliittinen toimijuus
5. Digitalisoituvan kaupungin rihmastomainen kehollisuus
6. Eläinten läsnäolo kaupunkitilassa
7. Kehollisuus ja luontosuhde kaupunkiympäristössä
8. Queer Bodies in Queer Cities
9. Kehollinen kaupunki taiteen ja tieteen dialogina
10. Kaupunkitutkimuksen graduryhmä

Päivien järjestelyistä vastaavat yhteistyössä Alue- ja
ympäristötutkimuksen seura (AYS), Suomen kaupunkitutkimuksen seura (SKTS) ja
Yhdyskuntasuunnittelun seura (YSS). Toivotamme lämpimästi tervetulleeksi
kaikki  kaupunkitutkimuksesta kiinnostuneet!

Tieteellisen toimikunnan puolesta,
Kirsi Pauliina Kallio (AYS pj.)

Yhteydenotot: kaupunkitutkimuksenpaivat at gmail.com
 

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Heta Lähdesmäki <hailah at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 16.3.2014
Lisätietoja WWW-osoitteesta: http://www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/