[H-verkko] Työtä: Museopalveluvastaava Turun taidemuseoon

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
To Maalis 21 13:19:58 EET 2013


Agricolan työpaikkailmoituksiin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Museopalveluvastaava Turun taidemuseoon
---------------------------------------------------------
Turun taidemuseo - Varsinais-Suomen aluetaidemuseo on Turun Taideyhdistys ry:n
hallinnoima valtakunnallisesti merkittävä museo. Museon toimintaan kuuluvat
keskeisesti kansallisaarteistoksi muodostuneen kokoelman kartuttaminen, taiteen
historiaa ja ajankohtaisia taideilmiöitä esittelevät vaihtuvat näyttelyt,
alueellinen ja valtakunnallinen alan kehittäminen, museopedagogiikka sekä
tutkimustoiminta. Taidemuseo on aktiivinen ja monipuolinen taiteen ja erilaisten
yleisöjen kohtaamispaikka.

Haemme joukkoomme vakituiseen työsuhteeseen


MUSEOPALVELUVASTAAVAA

Toimenkuvaan kuuluu museon asiakaspalvelusta ja museokaupan toiminnasta
vastaaminen.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kaupallista koulutusta tai
vastaavaa kokemusta, kokemusta asiakaspalvelutehtävistä, hyviä sosiaalisia
taitoja ja visuaalista silmää, toimisto-ohjelmien hallintaa sekä hyvää
suomen, ruotsin ja englannin kielen taitoa. Lisäksi arvostamme aloite- ja
yhteistyökykyä, positiivista asennetta, järjestelmällisyyttä ja
joustavuutta. Kuvataiteen ja taidemuseoalan tuntemus katsotaan eduksi. Työ
alkaa 22.7.2013 tai sopimuksen mukaan.

Toimen peruspalkka on 1812 euroa/kk. (KVTES)

Turun Taideyhdistyksen hallitukselle osoitetut hakemukset asianmukaisine
liitteineen pyydetään toimittamaan 19.4. mennessä (postileima) Turun
taidemuseoon, Aurakatu 26, 20100 Turku.

Tiedustelut virka-aikana: museonjohtaja Kari Immonen puh. (02) 2627 099,
kari.immonen at turuntaidemuseo.fi

*


Åbo konstmuseum - Egentliga Finlands regionkonstmuseum är ett på riksnivå
betydelsefullt museum vars huvudman är Konstföreningen i Åbo rf. Till museets
centrala uppgifter hör att utöka konstsamlingen, som blivit en nationalskatt,
att arrangera tidsbundna utställningar som presenterar konstens historia och
aktuella fenomen inom konsten, att utveckla branschen regionalt och på
riksnivå och att bedriva museipedagogisk verksamhet och forskning. Konstmuseet
är en aktiv och mångsidig mötesplats för konsten och varierande
besökargrupper.

Till vårt team söker vi en


ANSVARIG FÖR MUSEISERVICEN

för ordinarie anställning. Centrala arbetsuppgifter är att svara för museets
kundservice och museibutikens verksamhet.

Arbetets framgångsrika handhavande förutsätter merkantil utbildning eller
motsvarande arbetserfarenhet, erfarenhet av kundservice samt god social
kompetens och visuell gestaltningsförmåga. Den som anställs ska också
behärska kontorsprogrammen och ha goda kunskaper i finska, svenska och
engelska. Dessutom värdesätter vi initiativrikedom, samarbetsförmåga,
positiv anda, ordningsamhet och flexibilitet. Kännedom om bildkonsten och
konstmuseibranschen ett plus. Arbetet inleds 22.7.2013 eller enligt
överenskommelse.

Grundlön 1812 euro/mån.(AKTA)

Ansökningarna riktas till styrelsen för Konstföreningen i Åbo och ska jämte
behövliga bilagor sändas senast 19.4.2013 (poststämpelns datum) till Åbo
konstmuseum, Auragatan 26, 20100 Åbo.

Förfrågningar under arbetstid: museichef Kari Immonen, tfn (02) 2627 099,
kari.immonen at turuntaidemuseo.fi


------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Agricola <agricola at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 20.4.2013