[H-verkko] Helsinki, Väitös: Virtues of Man, Woman - or Human Being?

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Mon Elo 18 09:25:30 EEST 2014


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------

Väitös: Virtues of Man, Woman - or Human Being?

Helsinki, Unioninkatu 34
10.9.2014 klo 12:15
---------------------------------------------------------

FL Liisa Tuomela väittelee 10.9.2014 kello 12.15 Helsingin yliopiston
humanistisessa tiedekunnassa aiheesta "Virtues of Man, Woman - or Human Being? -
An Intellectual Historical Study on the Views of the Later Stoics Seneca the
Younger, Musonius Rufus, Epictetus, Hierocles and Marcus Aurelius on the
Sameness of the Virtues of Man and Woman" (Naisten, miesten - vai ihmisten
hyveitä? Aatehistoriallinen tutkimus myöhäisstoalaisten Seneca nuoremman,
Musonius Rufuksen , Epiktetoksen, Hierokleen ja Marcus Aureliuksen
näkemyksistä naisten ja miesten hyveitten samuudesta ). Väitöstilaisuus
järjestetään osoitteessa Päärakennus, Auditorium XII, Unioninkatu 34.

Vastaväittäjänä on dosentti Marja-Leena Hänninen, Tampereen yliopisto, ja
kustoksena on professori Olli Salomies.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis
-palvelussa.


---------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/