[H-verkko] CFP: Kaupunkitutkimuksen päivät: Hyvän kaupungin kuvitteleminen

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Mon Helmi 25 15:19:44 EET 2013


Agricolan artikkelipyyntöihin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Kaupunkitutkimuksen päivät: Hyvän kaupungin kuvitteleminen
---------------------------------------------------------
Kaupunkitutkimuksen päivät

Turussa järjestetään 25. - 26.4.2012 Kaupunkitutkimuksen päivät.
Järjestämme siellä session Hyvän kaupungin kuvitteleminen. Voit ehdottaa
esitelmää 8.3. asti session puheenjohtajille.

Päivillä on myös kahdeksan muuta kiinnostavaa sessiota. Käy katsomassa
päivien sivuilta:

http://www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/

 

Hyvän kaupungin kuvitteleminen

Puheenjohtajat

Riitta Laitinen, Turun yliopisto/Kulttuurihistoria (riitta.laitinen[at]utu.fi)
Päivi Rannila, Turun yliopisto/Maantiede (paivi.rannila[at]utu.fi)
Taina Syrjämaa, Turun yliopisto/Yleinen historia (taina.syrjamaa[at]utu.fi)

Kaupunkisuunnittelun historiassa on toistuvasti arvostettu tiettyjä asioita.
Mahtavuus ja edustavuus, puhtaus ja toimivuus, turvallisuus, taloudellinen
menestys, katujen leveys ja käytännöllisyys sekä kauneus ja esteettisyys
toistuvat kaupunki-ihanteissa vuosisadasta toiseen eri muodoissa. Silti
kaupunki-ihanteet ovat olleet myös erilaisia ja aikaan sidonnaisia. Erot
liittyvät aikakausien ajattelutapoihin ja kehityskulkuihin, mutta myös siihen
kuka kuvittelee ja miten. Saattaa olla olemassa yhteinen arvostus, mutta eri
näkemyksiä mitä tämä arvostus pitää sisällään. Voi myös olla
samanaikaisesti erilaisia arvomaailmoja. Esimerkiksi 1800-luvulla keskustelu
hygieniasta paljastaa hyvin erilaisia käsityksiä yhteiskunnasta ja
”oikean” elämisen tavoista. Lähihistoriassa taas on joku saattanut
arvostaa kaupungin vihreyttä sen luoman virkistyksen ja viihtyvyyden takia, kun
taas toinen on arvostanut sitä luonnon monimuotoisuuden vuoksi. Arvostukset
heijastuvat kaupunkitilan käyttöihin sekä kertovat siitä, millaista
toimintaa kaupunkitilassa pidetään oikeanlaisena ja oikeutettuna.

Kaupunkeja ovat vuosisatojen varrella kuvitelleet filosofit, poliitikot,
suunnittelijat, tutkijat, kirkonmiehet, hallitsijat, arkkitehdit, byrokraatit,
porvarit, aateli, rakentajat, opiskelijat, kotiäidit, aktivistit ja lukuisat
muut. Heidän tavoissaan kuvitella ja heidän näkökulmissaan kaupungin
arvostettaviin osatekijöihin on eroja ja yhtäläisyyksiä, muutosta ja
jatkuvuutta, muuttuvia toiminnan tapoja ja paikalleen jähmettymistä. Etsimme
tähän sessioon esitelmiä, jotka pohtivat sitä, miten ja millä perusteilla
kaupunkia on kuviteltu tai miten ristiriitaisuudet tai samankaltaisuudet tulevat
esiin erilaisissa kuvitteluissa. Toivomme esitelmiä sekä menneisyyden että
nykyajan kaupunkiajattelun piiristä.

 

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Riitta Laitinen <riilai at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 9.3.2013