[H-verkko] CFP: CPF: Emerging ideas in masculinity research, Reykjavik 4.-6.6.2014 (Muistutus)

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ti Marras 22 16:55:59 EEST 2013


Agricolan artikkelipyyntöihin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
CPF: Emerging ideas in masculinity research, Reykjavik 4.-6.6.2014 (Muistutus)
---------------------------------------------------------
Emerging ideas in masculinity research
- Masculinity studies in the North
 
Second call for papers and suggestions for workshop themes.
- Deadline November, 15th. 2013
 
The next Nordic conference on research on men and masculinities will be held
4th.-6th. June 2014, at the University of Iceland, Reykjavík.
 
Keynote speakers include Raewyn Connell and Michael Kimmel.
 
Suggested workshops are: Economy/financial crisis, the affective turn and
masculinity studies, relations between queer theory and masculinity studies,
global masculinities, family work balance, antifeminism and xenophobia, men and
feminism „up North“, confronting sexual violence, theory and practice in
working with men, masculinity and media, fatherhood and parental leave,
trafficking in the North, men and health, indigenous masculinities in North
America, Masculinity and UNSCR 1325, doing food and doing masculinity and
Women‘s views on masculinity.
 
The conference is organized by the Nordic Association for Research on Men and
Masculinities (NFMM), as part of the Icelandic Presidency of the Nordic Council
of Ministers in 2014, in cooperation with the Ministry of Welfare, Centre for
Gender Equality in Iceland and committee on gender equality at the University of
Iceland.
 
Please upload you abstracts
here: http://nfmm2014.yourhost.is/call-for-papers/8-nfmm2014/6-abstract-form
Send suggested workshops and general enquiries to yourhost at yourhost.is
 
Swedish:
 
Framväxande idéer i maskulinitetsforskning
- Maskulinitetsstudier i Norden
 
Andra kallelsen för papper och teman för arbetsgrupper (Workshops)
- Deadline 15 november 2013
 
Nästa nordiska konferens om män och maskuliniteter äger rum vid Islands
Universitet i Reykjavík mellan 4 och 6 juni 2014.
 
Bland keynote föreläsare är Raewyn Connell och Michael Kimmel.
 
Redan föreslagna arbetsgrupper inkluderar: Den ekonomiska/finansiella krisen;
den affektiva vändningen och maskulinitetsstudier; relationen mellan queerteori
och maskulinitetsforskning; globala maskuliniteter; balansen familj arbete;
anti-feminism och xenofobi; män och feminism „uppe i Norden“; att
konfrontera sexuellt våld; teori och praxis i arbete med män; maskulinitet och
massmedia; faderskap och föräldraledighet; människohandel i Norden; män och
hälsa; maskulinitet bland ursprungsbefolkningen i Nord-Amerika; maskulinitet
och UNSCR 1325; att göra mat och göra maskulinitet; kvinnors åsikter om
maskulinitet.

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Ilana Aalto <ilana.aalto at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 15.11.2013