[H-verkko] Apurahailmoitus/tutkimuspyyntö: Wihurin stipendi Suomen Rooman-instituutissa haettavana

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
To Nov 14 10:28:57 EET 2013


Agricolan tutkimuspyyntö- ja apurahatietokantaan on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Wihurin stipendi Suomen Rooman-instituutissa haettavana
---------------------------------------------------------
WIHURIN STIPENDI SUOMEN ROOMAN-INSTITUUTISSA HAETTAVANA

Säätiö Institutum Romanum Finlandiae julistaa haettavaksi Wihurin stipendin
ajalle 1.8.2014-31.7.2015. Stipendin suuruus on 21 000 euroa. Se myönnetään
väitöskirjan tekijälle, joka tekee Suomen Rooman-instituutissa Villa Lantessa
vuoden ajan tutkimustyötä jollakin instituutin pääasiallisella
tutkimusalalla. Näihin kuuluvat erityisesti arkeologia, historia, klassillinen
filologia, italian kielen ja kulttuurin tutkimus sekä taiteiden tutkimus.
Apuraha voidaan jakaa myös useamman hakijan kesken.

Hakemukseen liitetään tutkimussuunnitelma ja curriculum vitae, johon sisältyy
tiivistelmä opintosuorituksista ja tieteellisestä toiminnasta.
Tutkimus-suunnitelmasta on käytävä ilmi tutkimushankkeen vaihe, kokonaiskesto
ja se, miten hanke kokonaisuudessaan on tarkoitus rahoittaa.

Hakemus toimitetaan sähköpostitse (mieluiten yhtenäisenä pdf:nä) säätiön
apulaisasiamiehelle Johanna Rassille 25. marraskuuta 2013 mennessä osoitteella
rassi at irfrome.org. Mahdolliset suositukset suosittelija voi toimittaa
asiamiehelle myös suoraan, mieluiten sähköpostitse.

Lisätietoja Suomen Rooman-instituutista www.irfrome.org.

Apurahansaajien sosiaaliturvaa koskeva uusi lainsäädäntö astui voimaan
1.1.2009 (MYEL 141 b §). Vähintään neljän kuukauden yhtäjaksoiseen
tieteellisen tutkimuksen tekemiseen myönnettävästä apurahasta tulee
apurahansaajan maksaa lakisääteiset vakuutusmaksut myös ulkomailla tehdyn
tutkimuksen osalta. Lisätietoja www.mela.fi.

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Agricola <agricola at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 26.11.2013
Lisätietoja WWW-osoitteesta: http://www.irfrome.org