[H-verkko] Työtä: Yli-intendentti Museoviraston Arkisto ja arkeologiset kokoelmat -yksikköön

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ke Heinä 3 16:04:28 EEST 2013


Agricolan työpaikkailmoituksiin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Yli-intendentti Museoviraston Arkisto ja arkeologiset kokoelmat -yksikköön
---------------------------------------------------------
Museoviraston Arkisto ja arkeologiset kokoelmat -yksikköön haetaan
yli-intendenttiä
Yli-intendentin virka on viraston yhteinen. Virka on sijoitettu Arkisto- ja
tietopalvelut -osaston Arkisto ja arkeologiset kokoelmat -yksikköön. Tehtävä
on vakituinen, tehtävässä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Virka täytetään
sopimuksen mukaan, aikaisintaan 1.9.2013.

Hakuaika päättyy: 26.7.2013 klo 16.00

Työpaikan sijainti: Sturenkatu 2a, Helsinki

Viran/tehtävän kuvaus:
Yli-intendentin tehtävänä on toimia Arkisto ja arkeologiset kokoelmat
-yksikön esimiehenä. Yksikössä on 11 htv:tä. Arkisto ja arkeologiset
kokoelmat -yksikkö vastaa viraston asiakirjahallinnosta, asianhallinnasta,
kirjaamisesta ja päätearkistosta. Yli-intendentti johtaa yksikön toimintaa
Museoviraston strategian ja asetettujen tulostavoitteiden mukaisesti
taloudellisesti, laadukkaasti ja tehokkaasti. Yli-intendentti vastaa yksikön
prosessien suunnittelusta ja kehittämisestä, tulostavoitteiden toteutumisesta
ja toimintaa koskevasta raportoinnista. Lisäksi yli-intendentti osallistuu
Muinaismuistolain muinaisesineiden lunastusten valmisteluun sekä osallistuu
museoiden väliseen yhteistyöhön kokoelma-asioissa.

Hakijalta odotamme:
Virkaan ei ole säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia. Parhaat edellytykset
tehtävän hoitamiselle antaa ylempi korkeakoulututkinto. Tehtävän
menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää perehtyneisyyttä yksikön
toimialaan kuuluviin tehtäviin. Eduksi katsotaan arkeologian pääaineopinnot
sekä arkistotutkinto tai hyvä perehtyneisyys asiakirjahallintoon. Lisäksi
edellytetään johtamistaitoa, erinomaista yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoa,
aktiivista kehittämisotetta sekä sujuvaa neuvottelu- ja esiintymistaitoa.

Kielitaito:
Hakijalta edellytetään erinomaista suomen kielen taitoa ja tyydyttävää
ruotsin kielen taitoa. Monipuolinen kielitaito ja valmiudet toimia
kansainvälisessä ympäristössä katsotaan hakijalle eduksi.

Tehtävän palkkaus:
Viran tehtäväkohtainen palkka määräytyy vaativuusryhmän 10 (3 468,96
€/kk) mukaan. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen kokemukseen ja
suoriutumiseen perustuvaan palkanosaa Museoviraston
palkkausjärjestelmäsopimuksen mukaisesti.

Työaika:
virastotyöaika 36 tuntia 15 minuuttia viikossa. Virastossa on käytössä
joustavat työaikaliukumat, saldovapaa-järjestelmä sekä
työaikapankki-järjestelmä.

Lisätietoja tehtävästä antaa osastonjohtaja Vesa Hongisto, puh. 040 128
6051, vesa.hongisto at nba.fi

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Agricola <agricola at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 27.7.2013