[H-verkko] Turku, Historianopettajien ja yliopistojen välinen yhteistyö

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
To Nov 14 08:44:48 EET 2013


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------

Historianopettajien ja yliopistojen välinen yhteistyö

Turku, Tehtaankatu 2
30.11.2013 klo 12:00
---------------------------------------------------------

Historianopetus on tulevina vuosina mielenkiintoisten haasteiden edessä.
Parhaillaan keskustellaan lukio-opetuksen tulevista
opetussuunnitelmamuutoksista, kurssitarjonnasta sekä
ylioppilaskirjoitusten uudistamisesta, millä on vaikutuksia historian
oppiaineeseen myös korkeakouluissa. Keskustelu ja tiivis yhteistyö
historianopettajien ja tutkijoiden välillä on näiden muutosten keskellä
erittäin tarpeellista.

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry järjestää yhdessä
Åbo Akademien kanssa yhteistyöseminaarin lauantaina 30.11.2013 Åbo
Akademiessa, Turussa. Seminaarissa keskustellaan historian oppiaineesta,
historianopetuksesta ja –tutkimuksesta lukioiden ja korkeakoulujen
näkökulmista. Tavoitteena on rakentava dialogi tulevista haasteista sekä
loogisesta opintopolusta lukioista yliopistoihin.
Olette lämpimästi tervetulleita seminaariin aloittamaan lukioiden ja
korkeakoulujen välisen tiiviimmän yhteistyön ja keskustelemaan
ajankohtaisista kysymyksistä. Kaikki matka- ja ruokailukustannukset korvataan.

Seminaarikieli on suomi ja ruotsi

Mahdolliset tiedustelut ja ilmoittautuminen seminaariin Markus Ahlforsille
osoitteeseen markus.ahlfors at edu.grankulla.fi
Ilmoittautumiset ystävällisesti 16.11.2013 mennessä.

Osallistujamäärä on rajoitettu, mutta jos seminaari tulee täyteen meillä on
toivomus järjestää  vastaavia symposiumia myös tulevaisuudessa

 

Ohjelma:

12.00–13.00 Lounas Åbo Akademin tiloissa

13.00 – 14.30 Tervetuloa. Professori Nils Erik Villstrand (Åbo Akademi),
Markus Ahlfors (Gymnasiet Grankulla samskola, HYOL)

45min, Jari Aalto (Kallion lukio, puheenjohtaja HYOL): Lukion historianopetuksen
painopisteet ja tulevaisuuden haasteet

Ajankohtaista kursseista, tuntijaosta ja opetussuunnitelmasta
Historianopetuksen painopisteet ja opetuksen tavoitteet
Koulun arki ja opiskelijat
Historian ylioppilaskoe tänään ja tulevaisuudessa

45 min, Ann-Catrin Östman (FD, Akademilektor Åbo Akademi)Ajatuksia historian
oppiaineesta korkeakouluissa

Ajankohtaiset painopisteet ja tutkimusprojektit
Kandidaatin ja maisterintutkintojen tavoitteet
Yliopisto-opiskelijat ja heidän valmiutensa opiskella korkeakouluissa

14.30 – 14.45 Kahvitauko

14.45 – 15.45 Työpaja 1
Teemat: Siirtymä toiselta asteelta korkeakouluun, lukioiden ja korkeakoulujen
haasteet ja tarpeet, opetuksen tavoitteet, oppiaineen ja pedagogiikan
paradigmat, verkkomateriaalit ja -opetus

15.45 – 16.00 Kahvitauko

16.00 – 17.00 Työpaja 2
Teemat : Kurssitarjonta lukioissa ja korkeakouluissa, metodi ja teoria,
historian oppiaineen näkyvyys, yhteistyön hyödyt tulevaisuudessa
(vierailijaluennot, vierailut yliopistoissa, studia generalia)

17.00 – 17.30 Seminaarin yhteenveto viinilasillisen kera

 

Juna Tampereen ja Jyväskylän suuntaan klo 18.05
Tiedustelut: Markus Ahlfors (markus.ahlfors at edu.grankulla.fi), puhelin
0407495174
---------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/